Windows uppdateringsprocess förvirrande och bristfällig enligt användare

En undersökning bland Windows-användare visar att majoriteten anser att uppdateringar i operativsystemet är förvirrande, bland annat då de ofta installeras utan användarnas vetskap.

Uppdateringar i Windows har alltid varit något av ett gissel för användare och lett till många problem. Det handlar bland annat om att de laddas ned och installeras utan användarens vetskap, samt att de resulterar i ofrivilliga omstarter av systemet vid opassande tillfällen.

En studie (PDF) utförd vid University College i London visar att majoriteten av användarna inte vet hur Windows automatiska uppdateringar fungerar och att många anser att de är frustrerande. Studien visar att processen är effektiv för att se till att säkerställa säkerheten hos användarnas datorer, men att den är mer förvirrande än den behöver vara.

Capture.JPG

Författarna av studien har tagit fram ett flödesdiagram som visar de olika scenariona användaren stöter på när systemet ska uppdateras, då specifikt för Windows 10 Home Edition. Enligt dem är ett av de största problemen att större delen av användarna inte känner till de verktyg de kan använda för att anpassa processen efter deras behov.

Endast 28 procent kände till funktionen Active Hours, som låter användaren bestämma en tidpunkt som passar dem för uppdateringen. Funktionen beskrivs också som bristfällig, då den som standard är inställd på tider som inte passar för 97 procent av användarna.

Slutsatsen som ges är att användare behöver mer information om uppdateringar och mer kontroll över när de ska installeras. De bör aldrig installeras medan användaren använder datorn och Microsoft behöver bli tydligare med vad det är som installeras, exempelvis om det rör sig om en mindre säkerhetsuppdatering, menar författarna.

Har du någon gång stött på problem med Windows Update? Håller du med i slutsatsen? Diskutera i kommentarerna!