Vill du vara del av diskussionerna i forumet, ställa frågor eller hjälpa andra? Registrera dig här!

FAQ: Hur man får hjälp i forumet

FAQ: Hur man får hjälp i forumet

Hur man får hjälp i forumet

Innan du frågar

 • Sök först

  Sök efter lösningar på problemet i forumet och resten av internet. Även om du inte hittar en färdig lösning så kan andras frågeställningar ge ledtrådar till viktiga funderingar och termer kring problemet, och att inkludera dessa i din egen frågeställning kan hjälpa andra förstå varför de är olika.Skulle du hitta lösningen på ett ovanligt problem på egen hand så överväg att dela med dig så att andra kan dra lärdom av det.

  • Identifiera nyckelord och viktiga termer.

  • Sök på eventuella felmeddelanden.

När du frågar

 • Välj en tydlig rubrik

  Rubriken är din bästa chans att få uppmärksamhet från de som kan hjälpa dig; sätter du en obeskrivande eller otillräckligt intressant rubrik är chansen att de som skulle ha kunnat svara på en enkel fråga inte läser den alls.

  En bra rubrik beskriver den fråga som leder till lösningen. Använd utrymmet för att kort sammanfatta frågeställningen, var noga med att ta med viktiga nyckelord, namn och en kort beskrivning. Slösa inte bort utrymmet på att försöka få just ditt problem att verka viktigare än andras, undvik uttryck som "HJÄLP", "BRÅTTOM", "VIKTIGT" o.s.v. i rubriker.

  Väl satta rubriker gör det även lätt för andra att hitta tillbaks till din frågeställning, antingen för att själva få hjälp eller passivt lära sig av ditt problem och de eventuella lösningar som har getts. Detta minskar behovet av att ställa samma fråga flera gånger, och gör det lättare för andra att hjälpa till om de har läst en tidigare ställd fråga.

 • Fråga i rätt forumdel

  Välj den forumdel som passar din fråga bäst, skulle det finnas flera alternativ så försök att välja den som är mest specifikt, och posta enbart i denna. Frågar du i en forumdel som rör ett annat ämne så riskerar du att din fråga ignoreras eller inte läses av rätt personer.

  Skapa inte flera trådar om samma fråga. Detta fragmenterar diskussionen, ökar risken för missförstånd och gör det svårare för andra att hitta rätt lösning i framtiden.

 • Beskriv problemet
  • Förklara dina mål; inte de steg du tror behövs för att uppnå dessa. Genom att förklara målen ger du andra möjligheten att föreslå alernativa lösningar eller bättre passande verktyg, och svar som passar den slutgiltiga lösningen bättre. Fråga inte om X när det är Y du vill åt.

  • Beskriv symptom; inte antaganden. Genom att beskriva de symptom du ser kan andra själva ställa diagnos och ge förslag på lösningar. Har du egna gissningar om var problemet kan ligga så förklara dessa separat.

  • Isolera felet. Felsök vad du kan på egen hand och beskriv vad du har gjort för andra medlemmar, informationen kan både hjälpa andra hitta lösningen, och genom att demonstrera din egen insats blir andra villigare att lägga sin egen tid på att hjälpa dig.

  • Beskriv den miljö i vilken problemet uppstår.

 • Skapa en egen tråd

  Hittar du ingen tråd som rör precis ditt problem så skapa en egen i stället för att ändra riktning på en existerande diskussion. Att kapa en orelaterad tråd gör det svårare för både dig och andra som söker hjälp att hitta vad ni söker.

 • Gör ett gott intryck

  Ett slarvigt skrivet inlägg ger intryck av att du själv inte har tagit dig tid att fråga ordentligt och kan leda till att övriga medlemmar går vidare till andra frågor. Ditt inlägg är ofta den enda bild andra har av dig; använd möjligheten för att ge rätt bild av dig själv, och samtidigt förbättra chansen att få konstruktiva svar.

  • Dela upp texten i meningar och stycken.

  • Tänk på stavning och grammatik.

  • Använd rättstavningsprogram om du är osäker.

  • Formatera texten med BB-kod.

  • En tydlig och lättläst text gör det lättare för andra att hjälpa dig.

 • Besvara din egen fråga

  Föreställ dig att du läser frågan för första gången, och utan mer sammanhang än vad du har presenterat i ditt inlägg. Tänk på att andra användare inte känner till varken dig eller ditt problem, och det är ditt ansvar att förklara allt som behövs för att du ska kunna få de svar du förväntar dig.

  • Förstår du frågeställningen?

  • Har du tagit med all information som andra kan behöva för att hjälpa dig?

  • Finns det några uppenbara motfrågor du redan kan besvara för att göra frågan tydligare?

När du får svar

 • Inga svar?

  Det bästa du kan göra för att få svar är att förbereda dig innan du frågar. Har du ännu inte ställt din fråga så läs instruktionerna ovan. Skulle du trots det inte få de svar du förväntar dig så fundera över om du har gjort vad du kan för att hjälpa andra hjälpa dig.

  • Har du undersökt frågan vidare på egen hand?

  • Finns det mer information att tillföra?

  • Har du fått ledtrådar från andra som kan hjälpa någon att svara?

 • Fel svar?

  Missförstånd uppstår lätt. Tänk på att andra inte har mer sammanhang och information om problemet än vad du har gett. Var trevlig mot de som svarar och gör vad du kan för att sakligt förtydliga frågan och varför ett givet svar inte fungerar för dig. Skulle svaren inte gälla din frågeställning eller på andra sätt bryta mot forumets trivselregler så anmäl desssa till en moderator. Att följa en sidodiskussion i din tråd kommer bara göra det svårare att få de svar du söker.

 • Tacka för och följ upp lösningar

  Visa din uppskattning för de som hjälper till, det är den största belöningen de som svarar på frågor kan få. Om du har hittat lösningen, eller om någon har postat den i tråden, så skriv ett nytt inlägg med en sammanfattning av problemet och på vilket sätt svaret hjälpte dig. En fråga kan ställas ur många olika perspektiv, och ha många olika giltiga lösningar beroende på sitt sammahang. Genom att förklara vad lösningen var hjälper du andra med samma problem.

Att besvara andras frågor

 • Motivera dina svar

  Förklara för andra varför ditt svar är relevant; bidra med källor eller argument som kan ge stöd för påståenden. Tänk på att, precis som att du inte känner frågeställaren, så känner inte frågeställaren dig, ett svar måste precis som en fråga innehålla allt som behövs för att andra ska förstå det.

 • Anpassa svaret till kunskapsnivån

  Om du är kunnig inom ett visst område och hjälper någon som inte är lika insatt så är det viktigt att du anpassar svaret till frågeställarens nivå; denne måste utifrån sitt eget perspektiv kunna förstå svaret och använda det för att ta sig närmare en lösning för att det ska vara hjälpsamt.

 • Otydlig fråga?

  Be om förtydliganden och ställ motfrågor om det behövs mer information för att kunna hjälpa till. Tänk på att många är ovana vid att be om hjälp på internet och kan behöva pekas i rätt riktning för att komma igång, var trevlig och hjälpsam.

 • Länka inte till sökresultat
  • Skulle en fråga vara så trivial att den enkelt besvaras med en sökning så är det bättre att trevligt förklara det för frågeställaren, och bidra med information om hur man själv kan leta efter svar på frågor, än att länka direkt till sökresultatet. Genom att länka direkt till sökresultat besvarar du möjligen frågan, men utan att frågeställaren har lärt sig att lösa det på egen hand.

  • Sökresultat är föränderliga. Även om en viss sökning innehåller bra resultat för tillfället så är det inte säkert att den gör det i framtiden. Länka istället direkt till de källor du kan gå i god för, och motivera varför du gör det.

  • Andra med samma problem kan söka och hitta den fråga du besvarar, med ett nytt sökresultat. Genom att länka till sökresultat skapar du rundgång i sökresultaten för dessa användare.

#FAQ