Bygga egen elcykel klassad som moped AM?

Bygga egen elcykel klassad som moped AM?

Hej!

Jag har börjat tänka i banorna på att bygga ett eget fordon. Egentligen helst för 2 personer, men det verkar finnas mycket regler kring det. Att bygga en moped klass AM för 1 person kräver mycket mindre. Max 45 km/h och vissa krav som regskylt, försäkring osv. men inget krav på besiktning som jag förstått det:
https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Fordon/Fordons...

Betyder det i stort sett att jag kan bygga om en cykel till elcykel med 45 km/h maxhastighet utan att man själv trampar och att det då räknas som moped klass AM? T.ex. med ett lastutrymme bak som är som ett par cykelkorgar stort och andra bekvämligheter.

Du lär först läsa igenom en hel drös med dokument. En "sammanfattning" lär du skapa själv. En god start är t.ex. http://www.notisum.se/rnp/document/?id=20010559 som i sin tur hänvisar till andra dokument.

Kortfattat, det är "lite" som skall till för att göra den laglig. T.ex, citat:
"SFS 2001:0559

1. Denna lag träder i kraft d. 1 okt. 2001.

2. För en moped som tagits upp i typintyg enligt 63 § fordonskungörelsen i dess lydelse före d. 1 nov. 1998 eller godkänts vid mopedbesiktning enligt 48–54 §§ fordonskungörelsen i dess lydelse före d. 1 nov. 1998 och därefter inte ändrats på sådant sätt som anges i 50 § nämnda kungörelse, gäller vad som sägs om mopeder klass II. "

Paragraf 48-54 hittar du @ https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-fo...

Upphävd: 2003-05-01

Då herrn varken orkade skriva "Fordonslag (2002:574) " eller länka till https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-fo... så gör väl jag det.