EU röstar igenom Artikel 11 och Artikel 13

Det kontroversiella upphovsrättsdirektivet röstades idag igenom av EU:s parlamentariker. Nu har medlemsländer 24 månader på sig att anpassa sin lagstiftning.

Sedan en tid tillbaka har parlamentariker inom den Europeiska unionen arbetat för att stärka upphovsrätten i Europa. Detta genom upphovsrättsdirektivet Copyright in the Digital Single Market, vilken röstades igenom under 2018 och består av flera delar. Två av de mest omtalade är Artikel 11 och 13, vilka innebär en så kallad länkskatt respektive filtrering av uppladdat innehåll.

Idag, den 26 mars, har EU röstat om direktivet och meddelar att det gått igenom, med tilläggsdelarna Artikel 11 samt 13 inkluderade. Totalt är det 348 ledamöter som röstat för förslaget, medan 274 stycken röstat emot. Det var väntat sedan tidigare att det skulle gå igenom, men det var osäkert på förhand om någon av de kontroversiella delarna av förslaget skulle röstas bort.

Så blir inte fallet, då tilläggsförslaget om att se över de olika delarna i direktivet röstades ned med en marginal på endast fem ledamöter. Totalt är det 317 ledamöter som röstat igenom förslaget utan ändringar, medan 312 stycken röstade för att se över det ännu än gång innan det antogs.

Enligt Emanuel Karlsten var det fyra svenska ledamöter från Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna som röstade emot. Sverigedemokraternas Martin Kinnunen, gruppledare för partiet i EU-nämnden, menar dock att det handlar om en feltryckning från deras två ledamöter och det skiljde alltså bara en röst för att vända resultatet.

Så här röstade svenska partiers EU-ledamöter om att förändra Artikel 11 och 13

Socialdemokraterna (Partigruppen Soc&Dem):

 • Aleksander Gabelic (S) röstade FÖR

 • Jytte Guteland (S) röstade EMOT

 • Anna Hedh (S) röstade FÖR

 • Olle Ludvigsson (S) röstade EMOT

 • Marita Ulvskog (S) röstade FÖR

Feministiskt initiativ (Partigruppen Soc&Dem):

 • Soraya Post (Fi) var frånvarande

Miljöpartiet (Partigruppen De gröna/EFA):

 • Jakop Dalunde (MP) röstade FÖR

 • Linnéa Engström (MP) röstade FÖR

 • Bodil Valero (MP) röstade FÖR

Partiet Vändpunkt (Partigruppen De gröna/EFA):

 • Max Andersson (PV f.d. MP) röstade FÖR

Moderaterna (Partigruppen EPP):

 • Anna Maria Corazza Bildt (M) var frånvarande

 • Christofer Fjellner (M) röstade FÖR

 • Gunnar Hökmark (M) röstade FÖR

Kristdemokraterna (Partigruppen EPP):

 • Anders Sellström (KD) röstade FÖR

Liberalerna (Partigruppen ALDE):

 • Jasenko Selimovic (L) röstade FÖR

 • Cecilia Wikström (L) röstade FÖR

Centerpartiet (Partigruppen ALDE):

 • Fredrick Federley (C) röstade FÖR

Vänsterpartiet (Partigruppen GUE/NGL):

 • Malin Björk (V) röstade FÖR

Sverigedemokratorerna (Partigruppen ECR):

 • Peter Lundgren (SD) röstade EMOT

 • Kristina Winberg (SD) röstade EMOT

Visa mer

Nämnvärt är att de svenska parlamentarikerna endast är en liten del av alla som röstat emot att göra om direktivet. Flera länder med betydligt fler ledamöter än Sverige var också med och röstade i frågan. Många av dessa ledamöter har också velat fram och tillbaka i olika delar av direktivet.

Förslaget har mötts av hård kritik på förhand och många menar att det skulle innebära inskränkning av yttrandefriheten på internet. I ett inlägg på unionens officiella webbplats bemöter EU kritiken och berättar att det inte innebär att webbplatser med användarskapat innehåll måste ha uppladdningsfilter.

Istället menar EU att vissa specifika plattformar måste se till att de har avtal med upphovsrättsinnehavare när det kommer till användning av musik och videoklipp. Om ett avtal inte finns måste ägarna anstränga sig "så gott de kan" för att se till att upphovsrättsskyddat innehåll inte laddas upp på webbplatsen.

Ett annat undantag är memes och GIF:ar som används i syfte att uttrycka kritik, karikatyr eller parodi. EU menar att de fortsatt är tillåtna och kan laddas upp helt fritt. Skillnaden blir enligt dem att det blir obligatoriskt att tillåta användningen av dessa, jämfört med tidigare då varje land fått välja detta själva.

Det som händer härnäst är att förslaget måste godkännas rent formellt av EU-rådet, något som sker inom de kommande veckorna. Därefter har unionens medlemsländer 24 månader på sig att implementera det nya direktivet i sina nationella lagstiftningar.

Vad är Artikel 11 och 13?

I korthet är båda delar tillägg till det nya upphovsrättsdirektivet. I fallet Artikel 11 är det den så kallade "länkskatten", enligt vilken exempelvis större nyhetssajter och sociala plattformar som Facebook ska behöva betala en avgift för att kunna länka till material som exempelvis nyheter.

Artikel 13 omfattar det så kallade uppladdningsfiltret, som går ut på att webbplatser av alla slag behöver implementera någon form av automatiserat filter som upptäcker och blockerar upphovsrättsskyddat material. Detta innefattar såväl ljud som video och inte minst bilder inklusive memes.

Förespråkarna menar att det nya direktivet tillsammans med tilläggen kommer att omfördela de globala internetföretagens intäkter, företrädesvis amerikanska, till förmån för europeiska innehållsproducenter. Generellt är kritikerna inte emot syftet, men de anser att Artikel 11 och Artikel 13 riskerar slå för brett samt fungera för att censurera spridning av memes och andra internetfenomen.

Läs mer om EU och upphovsrättsdirektivet:

Tack för tipset dole_95, Kattus