EU:s upphovsrättsdirektiv slutgiltigt godkänt av ministerrådet

Trots att Sverige i sista stund valde att rösta nej till upphovsrättsdirektivet godkänner ministerrådet i EU direktivet i sin helhet, och därmed tilläggen Artikel 15 och 17.

I slutet av förra veckan röstade EU-nämnden för att att Sverige ska rösta nej till upphovsrättsdirektivet i EU, vilket inkluderar tilläggen om länkskatt och uppladdningsfilter. Detta tvingade regeringen att backa i frågan och rösta nej i dagens slutgiltiga omröstning i frågan, något som inte hade någon avgörande effekt då direktivet nu röstats igenom.

Direktivet om upphovsrätten på den digitala inre marknaden röstades igenom av EU-parlamentets samlade ledamöter den 26 mars. Direktivet innefattar en rad olika regelverk runt upphovsrätt, och av dessa har tilläggen runt länkskatt och uppladdningsfilter fått mest uppmärksamhet. Dessa kallades tidigare Artikel 11 och 13, men har sedermera döpts om till Artikel 15 och 17.

Resultatet av omröstningen skulle sedan godkännas eller förkastas av EU:s ministerråd, vilka idag röstade igenom direktivet. EU-rådet gav sitt godkännande med siffrorna 19-6, och de sex länder som valde att rösta nej var Italien, Luxemburg, Nederländerna, Polen, Finland och Sverige. Belgien, Estland och Slovenien valde att lägga ner sina röster.

Tysklands röst var avgörande och det var länge oklart hur de skulle rösta, då det rådde delade meningar mellan regeringspartierna CDU och SPD. Efter interna och öppna slitningar röstade de till slut för, men med ett officiellt uttalande om att de ställer sig kritiska till delar av förslaget.

With today's agreement, we are making copyright rules fit for the digital age. Europe will now have clear rules that guarantee fair remuneration for creators, strong rights for users and responsibility for platforms. When it comes to completing Europe's digital single market, the copyright reform is the missing piece of the puzzle.

EU-kommissionären Jean-Claude Juncker konstaterar i ett pressmeddelande om beslutet att EU nu får ett skydd för upphovsrättsinnehavare som moderniserats för den digitala eran. Han lyfter också fram att den direktivet kommer stärka kvalitativ journalistik och kulturella verk.

GoogleArtikel13_NEIN.jpg

Google är kritiska till tillägget om länkskatt och illustrerar hur det praktiska resultatet kan komma att se ut.

EU:s medlemsländer har 24 månader på sig att tolka direktiven och anpassa dessa för nationell lagstiftning. Det är ännu oklart exakt hur direktiven översätts till lag och då förslagen ska tolkas i svensk domstol innan de kan lagföras lär införandet i Sverige dröja.

Läs mer om EU:s upphovsrättsdirektiv:

Tack för tipset Segmonsson