Internetuppkoppling definieras av myndigheter och organisationer

För första gången sedan år 2000 finns det en konkret definition av vad som utgör en internetuppkoppling. En del av nyheterna är inkluderingen av IPv6.

Internetstiftelsen, nätnodsleverantören Netnod och ett fyrtiotal myndigheter och organisationer har de senaste åren jobbat på något som kallas Projekt Internetaccess. Målet har varit att ta fram en modern definition av vad som utgör en internetuppkoppling. Namnet på definitionen blir "Internetaccess definition 1.0". Bland inblandade myndigheter återfinns bland annat Post och Telestyrelsen (PTS) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Den nya definitionen markerar den första uppdateringen av vad en internetuppkoppling innebär sedan år 2000, då IT-kommissionen skapade definitionen "Generell specifikation av internettjänst". Mycket har hänt i internetuppkopplingarnas värld sedan dess, och med detta som utgångspunkt inleddes en förstudie under 2016 som nu resulterat i en modern definition.

Syftet med att skapa en definition av internetuppkoppling är att såväl leverantörer och kunder ska ha en gemensam grund att basera sin kommunikation på. Definitionen täcker in vad som menas med bandbredd, fördröjning, DNS-tjänster, avlämningspunkter, med mera.

IPv4.jpg

Protokollet IPv4 är fortfarande dominerande för internetuppkopplingar världen över.

IPv6.jpg

Att senaste versionen av IP-protokollet ingår bland definitionerna kan potentiellt öka införandet av denna.

En kund ska med definitionen kunna se att företaget avser att leverera en tjänst som uppfyller kundens behov, och företaget får en tydlig mall för hur erbjudandet ska kommuniceras till kund. Organisationer som ska upphandla internetanslutning får också tydligare definitioner för vilka krav som kan ställas.

Definitionens innehåll beskrivs i ett 36 sidor långt dokument som Computer Sweden tagit del av. Utöver definitioner av olika delar av internetuppkopplingen innehåller dokumentet även mätvärden, vilket endast definierar de parametrar som ska mätas, inte faktiska prestandafrågor. En statlig garanti för bredbandshastigheter definierades under 2018 som 10 Mbit/s.

Exempel på mätvärde som kan kommuniceras är nedladdningshastighet över TCP-protokollet i transportlagret. Intressant nog ingår protokollet IPv6 i definitionen som ett mätvärde. Det finns mätvärden för både IPv4 och IPv6, vilket inte framtvingar införande av IPv6, men kan fungera som katalysator för snabbare utbredning av det modernare protokollet.

Internetaccess definition 1.0 kan nu användas av både leverantörer och beställare av internetuppkopplingar som bas för gemensam kommunikation. Nästa steg i projektet är att ta fram ett mätverktyg som ska kunna användas till att mäta internetuppkopplingen enligt de parametrar som beskrivs i definitionen.

Läs mer om internetanslutningar: