Guide: Telia IP-TV med valfri router (ej bryggat, internt IP, Zappa fungerar m.m)

Förfrågan om EdgeRouter X konfiguration

@csom:

Jag har lyckats bli tilldelad en ip-adress på VLAN 845 med min konfiguration från inlägget ovan. Jag lyckas också tilldela Boxen via DHCP med Vendor-specific information med följande tillägg till dhcp-options:

"dns": { "forwarding": { "options": [ "dhcp-vendorclass=set:tvbox,TeliaSonera_VIP", "dhcp-option=tag:tvbox,43,01:05:33:2c:31:2c:33:02:05:33:2c:31:2c:33:64:01:00:0a:12:32:33:39:2e:31:36:2e:31:36:2e:32:30:32:3a:35:35:35:35:0b:01:03:0c:01:0a", "dhcp-option=tag:tvbox,option:dns-server,195.67.199.22,195.67.199.21" ] } }

Då EdgeRouter X verkar konfigureras på samma sätt som en UniFi Security Gateway, så undrar jag om du skulle vilja dela resten av din konfiguration som fungerar?

Skrivet av johmo:

@csom:

Jag har lyckats bli tilldelad en ip-adress på VLAN 845 med min konfiguration från inlägget ovan. Jag lyckas också tilldela Boxen via DHCP med Vendor-specific information med följande tillägg till dhcp-options:

"dns": { "forwarding": { "options": [ "dhcp-vendorclass=set:tvbox,TeliaSonera_VIP", "dhcp-option=tag:tvbox,43,01:05:33:2c:31:2c:33:02:05:33:2c:31:2c:33:64:01:00:0a:12:32:33:39:2e:31:36:2e:31:36:2e:32:30:32:3a:35:35:35:35:0b:01:03:0c:01:0a", "dhcp-option=tag:tvbox,option:dns-server,195.67.199.22,195.67.199.21" ] } }

Då EdgeRouter X verkar konfigureras på samma sätt som en UniFi Security Gateway, så undrar jag om du skulle vilja dela resten av din konfiguration som fungerar?

Ok, @johmo

Brandväggsreglerna som jag kopplat på tv-vlanet ser ut så här:

name TV_IN { default-action drop description "TV to LAN" rule 10 { action accept description "Allow Established Related" log disable protocol all state { established enable invalid disable new disable related enable } } rule 20 { action drop description "Drop all Invalid" log disable protocol all state { established disable invalid enable new disable related disable } } rule 30 { action accept description "Allow IGMP" log disable protocol igmp } rule 31 { action accept description "Allow Multicast addresses" destination { address 224.0.0.0/4 } log disable protocol udp } } name TV_LOCAL { default-action drop description "TV to router" rule 10 { action accept description "Allow Established Related" log disable protocol all state { established enable invalid disable new disable related enable } } rule 20 { action drop description "Drop all Invalid" log disable protocol all state { established disable invalid enable new disable related disable } } rule 30 { action accept description "Allow IGMP" log disable protocol igmp } rule 31 { action accept description "Allow Multicast addresses" destination { address 224.0.0.0/4 } log disable protocol udp } }

tv-vlanet under interfaces (vlan46 för min del):

vif 46 { address dhcp description "TV Vlan" dhcp-options { client-option "send vendor-class-identifier "TeliaSonera_VIP4302";" default-route no-update default-route-distance 210 name-server no-update } firewall { in { name TV_IN } local { name TV_LOCAL } } }

igmp-proxy:

igmp-proxy { interface switch0.3 { role downstream threshold 1 } interface switch0.46 { alt-subnet 0.0.0.0/0 role upstream threshold 1 } }

under dhcp-servern och shared-network-name Lan har jag satt en static mapping:

static-mapping STB { ip-address 172.19.0.16 mac-address f0:af:85:x:xx:xx static-mapping-parameters "option domain-name-servers 195.67.199.18, 195.67.199.19, 195.67.199.20;" static-mapping-parameters "option option-43 01:05:33:2c:31:2c:33:02:05:33:2c:31:2c:33:64:01:00:0a:12:32:33:39:2e:31:36:2e:31:36:2e:32:30:32:3a:35:35:35:35:0b:01:03:0c:01:0a;" }

dhcp-server global-parameters:

global-parameters "option option-43 code 43 = string;"

Sedan får du sätta static-routes likt de jag skrivit i tidigare inlägg med gateway som du får tilldelad dig av dhcp-servern på tv-vlanet.

/csoM