Vill du vara del av diskussionerna i forumet, ställa frågor eller hjälpa andra? Registrera dig här!

Coronaviruset (SARS-CoV-2)

Skrivet av kanskedet:

Jag tycker att det är viktigt att man som regering och riksdag tar in information från olika håll, där FHM är en expertmyndighet som man ska lyssna på. Jag skulle också vilja se parallella strukturer av experter som man också får råd ifrån. Jag tycker att det är lite farligt när man enbart lyssnar på en expertmyndighet och inga andra, några tendenser som jag ser i den här tråden också. Jag skulle vilja se en oberoende expertkommitté eller liknande parallellt med FHM som också ger sin syn på situationen. Man behöver ha oberoende expertgrupper och göra en samlad bedömning av deras bedömningar.

Angående Moderaterna så kan jag bara observera detta... slump?

Du menar att vi ska splittra myndigheten och skapa en massa andra med färre personal och kanske mer specialiserade?

Vem ska regeringen annars rådfråga tycker du?

Sen vad tror du FHM gör? Om de gör sitt jobb ordentligt så tar de in kunskap från fler håll och pratar med flera. Men de kanske sitter i en grotta och kastar med ben från en fladdermus och kollar om de ligger rätt i linje med planeterna.

Skrivet av Hurtigbullen:

Du är inte har varken underlag eller kompetens att avgöra vad som är extremt nödvändigt i detta sammanhang.

Masstestning är inte en nödvändighet; det är lätt att inse att extrem isolering och skyddsåtgärder också kan bromsa utvecklingen.

Sen jämför du återigen med Sydkorea, som hade helt andra förutsättningar. Uppenbarligen förstår du inte att vi i Sverige måste agera utifrån våra förutsättningar och inte de som Sydkorea hade.

Who där de ledande forskarna från hela världen sitter kräver detta.

Samt vår egen smittskyddslag..

Därav min starka åsikt.

Skrivet av Wiinis:

Du menar att vi ska splittra myndigheten och skapa en massa andra med färre personal och kanske mer specialiserade?

Vem ska regeringen annars rådfråga tycker du?

Sen vad tror du FHM gör? Om de gör sitt jobb ordentligt så tar de in kunskap från fler håll och pratar med flera. Men de kanske sitter i en grotta och kastar med ben från en fladdermus och kollar om de ligger rätt i linje med planeterna.

I en krissituation tycker jag det kan vara lämpligt att sätta upp sådana grupper, ja. Det finns en hel del forskare runtom i landet på olika universitet som är kompetenta. Man kan också ta in internationell expertis. Så att hitta tillräckligt med folk är nog inget problem.

Det finns en anledning till varför man inom forskning har kollegial granskning av forskningsresultat i en internationell miljö. Man vill att forskningsresultat ska granskas av oberoende experter.

Skrivet av kanskedet:

Det finns en anledning till varför man inom forskning har kollegial granskning av forskningsresultat i en internationell miljö. Man vill att forskningsresultat ska granskas av oberoende experter.

Absolut.

Nu är detta dock krisledning vi pratar om och inte forskning. Inom krisledning blir naturligtvis tiden inte en god medspelare och man har inte möjlighet att vänta in "kollegial granskning av forskningsresultat i en internationell miljö" innan man behöver ta sina beslut.

Skrivet av Jumpcut:

Absolut.

Nu är detta dock krisledning vi pratar om och inte forskning. Inom krisledning blir naturligtvis tiden inte en god medspelare och man har inte möjlighet att vänta in "kollegial granskning av forskningsresultat i en internationell miljö" innan man behöver ta sina beslut.

Min poäng var att man vill få information från olika och oberoende experter. All personal på FHM är inte oberoende till varandra och det finns så klart maktstrukturer där (som det finns överallt), så därför vill man ha råd från andra experter också som är oberoende av FHM. Jag pratar alltså inte om forskningsresultat i sig, utan behovet av oberoende granskning och rådfrågning.

Skrivet av rippmaster13:

Who där de ledande forskarna från hela världen sitter kräver detta.

Samt vår egen smittskyddslag..

Därav min starka åsikt.

Skrivet av rippmaster13:

Vår egen smittskyddslag, who, omvärlden, man kanske bör fundera på vad fhm egentligen gör?

Du verkar ha väldigt mycket tillit till WHO.

Som svensk "litar" jag mer på FHM än WHO:
FHM är en svensk myndighet som fokuserar på Sverige och har koll på landets förutsättningar.
WHO är ett globalt organ som fokuserar övergripande på världen, och som nödvändigtvis inte har så bra koll på vilka åtgärder som bör och kan respektive inte bör och inte kan sättas in i just Sverige.

Antalet nya konstaterade fall i Stockholm och antalet som intensivvårdas nationellt har dessutom planat, t.om. minskat lite dom senaste dagarna.

Det är inte säkert att det är något annat än en temporär anomalitet som inte betyder något, men det visar ju att trots att vi "gör fel enligt WHO" i Sverige så drabbas vi inte sämre än andra länder i vår närhet (inte än iallafall, peppar peppar) - vilket indirekt betyder att vi faktiskt "gör rätt" med tanke på våra internationellt slappa restriktioner (som betyder att svenska företag, f.a. småföretagare klarar sig otroligt mycket bättre än vad de gör i andra länder.)

TLDR: Vi gör kanske inte "rätt", men än så finns det inget som pekar på att vi gör "fel" heller.

Senast redigerat 2020-03-29 19:00
Skrivet av MinscS2:

Du verkar ha väldigt mycket tillit till WHO.

Som svensk litar jag mer på FHM än WHO:
FMH är en svensk myndighet som fokuserar på Sverige och har koll på landets förutsättningar.
WHO är ett globalt organ som fokuserar övergripande på världen, och som nödvändigtvis inte har så bra koll på vilka åtgärder som bör och kan respektive inte bör och inte kan sättas in i just Sverige.

Antalet nya konstaterade fall i Stockholm och antalet som intensivvårdas nationellt har dessutom planat, t.om. minskat lite dom senaste dagarna.

Det är inte säkert att det är något annat än en temporär anomalitet som inte betyder något, men det visar ju att trots att vi "gör fel enligt WHO" i Sverige så drabbas vi inte sämre än andra länder i vår närhet (inte än iallafall, peppar peppar) - vilket indirekt betyder att vi faktiskt "gör rätt".

Ok du avfärdar who för en mindre skara svenskar. Har du inte tilltro till vår egen lag då? Se kap3 paragraf 1 i smittskyddslagen?

En dag lite positivt, en anomalitet. Se veckan som kommer nu, blir bara värre. Kan höras på fredag och se vem som hade rätt.

Skrivet av kanskedet:

Min poäng var att man vill få information från olika och oberoende experter. All personal på FHM är inte oberoende till varandra och det finns så klart maktstrukturer där (som det finns överallt), så därför vill man ha råd från andra experter också som är oberoende av FHM. Jag pratar alltså inte om forskningsresultat i sig, utan behovet av oberoende granskning och rådfrågning.

Du menar den typen av rådgivning som Tegnell brukar berätta om på presskonferenserna? FHM står ju i daglig kontakt med olika kollegor runt om i världen för att dela och ta emot tankar, idéer och råd.

Skrivet av kanskedet:

Ja, jag skrev att man måste börja mobilisera masstestning nu, så att man kan masstesta när samhället väl börjar återgå till det normala. Jag förstår att det kan finnas hinder just nu att inte masstesta, men vi måste försöka göra så mycket vi kan just nu så att vi kan masstesta senare. Man kan så klart börja masstesta så fort som möjligt, men jag förstår att det kan finnas resursbegränsningar när det är som värst i sjukvården. Dock, när stormen har lagt sig, då bör ju testerna osv finnas där.

Nu kommer vi framåt i diskussionen. Jag förstår din och alla andras oro och iver kring tester. Att testa eller ej är dock inte ett enkelt beslut. Jag skall försöka illustrera med lite exempel från min vardag i arbetet.

Vi pratar inom medicin om olika mått på ett tests prestanda. Dels så finns begreppen sensitivitet och specificitet som anger hur stor sannolikheten är att ett test klassar en sjuk person som sjuk i en sjuk population respektive sannolikheten att klassa en frisk person som frisk i en frisk population. Detta får man klura ett tag på för att förstå vad det innebär men denna bild kan vara till hjälp. Till detta måste jag även fundera på de så kallade pre- och post-testprevalenserna. Detta är ytterligare ett krångligare begrepp men handlar om hur stor sannolikheten är att den patient jag har framför mig är sjuk redan innan jag utfört testet. Detta måste jag basera på annan information som t ex om patienten hostar eller hur hög andningsfrekvens denne har.

Lite exempel:
Kommer en patient in och inte alls uppvisar några symtom på urinvägsinfektion så skall jag absolut inte ta något urinprov för detta då jag vet om att det finns en risk (flera 10-tal procent) att provet kommer tillbaka positivt om jag skulle testa en frisk person.

Likaså skall jag absolut inte testa en patient som kommer in med skolboksexempel på symtom på urinvägsinfektion och som dessutom har haft en sådan 5 gånger det senaste året. Jag vet ju att jag om jag testar en sjuk person riskerar att få ett falskt negativt resultat och vad säger jag isf till patienten?

Vilka skall jag då testa? Jo jag skall endast testa dem där informationen jag får av testet ger mig vägledning i min handläggning, dvs de jag är osäker på om de har urinvägsinfektion eller ej och där testet kan föra mig i rätt riktning. Vi vill endast använda oss av testen vid höga positiva och negativa prediktiva värden.

Screening
Hur är detta relevant i fallet Covid-19? Jo - skall man testa en hel befolkning för en sjukdom ställs stora krav på testets prestanda. Vi vill ju inte felklassa en stor del av befolkningen som friska och sjuka. Sjuka personer som tror att de är friska kommer att smitta andra och friska som tror att de är sjuka tar upp onödiga resurser, oroar sig för att de "är sjuka" med mera.

Dessutom ger PCR-tester endast en ögonblicksbild. De som, korrekt, får reda på att de är friska kan smittas en timma senare. Vi måste då ha serologiska tester för att se genomgången smitta. Dessutom måste vi utreda hur immuniteten ser ut för genomgånget sjuka.

Vad menas med positivt och negativt resultat?
Vad menar vi ens med positivt och negativt resultat? Ofta så mäter vi i våra text exempelvis en koncentration och får fram ett mätvärde, inte en dikotomi. Då måste vi definiera en cut-off som gräns och det gör vi utifrån att noga studera ROC-kurvor. Det finns många aspekter. En sista aspekt som är lurig är att vi måste veta vad vi menar med att någon är sjuk. Frågan kan tyckas konstig men inom medicinsk vetenskap pratar vi om så kallad Gold Standard mot vilken vi jämför andra testtekniker för att bedöma nya tests prestanda. Vad är Gold standard i detta fall? Det finns mycket frågetecken som personer mycket mer kunniga än jag just nu sitter och klurar ut.

Är du och ni andra genuint intresserade av man gör avvägningar kring testning av Covid-19 så tycker jag att ni med bakgrund av detta inlägg fortsätter med denna artikel och ytterligare bekantar er med medicinsk diagnostik. Ämnet är inte självklart alls.

OBS - Jag är plågsamt medveten om att jag inte sitter på svaren i detta fall men jag har under åren lärt mig att respektera medicinsk vetenskap och hur många nyanser och aspekter som man upptäcker om man sätter sig in i ämnet. Man skall vara väldigt försiktig i uttalanden innan man vet väldigt mycket (och när vet man att man kan tillräckligt för att utvärdera detta?):)

Senast redigerat 2020-03-29 20:25
Skrivet av rippmaster13:

Who där de ledande forskarna från hela världen sitter kräver detta.

FHM har sannolikt mer kunskap om Svenska förhållanden än WHO.

Skrivet av rippmaster13:

Samt vår egen smittskyddslag..

Du har i ett annat inlägg hävdat att FHM bryter mot Smittskyddslagen 3:e kap §1; "man måste testa misstänkta fall av sammhällsfarlig sjukdom". Du får gärna utveckla, för jag kan inte se att det står så i lagen.

Jag tror många inklusive mig själv gärna vill veta om Sverige tänker göra något mer. Det känns som alla åtgärder som görs bara är dämpande. Det gör att folk tröttnar och börjar tumma på reglerna. Hinken med hopp fylls inte på utan töms.

Här finns en intervju med Dr. Fauci (han som "rättar" Trump dagligen) från idag: Doctor Mike Interviews Dr. Fauci On COVID19. Ha i åtanke om att han pratar om Amerikanska förhållanden.

Jag postade i ett tidigare inlägg video från minutephysics (How To Tell If We're Beating COVID-19), men det kanske försvann i bruset. Jag är nyfiken på hur ni andra ser på detta sätt att åskådliggöra virusets spridning.

Skrivet av FlytPojken:

Jag tror många inklusive mig själv gärna vill veta om Sverige tänker göra något mer. Det känns som alla åtgärder som görs bara är dämpande. Det gör att folk tröttnar och börjar tumma på reglerna. Hinken med hopp fylls inte på utan töms.

Vad som än görs så är det nog bara att ställa in sig på att man åker på detta. Häromdan på radion intervjuade de någon chef för svensk läkemedelsindustri, han trodde att vi har att vaccin för massvaccinering om 3-5 år. Allt kommer nog handla om att ”plana ut kurvan” närmsta månaderna.
Även om vi totalstänger landet i en månad och utegångsförbud etc så kommer smittan tillbaka när vi öppnar upp igen.

Skrivet av rippmaster13:

Ok du avfärdar who för en mindre skara svenskar.

Lägg ner med din oärliga argumentation.
Jag "avfärdar" inte WHO, men jag tror att FHM har bättre koll förutsättningarna för Sverige än vad WHO har - precis som jag skrev.

Skrivet av rippmaster13:

Har du inte tilltro till vår egen lag då? Se kap3 paragraf 1 i smittskyddslagen?

*Läser igenom 3 kap 1§ av smittskyddslagen*
...jag vet inte vad din poäng är om jag ska vara helt ärlig.

Sjukvården har en maxkapacitet.
Om det kommer X antal miljoner svenskar på en gång och vill bli testade för Corona så är det inte genomförbart, så lagen är inte applicerbar.

Men visst, anmäl FHM till polisen om du tycker att dom bryter mot lagen. Glöm inte att komma tillbaks hit och berätta hur det gick.

Skrivet av rippmaster13:

En dag lite positivt, en anomalitet. Se veckan som kommer nu, blir bara värre.

Inget land i Europa är på rätt sida av kurvan, så visst lär det bli värre innan det blir bättre.
Frågan är inte om det blir värre, frågan är hur mycket värre det blir.

Skrivet av rippmaster13:

Kan höras på fredag och se vem som hade rätt

Rätt om vad? Att det kommer bli sämre i veckan som kommer?
Grattis, du har rätt - och även så i stort sett alla andra - inklusive FHM som du ogillar så mycket.

Skrivet av FlytPojken:

Jag tror många inklusive mig själv gärna vill veta om Sverige tänker göra något mer. Det känns som alla åtgärder som görs bara är dämpande. Det gör att folk tröttnar och börjar tumma på reglerna. Hinken med hopp fylls inte på utan töms.

Sverige gör mer om och när det behövs. Javisst åtgärderna är bara dämpande eftersom de går ut på att platta ut kurvan. Viruset har spridits så mycket redan så det finns inget sätt att stoppa det helt. Hoppet är att vården inte ska bli så mycket överbelastad att man inte längre hinner vårda alla som behöver vård. Ju bättre denna strategi fungerar desto längre tid tar det innan det går över. Det går över när världen uppnått flockimmunitet antingen genom att tillräckligt många blivit immuna antingen för att de blivit smittade eller när tillräckligt många blivit vaccinerade. Sedan kan det gå i vågor, det kanske upphör framåt sommaren och kommer tillbaka med ny fart till hösten. Ju hårdare åtgärder som görs desto fortare tröttnar folk. Därför vill man vänta med hårda åtgärder tills de gör bäst effekt. I ett samhälle med få smittade gör en total lockdown knappt någon skillnad. Ett vaccin kan ta 1 -2 år innan det kommer. Jag skulle tro att detta hinner gå över innan.

DN intervjuar Ulf Kristersson och ger en mer utförlig bild av förslaget att få till stånd testning i stor skala. (jag tror att artikeln är tillgänglig för alla)

Citat:

Moderaterna vill införa masstestning för det nya coronaviruset för att fler ska kunna gå tillbaka till sina jobb. Kravet kommer att läggas fram för statsminister Stefan Löfven (S) när partiledarna möts på tisdag.

– Det skulle ge en viktig signal och vara ett ljus i tunneln för att kunna återstarta svensk ekonomi, säger Moderaternas partiledare Ulf Kristersson.

och

Citat:

En masstestning skulle innebära stora kostnader för staten men det är väl investerade pengar för att kunna återstarta samhället och ekonomin, menar moderatledaren.

– Vi pratar om miljarder men det är pengar som vi får igen. Allt skulle vara en stor investering i framtiden, säger Ulf Kristersson.

För att provtagningen inte skulle belasta sjukvården ytterligare föreslår Moderaterna att regeringen tar hjälp av outnyttjade resurser i samhället och frivilliga, till exempel Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) i Uppsala för laboratorieverksamhet.

Ulf Kristersson säger att han är allvarligt oroad över coronavirusets påverkan på svensk ekonomi med hot om massarbetslöshet och konkurser. Att få igång ekonomin igen är en överlevnadsfråga, menar han.

– Det är ett otroligt allvarligt läge och den ekonomiska skada med företag som slås ut helt i onödan kan få enorma konsekvenser, säger han.

Det svarar på flera av de frågor som ställts under de senaste sidorna i tråden - vad syftet är, hur resurserna ska fås fram, en hint om tidsplanen. Mot den bakgrunden som ges tycker jag att det är ett utmärkt förslag. Kristersson argument är alltså att även om kostnaden är enorm, så betalar det igen sig tack vare att ekonomin kan återstartas snabbare och vi kan börja låsa upp samhället tidigare. Huruvida det är unikt eller något som regeringen inte velat göra ändå kan man tvista om, såklart. Kristersson skissar också på en plan för hur det ska göras utan att belasta vårdens existerande uppdrag - förmodligen nödvändigt för att masstestning i Sverige ska bli verklighet innan denna första smittovågen är över.

Det är också den sortens förslag som måste komma från politiker. Det handlar om prioriteringar där inte bara folkhälsan är i fokus, utan ekonomin och samhällets funktion på lång sikt. FHM hade inte kunnat prioritera denna linjen, för deras uppdrag är enbart att se till folkhälsan. Medan det definitivt ligger i moderaternas "uppdrag" att förespråka en arbetslinje (i detta fall hur svenskar ska återgå i arbete snabbare). Politik är att väga dessa intressen mot varandra, och det kan ingen expertmyndighet göra.

Förslaget är alltså inte kritik mot FHM - det bygger på att masstestning fyller även andra syften än strikt hälsomässiga, vilket kan motivera masstestning även när hälsoskälen inte är tillräckliga.

En lite mer filosofisk fundering är att förslaget skulle kunna spegla ett skifte i hur vi ser på krisen - om något, handlar det om hur vi ska kunna återgå till något som liknar normaltillståndet, inte "efter viruset" men "trots viruset". Det är fortfarande en bra bit kvar tills vi är där, men ett nyckelord nämns i förslaget - "framtidstro". Det är nog så viktigt i tider som denna.

Skrivet av lhugo:

Nu kommer vi framåt i diskussionen. Jag förstår din och alla andras oro och iver kring tester. Att testa eller ej är dock inte ett enkelt beslut. Jag skall försöka illustrera med lite exempel från min vardag i arbetet.

Vi pratar inom medicin om olika mått på ett tests prestanda. Dels så finns begreppen sensitivitet och specificitet som anger hur stor sannolikheten är att ett test klassar en sjuk person som sjuk i en sjuk population respektive sannolikheten att klassa en frisk person som frisk i en frisk population. Detta får man klura ett tag på för att förstå vad det innebär men denna bild kan vara till hjälp. Till detta måste jag även fundera på de så kallade pre- och post-testprevalenserna. Detta är ytterligare ett krångligare begrepp men handlar om hur stor sannolikheten är att den patient jag har framför mig är sjuk redan innan jag utfört testet. Detta måste jag basera på annan information som t ex om patienten hostar eller hur hög andningsfrekvens denne har.

Lite exempel:
Kommer en patient in och inte alls uppvisar några symtom på urinvägsinfektion så skall jag absolut inte ta något urinprov för detta då jag vet om att det finns en risk (flera 10-tal procent) att provet kommer tillbaka positivt om jag skulle testa en frisk person.

Likaså skall jag absolut inte testa en patient som kommer in med skolboksexempel på symtom på urinvägsinfektion och som dessutom har haft en sådan 5 gånger det senaste året. Jag vet ju att jag om jag testar en sjuk person riskerar att få ett falskt negativt resultat och vad säger jag isf till patienten?

Vilka skall jag då testa? Jo jag skall endast testa dem där informationen jag får av testet ger mig vägledning i min handläggning, dvs de jag är osäker på om de har urinvägsinfektion eller ej och där testet kan föra mig i rätt riktning. Vi vill endast använda oss av testen vid höga positiva och negativa prediktiva värden.

Screening
Hur är detta relevant i fallet Covid-19? Jo - skall man testa en hel befolkning för en sjukdom ställs stora krav på testets prestanda. Vi vill ju inte felklassa en stor del av befolkningen som friska och sjuka. Sjuka personer som tror att de är friska kommer att smitta andra och friska som tror att de är sjuka tar upp onödiga resurser, oroar sig för att de "är sjuka" med mera.

Dessutom ger PCR-tester endast en ögonblicksbild. De som, korrekt, får reda på att de är friska kan smittas en timma senare. Vi måste då ha serologiska tester för att se genomgången smitta. Dessutom måste vi utreda hur immuniteten ser ut för genomgånget sjuka. Det finns många aspekter. En sista aspekt som är lurig är att vi måste veta vad vi menar med att någon är sjuk. Frågan kan tyckas konstig men inom medicinsk vetenskap pratar vi om så kallad Gold Standard mot vilken vi jämför andra testtekniker för att bedöma nya tests prestanda. Vad är Gold standard i detta fall? Det finns mycket frågetecken som personer mycket mer kunniga än jag just nu sitter och klurar ut.

Är du och ni andra genuint intresserade av man gör avvägningar kring testning av Covid-19 så tycker jag att ni med bakgrund av detta inlägg fortsätter med denna artikel och ytterligare bekantar er med medicinsk diagnostik. Ämnet är inte självklart alls.

OBS - Jag är plågsamt medveten om att jag inte sitter på svaren i detta fall men jag har under åren lärt mig att respektera medicinsk vetenskap och hur många nyanser och aspekter som man upptäcker om man sätter sig in i ämnet. Man skall vara väldigt försiktig i uttalanden innan man vet väldigt mycket (och när vet man att man kan tillräckligt för att utvärdera detta?):)

Tack för ditt långa inlägg. Det finns helt klart en mängd medicinska och tekniska problem med hur man testar. Man vill så klart ha tillräckligt effektiva och korrekta tester.

Nedan är ju en relevant intervju med Fauci som berättar om hur de tillsammans med företag skalar upp testning, och att man ska undvika att använda skyddsutrustning i samband med testning. Helst vill man ha ett test som man kan ta själv (och kanske då skicka till ett labb efteråt). Han menar som sagt på att viruset kommer att komma tillbaka och då måste man vara redo. Samma sak som jag har sagt tidigare i tråden (dvs inget som jag har hittat på själv). Ett annat exempel är ju testbås som man har i Sydkorea.

Skrivet av Hurtigbullen:

Här finns en intervju med Dr. Fauci (han som "rättar" Trump dagligen) från idag: Doctor Mike Interviews Dr. Fauci On COVID19. Ha i åtanke om att han pratar om Amerikanska förhållanden.

Jag postade i ett tidigare inlägg video från minutephysics (How To Tell If We're Beating COVID-19), men det kanske försvann i bruset. Jag är nyfiken på hur ni andra ser på detta sätt att åskådliggöra virusets spridning.

EDIT: Jag tycker att den grafen är trevlig och visar att vi inte ligger helt fel i alla fall. Eller ja, vi är inte värre än andra länder.

Senast redigerat 2020-03-29 20:38
Skrivet av Oegat:

DN intervjuar Ulf Kristersson och ger en mer utförlig bild av förslaget att få till stånd testning i stor skala. (jag tror att artikeln är tillgänglig för alla)

Jag hade tänkt att tipsa om detta tidigare men glömde bort; Man kan nu få en gratisprenumeration på DN om man vill. Inga konstiga villkor eller mysko förlängningar; man reggar sig och får en prenumeration som sen upphör den 1:a maj (tror jag det var).

Så alla som vill kan läsa artikeln!

Skrivet av Herr Kantarell:

WHO säger nu att viruset INTE är luftburet.

Det har man ju sagt hela tiden?

Kort om detta och egentligen det som är viktigt just nu, mycket enkelt!!

Citat Johan Giesecke:

Avslutningsvis, är det något du vill säga till svenska folket?

– Stanna hemma om du känner dig dålig och vänta tills det går över! Om alla som kände sig sjuka var hemma skulle viruset försvinna på några veckor.

Källa:
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/kJrWPk/johan-giesecke-da...

Skrivet av Oegat:

DN intervjuar Ulf Kristersson och ger en mer utförlig bild av förslaget att få till stånd testning i stor skala. (jag tror att artikeln är tillgänglig för alla)

och

Det svarar på flera av de frågor som ställts under de senaste sidorna i tråden - vad syftet är, hur resurserna ska fås fram, en hint om tidsplanen. Mot den bakgrunden som ges tycker jag att det är ett utmärkt förslag. Kristersson argument är alltså att även om kostnaden är enorm, så betalar det igen sig tack vare att ekonomin kan återstartas snabbare och vi kan börja låsa upp samhället tidigare. Huruvida det är unikt eller något som regeringen inte velat göra ändå kan man tvista om, såklart. Kristersson skissar också på en plan för hur det ska göras utan att belasta vårdens existerande uppdrag - förmodligen nödvändigt för att masstestning i Sverige ska bli verklighet innan denna första smittovågen är över.

Det är också den sortens förslag som måste komma från politiker. Det handlar om prioriteringar där inte bara folkhälsan är i fokus, utan ekonomin och samhällets funktion på lång sikt. FHM hade inte kunnat prioritera denna linjen, för deras uppdrag är enbart att se till folkhälsan. Medan det definitivt ligger i moderaternas "uppdrag" att förespråka en arbetslinje (i detta fall hur svenskar ska återgå i arbete snabbare). Politik är att väga dessa intressen mot varandra, och det kan ingen expertmyndighet göra.

Förslaget är alltså inte kritik mot FHM - det bygger på att masstestning fyller även andra syften än strikt hälsomässiga, vilket kan motivera masstestning även när hälsoskälen inte är tillräckliga.

En lite mer filosofisk fundering är att förslaget skulle kunna spegla ett skifte i hur vi ser på krisen - om något, handlar det om hur vi ska kunna återgå till något som liknar normaltillståndet, inte "efter viruset" men "trots viruset". Det är fortfarande en bra bit kvar tills vi är där, men ett nyckelord nämns i förslaget - "framtidstro". Det är nog så viktigt i tider som denna.

Jag tycker som sagt att det är bra att oppositionen sätter press på regeringen i denna fråga, vilket jag tror har skett här. Det är som sagt oppositionens roll och en del av maktbalansen. Oavsett detta så tycker jag ändå att regeringen har hanterat krisen väl.

Ja, vi kan inte stänga ner Sverige för länge, efter ett tag måste folk tillbaka till sina arbeten, och vi måste vara förberedda inför den situationen. Nu kan vi bara hoppas att spridningen går ner tillräckligt för att få lite andrum.

Antalet smittade sjunker i Stockholm, antalet döda sjunker i Italien. Hoppas vi har nått topparna på båda ställena så man kan börja se ett slut på detta. När detta är över får verkligen Sverige se till att vi har civilberedskapslager igen.

Skrivet av bardbard:

Vad som än görs så är det nog bara att ställa in sig på att man åker på detta. Häromdan på radion intervjuade de någon chef för svensk läkemedelsindustri, han trodde att vi har att vaccin för massvaccinering om 3-5 år. Allt kommer nog handla om att ”plana ut kurvan” närmsta månaderna.
Även om vi totalstänger landet i en månad och utegångsförbud etc så kommer smittan tillbaka när vi öppnar upp igen.

Så är det. Vilket jag då översätter till att man måste med 99% isolera sina äldre om man vill vara säker på att de överlever. Resterande av dem som tillhör riskgrupp eller "känsligare" kan räkna med intensivvård och hela den biten. Man tröttnar helt enkelt...

Skrivet av ronnylov:

Sverige gör mer om och när det behövs. Javisst åtgärderna är bara dämpande eftersom de går ut på att platta ut kurvan. Viruset har spridits så mycket redan så det finns inget sätt att stoppa det helt. Hoppet är att vården inte ska bli så mycket överbelastad att man inte längre hinner vårda alla som behöver vård. Ju bättre denna strategi fungerar desto längre tid tar det innan det går över. Det går över när världen uppnått flockimmunitet antingen genom att tillräckligt många blivit immuna antingen för att de blivit smittade eller när tillräckligt många blivit vaccinerade. Sedan kan det gå i vågor, det kanske upphör framåt sommaren och kommer tillbaka med ny fart till hösten. Ju hårdare åtgärder som görs desto fortare tröttnar folk. Därför vill man vänta med hårda åtgärder tills de gör bäst effekt. I ett samhälle med få smittade gör en total lockdown knappt någon skillnad. Ett vaccin kan ta 1 -2 år innan det kommer. Jag skulle tro att detta hinner gå över innan.

Ja, jag vet. Men jag syftade fortfarande på något utöver dämpande åtgärder. De flesta här förstår att allt hänger på sjukvården, klarar man hantera det kommer det fortsätta såhär i flera månader. Blir det sämre får vi lockdown också. DVS vi vet redan kommande åtgärderna, frågan är ifall det jobbas på andra åtgärder eller inte.

Skrivet av Hurtigbullen:

FHM har sannolikt mer kunskap om Svenska förhållanden än WHO.

Du har i ett annat inlägg hävdat att FHM bryter mot Smittskyddslagen 3:e kap §1; "man måste testa misstänkta fall av sammhällsfarlig sjukdom". Du får gärna utveckla, för jag kan inte se att det står så i lagen.

Det står exakt såhär.

"En läkare som misstänker att en patient bär på en sådan sjukdom skall skyndsamt undersöka patienten och ta de prover som behövs."

Läkare kan inte utföra ovanstående om inte masstestning görs. Vilket inte har varit något mål för fhm. Läs gärna hela lagtexten.

Skrivet av Hurtigbullen:

Inga konstiga villkor eller mysko förlängningar; man reggar sig och får en prenumeration som sen upphör den 1:a maj (tror jag det var).

Ända fram tills juni! Finns alltså ingen anledning att inte slå till.

Skrivet av Anonymous FTW:

Antalet smittade sjunker i Stockholm, antalet döda sjunker i Italien. Hoppas vi har nått topparna på båda ställena så man kan börja se ett slut på detta.

Nej, du har tyvärr missuppfattat. Det är antalet nya fall som inte ökat. Det är fortfarande nya fall. Dessutom bara för ögonblicket, för att se om det är en trend eller tillfällighet får vi nog vänta några dagar. Toppen ligger fortfarande garanterat en bit framför oss (veckor, månader...). Tyvärr! Men det är ju såklart jättebra att antalet nya fall inte drar iväg.

Skrivet av rippmaster13:

Det står exakt såhär.

"En läkare som misstänker att en patient bär på en sådan sjukdom skall skyndsamt undersöka patienten och ta de prover som behövs."

Läkare kan inte utföra ovanstående om inte masstestning görs. Vilket inte har varit något mål för fhm. Läs gärna hela lagtexten.

Jag är ledsen men du har inte koll på detta. Det finns tydliga regler gällande smittskyddslagar och är du genuint intresserad kan du läsa på hos smittskyddsläkarföreningen och även specifikt gällande rutiner kring Covid-19. Försöker du bara trolla så finns alltid flashback eller liknande.

Skrivet av deltascu:

Men det är ju såklart jättebra att antalet nya fall inte drar iväg.

Precis! Varje dag som framför allt IVA-fall inte drar iväg rejält är en seger. Det innebär en dag extra att förbereda sjukvården, en dag extra att skriva ut redan inlagda, en dag extra att jämna ut flödet.

Att det kommer en ökning och en spik i inlagda följt av IVA och dödsfall betvivlar nog ingen, speciellt inte FHM. Men ju mer vi kan skjuta det framför oss, desto bättre.

Skrivet av deltascu:

Nej, du har tyvärr missuppfattat. Det är antalet nya fall som inte ökat. Det är fortfarande nya fall. Dessutom bara för ögonblicket, för att se om det är en trend eller tillfällighet får vi nog vänta några dagar. Toppen ligger fortfarande garanterat en bit framför oss (veckor, månader...). Tyvärr! Men det är ju såklart jättebra att antalet nya fall inte drar iväg.

Vi kan ju hoppas att trenden så sakteliga vänder snart, för dagens siffror är trots allt producerade av händelser och agerande för cirka 1-2 veckor sedan, p.g.a. inkubationstid.

För övrigt är jag fortsatt glad att nivån hålls väldigt hög här på Sweclockers. Fortsätt så. Skippa påhopp, ens lite grann, för det skapar absolut ingenting mer än en försämring av diskussionen och skiftande av prioriteringar (jag mot dig, istället för jag, du, och ämnet i sig.)

Skrivet av kanskedet:

Tack för ditt långa inlägg. Det finns helt klart en mängd medicinska och tekniska problem med hur man testar. Man vill så klart ha tillräckligt effektiva och korrekta tester.

Inga problem! Är själv den första att välkomna tester om de är bra. Förslaget som det hänvisats till i tråden är förhoppningsvis väl menat (i värsta fall ett politiskt spel) och vi får se vad det landar i.

Tänker man inte igenom det ordentligt är det dock slöseri med resurser och hjälper inte sjukvården alls. Jag har inte sett hur man motiverar testerna på rent medicinska grunder, men vi får se när folkhälsomyndigheten tuggar igenom det. Vi får se helt enkelt.