Kinesiska myndigheter uppges ha bevis på kartellbildning bland minnestillverkare

Kinesiska myndigheter har gjort framsteg i sin utredning av minnestillverkare, där de hävdar att de hittat bevis på kartellverksamhet mellan företagen.

Ett vida omdiskuterat ämne under det senaste året är läget på minnesmarknaden, där priserna fluktuerat mycket med kraftiga höjningar följt av sänkningar. I december 2017 meddelade kinesiska myndigheter att de börjat utreda tillverkarna för kartellbildning, något tillverkarna även stämdes för av amerikanska aktörer.

Via Financial Times (betalvägg) framgår det nu att kinesiska utredare hävdar att de hittat stora mängder bevis på att världens tre största tillverkare SK Hynix, Samsung och Micron har bedrivit otillåten kartellverksamhet. Exakt vad det rör sig om nämns inte, men en av utredarna berättar att de fortsätter samla in bevis.

Priserna på minnesmarknaden har länge legat på en väldigt hög nivå, men mycket tyder på att de sjunker under 2019. Nyligen gick analysfirman Dramexchange ut och berättade att de förutspår prissänkningar på upp till 10 procent under årets första kvartal. Detta bland annat då det i dagsläget finns ett överutbud av kretsar hos tillverkarna.

Branschanalytikern Kim Young-woo berättar att den kinesiska myndighetens utredning skulle kunna leda till böter på upp till 2,5 miljarder USD för Samsung, SK Hynix och Micron, motsvarande 22,5 miljarder kronor. Detta skulle i sin tur kunna leda till sjunkande minnespriser på marknaden, då tillverkarna troligen väljer att samarbeta med kinesiska aktörer istället för att riskera ytterligare böter.

Läs mer om minnespriserna: