Vill du vara del av diskussionerna i forumet, ställa frågor eller hjälpa andra? Registrera dig här!

Återkoppling på anmälningar (UX?)

Återkoppling på anmälningar (UX?)

Det hade varit trevligt (och upplysande) att få någon form av återkoppling på ens "anmälningar":

  • * dels att ens anmälan blivit mottagen och

  • * dels att den behandlas/blivit behandlad.

I dagsläget så vet man inte ens om ens anmälan av ett inlägg blivit inskickat eller inte (Förslag: Återkoppla: "Tack för din anmälan, vi ska titta vidare på detta" efter att man klickat på "skicka-knappen" alt. "Din anmälan har tagits emot"/"Tack för din anmälan"

Än bättre hade varit att man fick fortlöpande återkopplingar om (baserat på aktivitet i "red"), typ:

  • "Din anmälan har nu tagits emot" (När anmälan skickas in (ren kvittens))

  • "Din anmälan behandlas" (När någon läst anmälan i "red" men inte stängt den)

  • "Din anmälan har nu behandlats färdigt och åtgärder har vidtagits" (När anmälan "stängs" i red)

Jag tror (min personliga åsikt) att detta kan leda till en mer aktiv "community" (gemenskap) om man får en tydlig återkoppling på att ens anmälningar faktiskt behandlas (vilket såklart alla anmälningar görs: men som användare är det svårt att se detta) och att de faktiskt gör skillnad (påverkar sidan)!

Hej

Jag håller med om att man borde få en bekräftelse att en anmälan skickas iväg för att göra det tydligt, bra förslag. Löpande återkopplingar tror jag blir svårare att införa baserat på hur vi (främst våra moderatorer) arbetar med forumet idag, jag vill ogärna skapa en onödig stress för dem. Vi får diskutera det internt och se vad vi kommer fram till!