Vill du vara del av diskussionerna i forumet, ställa frågor eller hjälpa andra? Registrera dig här!

BiglyBT Torrent Upload problem

BiglyBT Torrent Upload problem

Hej, jag har problem med BiglyBT när jag ska seeda 2 torrent filer, trots att allt är automatiserat och inställt på obegränsat både download / upload så ligger uppladdningen bara på ca 75 kb/s delat på 2 filer vilket jag tycker är lite märkligt, pausar jag ena då går den som är aktiv upp på ca 75 kb/s, om jag har båda aktiva så ligger de alltid så att båda är ca 75 kb/s, så t.ex så fil 1. 35 kb/s fil 2. 40 kb/s, sen kan det hoppa lite upp och ner, att fil 1. har 1 kb/s och fil 2. har 74 kb/s. Tycker detta beteende är egendomligt, verkar som den har ett liv av sig självt, är det någon som förstår?.