Svenska riksdagsledamöter vill stoppa Artikel 11 och Artikel 13 i EU

Sveriges riksdag vill försöka stoppa det nya upphovsrättsdirektivet i EU. Detta genom att få landets företrädare i EU:s ministerråd att rösta nej till förslaget.

Efter många turer fram och tillbaka stod det i slutet av mars 2019 klart att EU röstat igenom det nya upphovsrättsdirektivet som ska gälla i medlemsländerna. Direktivet innebär en rad nya lagar och regler, varav två med namnen Artikel 11 och 13, som numera heter 15 och 17, fått extra mycket uppmärksamhet i media.

Direktivet röstades igenom av Europaparlamentet, men ännu måste det antas i ytterligare en instans, nämligen ministerrådet. Nu skriver Emanuel Karlsten att Sveriges riksdagsledamöter vill ändra landets ståndpunkt i frågan och att rösten i Ministerrådet blir ett nej.

Detta är möjligt genom att begära överläggning i EU-nämnden, där regeringen diskuterar med riksdagen om vilken linje Sverige ska driva i EU. Om minst 5 av nämndens 17 ledamöter kräver överläggning måste ansvarig minister kallas till nämnden, vilket i det här fallet är justitieminister Morgan Johansson (S). Därefter diskuteras frågan på nytt och ledamöterna får möjlighet att rösta om den.

Tomas Tobé (M) och Annika Qarlsson (C) berättar att de har för avsikt att begära överläggning och det krävs då ytterligare tre ledamöter för att det ska gå igenom. Det nämns att om partierna röstar enligt sin tidigare åsikt i frågan innebär det en fällande majoritet i EU-nämnden och en ändring blir då möjlig.

Nämnvärt är att även om Sveriges ståndpunkt i frågan ändras i EU-nämnden och i förlängningen Ministerrådet innebär det inte att direktivet inte går igenom. Det öppnar dock upp för att fler länder motsäger sig förslaget och att det därmed kan komma att stoppas.

I samband med omröstningen om direktivet i Europaparlamentet röstades det även om huruvida de olika delarna i det skulle ses över, samt om vissa skulle tas bort helt och hållet. Detta röstades dock ned med en marginal på endast fem ledamöter, med 317 för och 312 emot. Dock menade 13 ledamöter att de röstat fel, däribland två från Sverigedemokraterna och en från Socialdemokraterna.

EU-nämnden kan ta upp frågan som tidigast den 12 april och ministerrådet väntas rösta om direktivet under sitt sammanträdande den 15 april.

Läs mer om Artikel 11 och Artikel 13: