Vill du vara del av diskussionerna i forumet, ställa frågor eller hjälpa andra? Registrera dig här!

Häva fullmakt som fullmäktige?

Häva fullmakt som fullmäktige?

Låt oss säga att du i din tjänst har fullmakt att hämta ut mediciner åt en person. Det borde ju vara en Uppgragsfullmakt.

Men om du som slutat på det jobbet och inte behöver fullmakt längre, hur gör man då? Jag har letat i Kapitel 2 om fullmakt i Avtalslagen och hittade §15 som lyder:

"Fullmakt, som avses i 10 § andra stycket, återkallas därigenom att fullmäktigen avlägsnas från tjänst eller annan ställning, i kraft varav han varit befullmäktigad."

Ändå säger Apoteket att Fullmaktsgivaren måste personligen ta bort dig från deras system.

Jag anser att §15 gäller här, iofs skrevs ju lagen långt före elektroniska system fanns, men Fullmäktige borde ju ändå kunna häva fullmakten utan att kontakta Fullmaktsgivaren och be denne ta bort fullmakten?

edit: förtydligande

Senast redigerat 2010-09-17 16:50

Uppdragsfullmakten är väl för butiker, inköpare etc. Nu agerar du åt en fysisk person och inte en juridisk.

§10 2st
Där någon såsom anställd i annans tjänst eller eljest i följd av avtal med annan intager en ställning, varmed enligt lag eller sedvänja följer viss behörighet att handla å dennes vägnar, anses han hava fullmakt att företaga rättshandlingar, som falla inom gränserna för denna behörighet.

Ahh, missade just andra stycket där. Men hur fanken går det till för att häva en fullmakt då?

Skrivet av Doodle:

Ahh, missade just andra stycket där. Men hur fanken går det till för att häva en fullmakt då?

I ditt fall är det väl fullmaktsgivaren som får återkalla den på samma sätt som den utfärdades.

Skrivet av mrc:

I ditt fall är det väl fullmaktsgivaren som får återkalla den på samma sätt som den utfärdades.

I det här fallet råder det osämja mellan parterna där fullmäktig inte alls vill ha med fullmaktsgivaren eller dess anhöriga att göra.

Bör man kolla på ogiltighetslagar istället? Eftersom fullmakten är ju ogiltig. Man skulle väl säkert begå ett brott om man hämtade ut mediciner åt en person utan att ha koppling till han/hon längre?

Jag blir måttlig förvirrad av detta iaf.

Exemplet gäller inte mig, bara så ni vet.

Jag förstår dock inte riktigt vad som är problemet? Vill inte fullmaktsgivaren återkalla fullmakten? Eller är det fullmäktigen som inte vill ha en fullmakt i sitt namn längre?

Skrivet av mrc:

Jag förstår dock inte riktigt vad som är problemet? Vill inte fullmaktsgivaren återkalla fullmakten? Eller är det fullmäktigen som inte vill ha en fullmakt i sitt namn längre?

Fullmäktigen som inte vill ha en fullmakt i sitt namn. Jag är inte helt 100%, men eftersom klienten är psykiskt sjuk tror jag hennes mor har utfärdat fullmakten, och hon är inte heller helt frisk(lekmannaobservation) och har orsakat en hel del problem.

Kanske ett knäppt scenario, men kom och tänka på det här fallet när jag haft föreläsning om Avtalslagen.