Leveranserna av hårddiskar spås rasa med hälften under 2019

Marknadens största leverantör av motorer till hårddiskar rapporterar drastiskt lägre efterfrågan på hårddiskar för konsumenter under 2019, detta på grund av ökat genomslag för SSD-lagring.

Det japanska företaget Nidec är med god marginal den största leverantören av motorer till skivaxlarna i hårddiskar. Nidec levererar cirka 85 procent av motorerna som används på marknaden och i företagets senaste rapport (PDF) uppskattas leveranserna sjunka med 50 procent under 2019. En huvudanledning uppges vara förändrade trender med flashbaserad lagring i konsumentled.

En djupare titt i rapporten visar att försäljningen av hårddiskar sjönk med 43 procent under perioden 2010 till 2018. Nidecs ursprungliga prognos för 2019 spådde försäljning av komponenter till 356 miljoner hårddiskar, något som sedan reviderats ned till 309 miljoner enheter. Detta väntas sjunka ytterligare till 290 miljoner enheter under 2020.

nidec_predictions_hdd.jpg

Den minskade försäljningen har tvingat Nidec att konvertera vissa delar av produktionen till andra produkttyper. Den minskade efterfrågan har huvudsakligen skett i konsumentled, där produkter som bärbara datorer numera utrustas med flashbaserad SSD-lagring som standard. SSD-lagring har även ökat inom komponentförsäljning för stationära konsumentdatorer.

Försäljningen av hårddiskar för konsumentdatorer har gradvis sjunkit från 289 miljoner enheter under 2013 till 124 miljoner under 2018. Under 2019 väntas denna avtrappning accelerera, från 124 miljoner enheter till 65 miljoner enheter, eller nära 48 procent. Samtidigt väntas försäljningen för generella produkttyper sjunka från 77 miljoner enheter till 70 miljoner under 2019.

nidec_predictions_motors.jpg

De generella produkttyperna innefattar bland annat spelkonsoler, och här väntas två faktorer spela in i den vikande försäljningen. Dels börjar försäljningen av den nuvarande generationens spelkonsoler trappas av, medan nästkommande generation spelkonsoler väntas växla över till SSD-baserad lagring. Sony har redan aviserat att nästa Playstation bestyckas med SSD-lagring.

En ljusglimt för Nidec och andra leverantörer av komponenter för hårddiskar är att marknaderna för externa hårddiskar och datacenter ser fortsatt starka ut. Faktum är att leveranserna av hårddiskar till datacenter väntas öka. Lagring för företagsinriktade datorsystem, vilket Nidec klassar som enterprise-lagring, väntas dock också sjunka till förmån för SSD-baserad lagring.

En sista bit information som kan hämtas från Nidecs rapport är att försäljning av hårddiskar för långtidslagring väntas hålla sig på motsvarande nivå, men att lagringskapaciteterna kommer öka markant. Mekaniska lagringsenheter för datacenter väntas nå kapaciteter om 100 TB runt år 2025.

Läs mer om lagring: