Asus svarar om bakdörren i Live Update: "Riktad mot liten grupp användare"

Efter bakdörren i Asus Live Update offentliggjorts kommenteras händelsen, som ska ha utförts med stöd av ett lands regering och riktats mot en "mycket liten och specifik grupp användare".

Genom att få tillgång till Asus uppdateringsservrar, bytt ut filer och lägga till Asus egna certifikat har en grupp hackare lyckats infektera minst hundratusentals eller över en miljon datorer världen över. Nu gör Asus ett officiellt uttalande om attacken samt att problemet ska vara åtgärdat.

ASUS response to the recent media reports regarding ASUS Live Update tool attack by Advanced Persistent Threat (APT) groups

Advanced Persistent Threat (APT) attacks are national-level attacks usually initiated by a couple of specific countries, targeting certain international organizations or entities instead of consumers.

ASUS Live Update is a proprietary tool supplied with ASUS notebook computers to ensure that the system always benefits from the latest drivers and firmware from ASUS. A small number of devices have been implanted with malicious code through a sophisticated attack on our Live Update servers in an attempt to target a very small and specific user group. ASUS customer service has been reaching out to affected users and providing assistance to ensure that the security risks are removed.

ASUS has also implemented a fix in the latest version (ver. 3.6.8) of the Live Update software, introduced multiple security verification mechanisms to prevent any malicious manipulation in the form of software updates or other means, and implemented an enhanced end-to-end encryption mechanism. At the same time, we have also updated and strengthened our server-to-end-user software architecture to prevent similar attacks from happening in the future.

Enligt Asus är attacken av en Advanced Persistent Threat-grupp (APT), det vill säga en statligt sponsrad grupp. Bolaget pekar inte ut något specifikt land utan stannar vid att attacken riktats påverkat en "mycket liten och specifik grupp användare". Detta är även i linje med Kaspersky Labs uppskattning att angriparna endast haft intresse av och riktat sin uppmärksamhet mot en mindre andel system.

Vidare anger Asus att de implementerat en åtgärd i version 3.6.8 av mjukvaran Asus Live Update, samt att de lag till flera nya verifieringsmekanismer samt bättre kryptering. Bolaget ska också ha uppdaterat och stärkt säkerheten i sina servrar för att förhindra att liknande attacker kan äga rum i framtiden.

Avslutningsvis har Asus skapat ett diagnostikverktyg, vilket användare kan köra för att se om deras system infekterats. Den som har ytterligare frågor rekommenderas ta kontakt med kundtjänst.