Sveriges EU-parlamentariker tillfrågas kring Artikel 11 och Artikel 13

Framöver ska EU:s upphovsrättsdirektiv med Artikel 11 och 13 röstas om i Europaparlamentet. Reportern Emanuel Karlsten frågar de svenska parlamentarikerna om deras ståndpunkter i frågan.

Artikel 11 och Artikel 13 är två omtalade delar av upphovsrättsdirektivet Copyright in the Digital Single Market, som EU röstade igenom under 2018. Direktivet syftar till att stärka upphovsrätten i Europa, och delen Artikel 11 föreslår något som ofta benämns som länkskatt. Artikel 13 handlar istället om ett filter som ska förhindra att användare på diverse webbplatser publicerar upphovsrättsskyddat material.

Förslagen har kritiserats för att vara svåra att verkställa, men också för att de kan inkräkta på friheten på internet. Ett flertal omröstningar och iterationer av direktivet har genomförts, och i slutet av januari 2019 presenterade den rumänska ordförandeskapet i EU ett utkast som röstades ned av ministerrådet.

Ett omarbetat underlag godkändes dock av rådet en månad senare, men för att detta ska bli lag krävs även att Europaparlamentet röstar igenom förslaget. När denna votering äger rum är i dagsläget oklart. Reportern Emanuel Karlsten har frågat de svenska parlamentarikerna hur de ställer sig till direktivet och hur de planerar att lägga sina kommande röster.

Både Miljöpartiet och Moderaterna har tre ledamöter vardera och kommer att rösta nej till upphovsrättsdirektivet som helhet, men även de enskilda artiklarna. Moderaternas talesperson skriver att ett nytt och bättre direktiv behöver tas fram. Sverigedemokraterna har två ledamöter och anser också att ett nytt förslag behövs, varför partiet röstar emot.

Vänsterpartiet, Feministiskt initiativ, Kristdemokraterna och Vändpunkt har alla en ledamot vardera, och samtliga ämnar att rösta emot Artikel 11, 13 och förslaget som helhet. Även Centerpartiets ledamot går enligt denna linje kring direktivet i sin nuvarande form, men ska arbeta för få igenom förändringar.

Socialdemokraterna har fem ledamöter och och Liberalerna två, men de båda partierna avböjer att kommentera. Liberalernas presstalesperson meddelar att de berörda inte hunnit titta närmare på de nya handlingarna, och ska istället återkomma vid ett senare tillfälle.

Under sensommaren 2018 röstade Europaparlamentets 751 ledamöter för en tidig version av upphovsrättsdirektivet, med 200 rösters marginal. Karlsten skriver dock att när voteringen berörde Artikel 13 specifikt handlade det om 40 rösters marginal. Om 40 ledamöter ändrat åsikt sedan dess innebär det således att Artikel 13 faller, alternativt måste omarbetas.

Läs mer om upphovsrättsdirektivet: