Coronaviruset (SARS-CoV-2)

En uppdatering av det senaste inlägget som visar antal döda med covid-19 baserade på data från worldometer.info och Folkhälsomyndigheten.

Data har presenterats både som absolutvärden och relativa värden samt med linjär och logaritmisk y-axel. Derivatan har beräknats enligt ett tidigare inlägg, men där lutningen nu är baserad på sju dagar för att spegla en arbetsvecka samt minimera effekter från dygnsvis variation. Diagrammen är gjorda i Google kalkylark och med trendlinjer som är centrerade tredagars rullande medelvärden. Andraderivatornavisar "styrkan" eller hastigheten i förändringarna; ju längre från noll desto mer förändring, uppåt (mer än noll) eller nedåt (negativa värden, "minus", på y-axeln). För perspektiv på eftersläp se gärna Altmejds data.

Här visar jag antal döda i olika länder på flera olika sätt, linjärt, logaritmiskt, relativt samt per dag (förstaderivatan) och förändringstakten (andraderivatan). Det är totalt femton diagram. Klicka på Visa innehåll för att se de resterande diagrammen.

Jag har nu lagt till Brasilien som har en oroväckande utveckling sedan lång tid och man kan inte enkelt se att de nått en vändning än.

USA har en vågig rörelse som säkert beror på rapporteringseffekter. Det ger otydliga data på derivatorna. Här borde man ha två-veckors glidande medelvärden.

Igår kom en missvisande artikel från Aftonbladet där en professor i statskunskap avslöjade att också hade fetvadd. Här kommer därför två kompletterande diagram till tidigare "Döda per miljon", dvs. "Dödsfall per dag per miljon, med startdatum 1 avliden per miljon", och här både med linjär och logaritmisk y-axel.

Dessa diagram har ett robust startdatum, som inte fluktuerar slumpmässigt mellan länder. Skillnaden i dagar mellan första döda och tionde döda i ett land har mycket större variation än antalet dagar mellan tionde och hundrade döda. Därför är 0,1 % döda per miljon olämplig som kalibringsdag för x-axeln. Aftonbladets missvisande artikel bygger på en annan artikel från Financial Times som satte igång det, men som borde ha vetat bättre som räknenissar.

Dödsfall (linjär y-axel, startdatum kalender):

Dödsfall (logaritmisk y-axel, startdatum kalender):

Dödsfall (linjär y-axel, startdatum 10 döda):

Dödsfall (logaritmisk y-axel, startdatum 10 döda):

Dödsfall per dag (linjär y-axel, startdatum 10 döda):

Dödsfall per dag (logaritmisk y-axel, startdatum 10 döda):

Dödsfall förändringstakten per dag (linjär y-axel, startdatum 10 döda):

Dödsfall förändringstakten per dag, närbild (linjär y-axel, startdatum 10 döda):

Dödfall per miljon (logaritmisk y-axel, startdatum kalender)

Dödfall per dag per miljon (logaritmisk y-axel, startdatum kalender)

Dödsfall förändringstakten per dag per miljon (linjär y-axel, startdatum kalender):

Dödsfall förändringstakten per dag per miljon, närbild (linjär y-axel, startdatum kalender):

Dödsfall per miljon (linjär y-axel, startdatum 1 avliden per miljon):

Dödsfall per miljon (logaritmisk y-axel, startdatum 1 avliden per miljon):

Dödsfall per dag per miljon (linjär y-axel, startdatum 1 avliden per miljon):

Dold text

Dödsfall per miljon (linjär y-axel, startdatum 1 avliden per miljon):

Dödsfall per dag per miljon (logaritmisk y-axel, startdatum 1 avliden per miljon):

Senast redigerat 2020-05-22 07:32: Hade glömt ett diagram
Skrivet av sAAb:

En uppdatering av det senaste inlägget som visar antal döda med covid-19 baserade på data från worldometer.info och Folkhälsomyndigheten.

Data har presenterats både som absolutvärden och relativa värden samt med linjär och logaritmisk y-axel. Derivatan har beräknats enligt ett tidigare inlägg, men där lutningen nu är baserad på sju dagar för att spegla en arbetsvecka samt minimera effekter från dygnsvis variation. Diagrammen är gjorda i Google kalkylark och med trendlinjer som är centrerade tredagars rullande medelvärden. Andraderivatornavisar "styrkan" eller hastigheten i förändringarna; ju längre från noll desto mer förändring, uppåt (mer än noll) eller nedåt (negativa värden, "minus", på y-axeln). För perspektiv på eftersläp se gärna Altmejds data.

Här visar jag antal döda i olika länder på flera olika sätt, linjärt, logaritmiskt, relativt samt per dag (förstaderivatan) och förändringstakten (andraderivatan). Det är totalt femton diagram. Klicka på Visa innehåll för att se de resterande diagrammen.

Jag har nu lagt till Brasilien som har en oroväckande utveckling sedan lång tid och man kan inte enkelt se att de nått en vändning än.

USA har en vågig rörelse som säkert beror på rapporteringseffekter. Det ger otydliga data på derivatorna. Här borde man ha två-veckors glidande medelvärden.

Igår kom en missvisande artikel från Aftonbladet där en professor i statskunskap avslöjade att också hade fetvadd. Här kommer därför två kompletterande diagram till tidigare "Döda per miljon", dvs. "Dödsfall per dag per miljon, med startdatum 1 avliden per miljon", och här både med linjär och logaritmisk y-axel.

Dessa diagram har ett robust startdatum, som inte fluktuerar slumpmässigt mellan länder. Skillnaden i dagar mellan första döda och tionde döda i ett land har mycket större variation än antalet dagar mellan tionde och hundrade döda. Därför är 0,1 % döda per miljon olämplig som kalibringsdag för x-axeln. Aftonbladets missvisande artikel bygger på en annan artikel från Financial Times som satte igång det, men som borde ha vetat bättre som räknenissar.

Dödsfall (linjär y-axel, startdatum kalender):
https://i.imgur.com/Mclhy6e.png

Dödsfall (logaritmisk y-axel, startdatum kalender):
https://i.imgur.com/sPRM0SK.png

Dödsfall (linjär y-axel, startdatum 10 döda):
https://i.imgur.com/2ySErZV.png

Dödsfall (logaritmisk y-axel, startdatum 10 döda):
https://i.imgur.com/LwX8ZXi.png

Dödsfall per dag (linjär y-axel, startdatum 10 döda):
https://i.imgur.com/SFMPTDe.png

Dödsfall per dag (logaritmisk y-axel, startdatum 10 döda):
https://i.imgur.com/Y13mqs5.png

Dödsfall förändringstakten per dag (linjär y-axel, startdatum 10 döda):
https://i.imgur.com/uFDKmdx.png

Dödsfall förändringstakten per dag, närbild (linjär y-axel, startdatum 10 döda):
https://i.imgur.com/fDG8hRZ.png

Dödfall per miljon (logaritmisk y-axel, startdatum kalender)
https://i.imgur.com/whI6JD0.png

Dödfall per dag per miljon (logaritmisk y-axel, startdatum kalender)
https://i.imgur.com/0MUKACs.png

Dödsfall förändringstakten per dag per miljon (linjär y-axel, startdatum kalender):
https://i.imgur.com/nof66BS.png

Dödsfall förändringstakten per dag per miljon, närbild (linjär y-axel, startdatum kalender):
https://i.imgur.com/KXGSrVT.png

Dödsfall per miljon (linjär y-axel, startdatum 1 avliden per miljon):
https://i.imgur.com/uictm9M.png

Dödsfall per miljon (logaritmisk y-axel, startdatum 1 avliden per miljon):
https://i.imgur.com/8DJRj7d.png

Dödsfall per dag per miljon (linjär y-axel, startdatum 1 avliden per miljon):
https://i.imgur.com/4UqfiTo.png

Dold text

Dödsfall per miljon (linjär y-axel, startdatum 1 avliden per miljon):
https://i.imgur.com/uictm9M.png

Dödsfall per dag per miljon (logaritmisk y-axel, startdatum 1 avliden per miljon):
https://i.imgur.com/GTciHME.png

Hittade kanske källan till det här sättet att välja startdatum vid 0,1 döda per miljon, https://ourworldindata.org

Till deras försvar så är det många länder som aldrig nått upp till 1 död per miljon, så vad skulle de göra. Och, att insistera på att specialbehandla Sverige, framstår som, än mer fetvadd...

Här är ett diagram som visar trender globalt. Jag har valt ut några.

Men, notera förskjutningen mellan Sverige och Belgien. Det är den som gör att Sverige ser värre ut än det kanske är. Därmed inte sagt att vi inte har en besvärlig situation.

Nu har de ju ECDC som källa, vilka hade ett annat sätta räkna än FHM! Det har vi också diskuterat.

https://ourworldindata.org/grapher/covid-daily-deaths-traject...

Vet att det finns många här som sedan dag ett försvarat Tegnell/FHM/Regeringen/Sveriges hantering av den här krisen. En genuint nyfiken fråga till er är vad ni tycker Sverige har vunnit på den strategi man har valt?

Givetvis är det först efter den här pandemin som man kan dra slutsatser, men det är också viktigt att kunna analysera löpande.

Den ekonomiska biten har ofta lyfts fram, men när man jämför Sverige med sina nordiska grannar så ser jag inte att vi skulle klarat oss bättre när det gäller arbetslöshet, varsel, konkurser etc.

När man följt resonemanget Finland och Norge så har deras strategi handlat mycket om att vinna tid. Man är medveten att det kan komma flera vågor som blir tuffa att hantera men tiden har varit värdefull att:
- Hinna förberedda sig, allt från utrustning till utbildning och nya rutiner
- Ha mer kunskap om sjukdomen, hur den bör behandlas, symptom, riskgrupper m.m
- Förhoppningsvis kommit lite närmare ett eventuellt vaccin

Tycker det låter som ett rimligt resonemang, ser man på den hemska som främst drabbar våra äldre så känns det som vi hade behövt just det, mer tid..

Skrivet av Zyriak:

Vet att det finns många här som sedan dag ett försvarat Tegnell/FHM/Regeringen/Sveriges hantering av den här krisen. En genuint nyfiken fråga till er är vad ni tycker Sverige har vunnit på den strategi man har valt?

Givetvis är det först efter den här pandemin som man kan dra slutsatser, men det är också viktigt att kunna analysera löpande.

Den ekonomiska biten har ofta lyfts fram, men när man jämför Sverige med sina nordiska grannar så ser jag inte att vi skulle klarat oss bättre när det gäller arbetslöshet, varsel, konkurser etc.

När man följt resonemanget Finland och Norge så har deras strategi handlat mycket om att vinna tid. Man är medveten att det kan komma flera vågor som blir tuffa att hantera men tiden har varit värdefull att:
- Hinna förberedda sig, allt från utrustning till utbildning och nya rutiner
- Ha mer kunskap om sjukdomen, hur den bör behandlas, symptom, riskgrupper m.m
- Förhoppningsvis kommit lite närmare ett eventuellt vaccin

Tycker det låter som ett rimligt resonemang, ser man på den hemska som främst drabbar våra äldre så känns det som vi hade behövt just det, mer tid..

Nu har jag inte sett jämförande siffror kring de ekonomiska läget bland våra grannländer, så jag kan inte säga något om din slutsats att det inte är bättre här än där (dock väldigt svårt att jämföra då det är stor skillnad i förutsättningar mellan länderna, Norge har exempelvis sin oljefond, etc.). Men om du bara tänker själv, tror du att svensk ekonomi och företag hade gynnats av att vi stängde ner allt icke-essentiellt i 1-2 månader?

Att vi inte gjort en total nedstängning innebär inte att svenskarnas vanor har varit oförändrade under denna pandemi. Vilket resulterat att vissa branscher tagit en hård smäll. Men betydligt fler företag och branscher hade fått ta en ännu hårdare smäll om man helt stängde ner. Detta faktum har jag aldrig sett någon som framfört en avvikande åsikt gällande. Så som med allt så handlar det att väga fördelarna mot nackdelarna med de olika val man gör, för i ett läge som detta så finns det inget som är 100% bra och det andra är 100% dåligt.

Gällande de andra fördelarna du nämner med en stängning och att därmed "få mer tid".

Citat:

Hinna förberedda sig, allt från utrustning till utbildning och nya rutiner

Nu har vi ju trots allt hela tiden haft tillgängliga resurser i vården för att kunna hantera fler patienter, så ur det perspektivet bör det ju inte spela någon större roll. Däremot så hade det säkerligen kunnat funnits en uppsida i att ha köpt sig tid för att exempelvis skala upp test av vårdpersonal, så att man eventuellt kunnat förhindra den stora spridningen på äldreboenden. Värt att notera dock är ju att en nedstängning inte skulle omfatta äldreboenden, då man av ganska uppenbara skäl inte kan stänga ned den verksamheten. Så det kan ju mycket väl ha först in smitta där ändå. Men sannolikheten att vårdpersonalen smittas torde ju bli lägre om alla andra inte får gå ut.

Citat:

Ha mer kunskap om sjukdomen, hur den bör behandlas, symptom, riskgrupper m.m

Mig veterligen har man inte ändrat behandlingen nämnvärt sedan starten av denna pandemi. Så för att dra nytta av detta så skulle vi alltså fortsätta behöva vara fortsatt nedstängda i väntan på eventuella upptäckter om hur vi bättre kan behandla detta. Hur länge skulle vi klara att vara totalt nedstängda? Våra grannar har ju redan börjat öppna igen, och detta beror mig veterligen inte på att man hittat nya sätt att behandla sjukdomen på.

Citat:

Förhoppningsvis kommit lite närmare ett eventuellt vaccin

Enligt experter är ett vaccin fortfarande någonstans kring 1-2 år bort, så att stänga ner samhället i ett par månader nu lär inte spela ett dugg roll när det kommer till den frågan. Tvärtom så kan det innebära att man drar ut på "lidandet" som "isoleringen" av de i riskgrupp innebär med lika lång tid.

Skrivet av Zyriak:

Vet att det finns många här som sedan dag ett försvarat Tegnell/FHM/Regeringen/Sveriges hantering av den här krisen. En genuint nyfiken fråga till er är vad ni tycker Sverige har vunnit på den strategi man har valt?

Givetvis är det först efter den här pandemin som man kan dra slutsatser, men det är också viktigt att kunna analysera löpande.

Den ekonomiska biten har ofta lyfts fram, men när man jämför Sverige med sina nordiska grannar så ser jag inte att vi skulle klarat oss bättre när det gäller arbetslöshet, varsel, konkurser etc.

När man följt resonemanget Finland och Norge så har deras strategi handlat mycket om att vinna tid. Man är medveten att det kan komma flera vågor som blir tuffa att hantera men tiden har varit värdefull att:
- Hinna förberedda sig, allt från utrustning till utbildning och nya rutiner
- Ha mer kunskap om sjukdomen, hur den bör behandlas, symptom, riskgrupper m.m
- Förhoppningsvis kommit lite närmare ett eventuellt vaccin

Tycker det låter som ett rimligt resonemang, ser man på den hemska som främst drabbar våra äldre så känns det som vi hade behövt just det, mer tid..

Rent spontant tror jag att man mår psykiskt bättre av att leva i ett rätt så öppet samhälle jämfört med ett helt nedstängt samhälle. Dessutom tror jag att det är lättare att hålla ut en längre period med den svenska metoden jämfört med karantänmetoden.

Skrivet av Zyriak:

Vet att det finns många här som sedan dag ett försvarat Tegnell/FHM/Regeringen/Sveriges hantering av den här krisen. En genuint nyfiken fråga till er är vad ni tycker Sverige har vunnit på den strategi man har valt?

Givetvis är det först efter den här pandemin som man kan dra slutsatser, men det är också viktigt att kunna analysera löpande.

Den ekonomiska biten har ofta lyfts fram, men när man jämför Sverige med sina nordiska grannar så ser jag inte att vi skulle klarat oss bättre när det gäller arbetslöshet, varsel, konkurser etc.

När man följt resonemanget Finland och Norge så har deras strategi handlat mycket om att vinna tid. Man är medveten att det kan komma flera vågor som blir tuffa att hantera men tiden har varit värdefull att:
- Hinna förberedda sig, allt från utrustning till utbildning och nya rutiner
- Ha mer kunskap om sjukdomen, hur den bör behandlas, symptom, riskgrupper m.m
- Förhoppningsvis kommit lite närmare ett eventuellt vaccin

Tycker det låter som ett rimligt resonemang, ser man på den hemska som främst drabbar våra äldre så känns det som vi hade behövt just det, mer tid..

Som @Blomman90 svarar nedan. Kan inte hålla med mer än vad jag gör. Kunde jag ge honom två eller tre "gilla" så hade jag det! Som de säger i USA, "It aint over till the fat lady sings.". Vad är det som säger att våra grannar kommer klara detta bättre i långa loppet? Men ja. det finns en del saker som stör mig oerhört i allt detta men det är mer om politiken som lett fram till hur det ser ut idag och det låter jag vara......... (Sa jag och skrev det där men...)

Skrivet av Blomman90:

Nu har jag inte sett jämförande siffror kring de ekonomiska läget bland våra grannländer, så jag kan inte säga något om din slutsats att det inte är bättre här än där (dock väldigt svårt att jämföra då det är stor skillnad i förutsättningar mellan länderna, Norge har exempelvis sin oljefond, etc.). Men om du bara tänker själv, tror du att svensk ekonomi och företag hade gynnats av att vi stängde ner allt icke-essentiellt i 1-2 månader?

Att vi inte gjort en total nedstängning innebär inte att svenskarnas vanor har varit oförändrade under denna pandemi. Vilket resulterat att vissa branscher tagit en hård smäll. Men betydligt fler företag och branscher hade fått ta en ännu hårdare smäll om man helt stängde ner. Detta faktum har jag aldrig sett någon som framfört en avvikande åsikt gällande. Så som med allt så handlar det att väga fördelarna mot nackdelarna med de olika val man gör, för i ett läge som detta så finns det inget som är 100% bra och det andra är 100% dåligt.

Gällande de andra fördelarna du nämner med en stängning och att därmed "få mer tid".
Nu har vi ju trots allt hela tiden haft tillgängliga resurser i vården för att kunna hantera fler patienter, så ur det perspektivet bör det ju inte spela någon större roll. Däremot så hade det säkerligen kunnat funnits en uppsida i att ha köpt sig tid för att exempelvis skala upp test av vårdpersonal, så att man eventuellt kunnat förhindra den stora spridningen på äldreboenden. Värt att notera dock är ju att en nedstängning inte skulle omfatta äldreboenden, då man av ganska uppenbara skäl inte kan stänga ned den verksamheten. Så det kan ju mycket väl ha först in smitta där ändå. Men sannolikheten att vårdpersonalen smittas torde ju bli lägre om alla andra inte får gå ut.

Mig veterligen har man inte ändrat behandlingen nämnvärt sedan starten av denna pandemi. Så för att dra nytta av detta så skulle vi alltså fortsätta behöva vara fortsatt nedstängda i väntan på eventuella upptäckter om hur vi bättre kan behandla detta. Hur länge skulle vi klara att vara totalt nedstängda? Våra grannar har ju redan börjat öppna igen, och detta beror mig veterligen inte på att man hittat nya sätt att behandla sjukdomen på.
Enligt experter är ett vaccin fortfarande någonstans kring 1-2 år bort, så att stänga ner samhället i ett par månader nu lär inte spela ett dugg roll när det kommer till den frågan. Tvärtom så kan det innebära att man drar ut på "lidandet" som "isoleringen" av de i riskgrupp innebär med lika lång tid.

Om man får spekulera lite här (vilket väl de flesta här inne ändå gör) så tror jag ungefär så här. Det kommer komma en andra våg av det här viruset någon gång framåt hösten vintern. Vad gör vi då? Stänger ner allting en gång till? Jag tror det kommer bli väääldigt svårt att göra. Helt enkelt därför att folk inte orkar sitta isolerade en gång till, plus att många länders ekonomi vid det laget är körd i botten. Visst, någon form av åtgärder blir det säkert, men förmodligen en väldigt avskalad variant av vad vi sett nu.

Och vilka länder kommer då klara sig bäst – de som klarat sig ”bra” nu och knappt haft några smittade eller de länder som ändå haft en spridning och där det finns en viss immunitet? Tror många av de länder som genom lockdown ”lyckats bra” kommer hamna i en knepig situation. Lockdown en gång till eller acceptera att viruset finns?

Jag har ingen bestämd uppfattning om det hade varit bättre eller gjort någon större skillnad om Sverige hade stängt ner som våra grannländer gjort.

Jag tror att det finns en hel del skillnader mellan länderna både vad gäller ekonomi och hur äldreomsorgen bedrivs. Mer än vad man kanske tror.

Sverige är nog det land som är mest exportberoende vilket gör att vi drabbas ganska hårt när världsekonomin bromsar in jämfört med grannländerna. Jag vet flera företag som fick problem direkt i början på mars när man stängde ned i Italien för att man är beroende av delar därifrån. Danmark t.ex. är mera beroende av jordbruket.

Finns säkert en hel del skillnader i hur äldreomsorgen bedrivs också mellan länderna.

På ett sätt hade det varit bättre om Sverige gjort som de andra länderna för då hade man i alla fall inte kunnat skylla bara på det.

Jag har tidigare sagt 1 veckas lockdown eller nått sånt.

Säg att man hade gjort tydligare restriktioner, riktlinjer och böter osv. Då hade kanske gymnasiet kunna vara öppet. Kanske områden som inte är "så" drabbade hade kunnat ha mer öppet.

Absolut hade detta kunnat ske utan lockdown. Men att lockdown kan användas i syfte att visa allvaret hur seriöst man tar det. Allvaret kanske hade kunnat göra att folk beter sig mer enligt riktlinjerna och vi kunde ha haft ännu mer öppet.

Sido: Ovanligt tyst här ifrån sjukvården om vad de tycker om situationen? Deras röster är intressanta och höra

Skrivet av FlytPojken:

Sido: Ovanligt tyst här ifrån sjukvården om vad de tycker om situationen? Deras röster är intressanta och höra

Jag skrev en del i tidigare tråden om hur man tänker från medicinskt håll. Har varit mindre aktiv på sistone pga av jobbet på sjukhuset men även för att för ansenlig andel av inläggen under en period var konspiratoriska, trollaktiga och världsfrånvända.

Gällande situationen som råder för stunden så har jag väl inte mycket att komma med. Jag kämpar på som vanligt och är expert inom medicin i stort, inte epidemiologi och infwktionsmedicin. Har stort förtroende för våra experter vilket jag även tycker gäller mina läkarkollegor i stort. Vad är det du funderar över?

Skrivet av lhugo:

Jag skrev en del i tidigare tråden om hur man tänker från medicinskt håll. Har varit mindre aktiv på sistone pga av jobbet på sjukhuset men även för att för ansenlig andel av inläggen under en period var konspiratoriska, trollaktiga och världsfrånvända.

Gällande situationen som råder för stunden så har jag väl inte mycket att komma med. Jag kämpar på som vanligt och är expert inom medicin i stort, inte epidemiologi och infwktionsmedicin. Har stort förtroende för våra experter vilket jag även tycker gäller mina läkarkollegor i stort. Vad är det du funderar över?

Nä men lite hur "ni" tänker kring nästa fas. Är vi kvar i den fasen vi är just nu ett bra tag till eller är det dags att "lätta"? Har ju inget konkret men t.ex. är det OK för idrott att starta igen? Längre resor?

"Våg två" som man pratar om, vilka kommer tillhöra den? Snille som spekulerar nu, de äldre dog i våg 1 och de kommer inte alls vara lika stor andel äldre i våg 2.

Skrivet av FlytPojken:

Nä men lite hur "ni" tänker kring nästa fas. Är vi kvar i den fasen vi är just nu ett bra tag till eller är det dags att "lätta"? Har ju inget konkret men t.ex. är det OK för idrott att starta igen? Längre resor?

"Våg två" som man pratar om, vilka kommer tillhöra den? Snille som spekulerar nu, de äldre dog i våg 1 och de kommer inte alls vara lika stor andel äldre i våg 2.

Sverige är ju generellt transparent och det gäller även här. Jag och mina kollegor vet inte mycket som inte du/ni gör om planen för framtiden i stort. Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen samt landets politiker håller ju pressträffar varje dag. Det egentligen enda som läkare (men inte allmänheten) har koll på är väl sekretessbelagd patientinformation och den medicinska kompetensen.

Generella råd är jag inte beredd att ge utan hänvisar till allmänna rekommendationer. Om du frågar mig om ett eller ett par år så skulle jag nog kunna svara med säkerhet. I väntan på att forskningsläget är klart så måste jag tyvärr vara så "tråkig" att jag hänvisar till FHM. Själva grejen med centraliserat styre av infektionsmedicinska beslut och att vi har smittskyddsläkare som ansvarar för stora områden är att enskilda läkare på vischan inte kan få en överblick. Det man gör är att rapportera in varje fall och så får folk som sitter på all data komma med direktiv.

Situationen är ju helt unik även för de äldsta och mest erfarna rävarna. Många av de äldre nämner Backabranden och tågolyckan i Lerum för att trycka på hur exceptionellt detta är. De jämför alltså inte situationerna medicinskt, snarare "känslan" på mitt sjukhus.

Inser att svaret kanske inte är det du önskade men jag kan tyvärr inte ge ett bättre svar idag.

Skrivet av lhugo:

Sverige är ju generellt transparent och det gäller även här. Jag och mina kollegor vet inte mycket som inte du/ni gör om planen för framtiden i stort. Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen samt landets politiker håller ju pressträffar varje dag. Det egentligen enda som läkare (men inte allmänheten) har koll på är väl sekretessbelagd patientinformation och den medicinska kompetensen.

Generella råd är jag inte beredd att ge utan hänvisar till allmänna rekommendationer. Om du frågar mig om ett eller ett par år så skulle jag nog kunna svara med säkerhet. I väntan på att forskningsläget är klart så måste jag tyvärr vara så "tråkig" att jag hänvisar till FHM. Själva grejen med centraliserat styre av infektionsmedicinska beslut och att vi har smittskyddsläkare som ansvarar för stora områden är att enskilda läkare på vischan inte kan få en överblick. Det man gör är att rapportera in varje fall och så får folk som sitter på all data komma med direktiv.

Situationen är ju helt unik även för de äldsta och mest erfarna rävarna. Många av de äldre nämner Backabranden och tågolyckan i Lerum för att trycka på hur exceptionellt detta är. De jämför alltså inte situationerna medicinskt, snarare "känslan" på mitt sjukhus.

Inser att svaret kanske inte är det du önskade men jag kan tyvärr inte ge ett bättre svar idag.

Jag förstår. Sista frågan, spelar det någon roll för dig personligen om du får smittan? Dvs får du den så får du den eller undviker du helst?

Skrivet av FlytPojken:

Jag förstår. Sista frågan, spelar det någon roll för dig personligen om du får smittan? Dvs får du den så får du den eller undviker du helst?

Är inte säker på att jag förstår frågan. Vad är förutsättningarna?

Skrivet av lhugo:

Är inte säker på att jag förstår frågan. Vad är förutsättningarna?

Inga speciella, mer en fråga om hur pass orolig du är att få viruset själv. Förstår ju vad du menar, att ditt yrke gör ju att du inte vill ha den alls, men hade det spelat någon roll för "dig själv" om du fick det?

Skrivet av FlytPojken:

Inga speciella, mer en fråga om hur pass orolig du är att få viruset själv. Förstår ju vad du menar, att ditt yrke gör ju att du inte vill ha den alls, men hade det spelat någon roll för "dig själv" om du fick det?

Vet inte hur spännande det är i sammanhanget hur orolig just jag är. Kort är jag väl inte speciellt orolig med bakgrund av att just jag inte löper så stor risk att skadas. Sen är smittan ny och vi vet inte om det kan finnas speciella tillstånd som gör en extra känslig och dessutom vet vi att genomgångna infektionssjukdomar ibland kan ge men i framtiden. Självklart vill man undvika sjukdom om det är möjligt.

Nu slår jag in öppna dörrar: hade det funnits något magiskt sätt helt bli av med sjukdomen i världen hade det varit önskvärt. Nu finns det inte det och då är mitt sätt att hantera det att vara försiktig men inte oroa mig. Ungefär som jag hanterar den potentiellt livsfarliga situationen att korsa övergångsstället (obs påstår dock inte att konsekvenserna/faran är jämförbar med Covid-19-infektion).

Här finns lite mer info om överdödlighet i Europa, om något borde det vara mer representativt än att jämföra dödsfall i covid.
https://www.euromomo.eu/graphs-and-maps/#excess-mortality

Skrivet av Dizzö:

Sen så kommer vi inte ha 4000 döda.
Inte en chans.

Nu har vi passerat 4000 döda. Själv trodde jag vi redan skulle passerat 10000 vid det här laget. Jag är glad att det inte är värre.

Skrivet av Jumpcut:

Nu har vi passerat 4000 döda. Själv trodde jag vi redan skulle passerat 10000 vid det här laget. Jag är glad att det inte är värre.

Och idag kommer troligen även USA pasera 100 000... Vilket får mig att tänka på mitt tidigare inlägg. Undra vad Trump ska skylla på denna gång? Och igen så jäkla märklig grej att ljuga om, en femåring hade kunnat förutse att dom inte skulle stanna på 300 döda per miljon invånare totalt sett i längden. Fattar inte strategin här. Man hade lika gärna kunna sagt 200 000, vilket internationellt sett inte kommer vara katastrofala siffror innan året är slut med tanke hur det går i europa, och hade dom kunnat hålla sig under det, ja då hade han kunnat klappa sig på axeln för det istället. Och som dessutom går mer i hand med CDC siffror.

Min estimering har varit runt 10 000 vid årsskiftet för Sverige (1/4 smittade med 0,5% dödlighet), får väl se hur det står sig. Har svårt att se att länder med okontrollerad sammhällssmittning klarar sig under 1000 döda per miljon invånare över tid om man har en hyfsad rapportering av dödsfallen. Kanske foliehatt eller något Sverige försvar, men jag tror iaf på när FHM säger att vi antagligen ligger i topp i världen när det kommer rapportering av dödsfall.

Skrivet av sKRUVARN:

” President Trump predicted on Sunday night that the death toll from the coronavirus pandemic ravaging the country may reach as high as 100,000 in the United States, far worse than he had forecast just weeks ago, even as he pressed states to reopen the shuttered economy.”

https://www.nytimes.com/2020/05/03/us/coronavirus-updates.htm...

Reach as high as... Hur är detta beräknat egentligen? USA ligger snart på 70k döda, med strax över 200 döda per miljon invånare. Inget tyder på att länder med stor spridning i Europa kommer klara sig under 500 per en miljon invånare. Italien, England, Spanien är i princip redan där. Och Sverige kommer säkert också över det innan året är slut.

Liksom usa ska ju börja öppna upp mitt under smittspridningen, varför skulle dom då klara sig med knappt några fler dödsfall (relativt då, 30k döda är såklart mycket). Jag hade nog till och med vart förvånad om dom klarar sig under den siffran innan månadsskiftet.

Skrivet av sKRUVARN:

jag tror iaf på när FHM säger att vi antagligen ligger i topp i världen när det kommer rapportering av dödsfall.

Inte bara det, t ex NY Times har mer eller mindre skrivit att vi gör det också.

Skrivet av Jumpcut:

Nu har vi passerat 4000 döda. Själv trodde jag vi redan skulle passerat 10000 vid det här laget. Jag är glad att det inte är värre.

Haha kände på mig någon skulle citera det. Yes det blev mycket mer än alla hade väntat sig.

Sverige borde skämmas något otroligt hur vi låtit Covid 19 spridit sig in enkelt i äldreomsorgen och boendena och fått tagit livet av våra gamla och kära.

Vidrigt att det inte talas mer om det.

Skrivet av Dizzö:

Haha kände på mig någon skulle citera det. Yes det blev mycket mer än alla hade väntat sig.

Sverige borde skämmas något otroligt hur vi låtit Covid 19 spridit sig in enkelt i äldreomsorgen och boendena och fått tagit livet av våra gamla och kära.

Vidrigt att det inte talas mer om det.

Har säkerligen varit alltför dåligt skött på vissa äldreboenden men enligt vad som har kommit fram de senaste dagarna så är det inte så illa som man kan tro. Socialstyrelsen presenterade på press-träffen idag att förra året mellan januari till april så var det 10 000 som dog på äldreboenden och i år så har det under samma period varit 11 000. Är ju högre men med tanke på att det ett "normalt" år dör 10 000 och då har vi ett vaccin för influensan så är det inte så illa ändå. Fast vissa boenden har verkligen stuckit ut.

Skrivet av Dizzö:

Haha kände på mig någon skulle citera det. Yes det blev mycket mer än alla hade väntat sig.

Sverige borde skämmas något otroligt hur vi låtit Covid 19 spridit sig in enkelt i äldreomsorgen och boendena och fått tagit livet av våra gamla och kära.

Vidrigt att det inte talas mer om det.

Känns rimligt då du uttryckt dig så självsäkert i tråden tidigare.

Skrivet av Dizzö:

Du tror mer än 4000 kommer dö i Sverige? Du måste driva...

Att det blev större än vad alla hade förväntat sig kan du inte skriva. Däremot blev det större än vad du hade förväntat dig.

Självklart är det supertragiskt med de dödsfall som inträffat inom äldreomsorgen men att vi "låtit" sjukdomen sprida sig antyder att det varit avsiktligt eller oaktsamt. Så kan det förstås vara men jag skulle vara försiktig med sådana anklagelser om man inte är väl insatt. Tiden lär utvisa vad som gjordes under pandemin som var bra/dåligt. Att hetsa upp sig för något man inte överblickar och dessutom under själva skeendet tycker jag är oklokt.

När läget är klarare kommer äldreomsorgen säkerligen bli föremål för diskussion.

Skrivet av lhugo:

Känns rimligt då du uttryckt dig så självsäkert i tråden tidigare.

Att det blev större än vad alla hade förväntat sig kan du inte skriva. Däremot blev det större än vad du hade förväntat dig.

Självklart är det supertragiskt med de dödsfall som inträffat inom äldreomsorgen men att vi "låtit" sjukdomen sprida sig antyder att det varit avsiktligt eller oaktsamt. Så kan det förstås vara men jag skulle vara försiktig med sådana anklagelser om man inte är väl insatt. Tiden lär utvisa vad som gjordes under pandemin som var bra/dåligt. Att hetsa upp sig för något man inte överblickar och dessutom under själva skeendet tycker jag är oklokt.

När läget är klarare kommer äldreomsorgen säkerligen bli föremål för diskussion.

Jag tänkte mer under en liknande period som det tog för Italien att komma upp till 4000. Där har vi varit väldigt mycket långsammare så det stämmer ju.

T.o.m ministrar har redan sagt att äldreboenden har varit ett misslyckande så det verkar tyvärr vara att så är fallet.

Skrivet av sKRUVARN:

Och idag kommer troligen även USA pasera 100 000... Vilket får mig att tänka på mitt tidigare inlägg. Undra vad Trump ska skylla på denna gång? Och igen så jäkla märklig grej att ljuga om, en femåring hade kunnat förutse att dom inte skulle stanna på 300 döda per miljon invånare totalt sett i längden. Fattar inte strategin här. Man hade lika gärna kunna sagt 200 000, vilket internationellt sett inte kommer vara katastrofala siffror innan året är slut med tanke hur det går i europa, och hade dom kunnat hålla sig under det, ja då hade han kunnat klappa sig på axeln för det istället. Och som dessutom går mer i hand med CDC siffror.

Min estimering har varit runt 10 000 vid årsskiftet för Sverige (1/4 smittade med 0,5% dödlighet), får väl se hur det står sig. Har svårt att se att länder med okontrollerad sammhällssmittning klarar sig under 1000 döda per miljon invånare över tid om man har en hyfsad rapportering av dödsfallen. Kanske foliehatt eller något Sverige försvar, men jag tror iaf på när FHM säger att vi antagligen ligger i topp i världen när det kommer rapportering av dödsfall.

Är väl inte jätte förvånande att USA har högre dödlighet än övriga fältet, var och varannan är ju överviktig och har diabetes...

Skrivet av Dizzö:

Jag tänkte mer under en liknande period som det tog för Italien att komma upp till 4000. Där har vi varit väldigt mycket långsammare så det stämmer ju.

T.o.m ministrar har redan sagt att äldreboenden har varit ett misslyckande så det verkar tyvärr vara att så är fallet.

I mina öron känns med snarare som att du försöker rädda ditt tidigare uttalande med en efterhandskonstruktion. Lite "moving the goalposts" över det hela. Genom att göra nya tolkningar av gamla uttalanden behöver man aldrig erkänna att man haft fel.

Ang ditt påstående om det vidriga i att det inte talas mer om Sveriges misslyckade hantering av Covid-19 på äldreboenden: motsäger du inte dig själv med att du nu skriver att t o m ministrar talat om detta misslyckande?

Ingen kan hindra dig från att uttrycka dig självsäkert i frågor du inte är expert inom. I min mening är det dock mer hedervärt att du faktiskt i efterhand står för det när du har fel!

Skrivet av lhugo:

I mina öron känns med snarare som att du försöker rädda ditt tidigare uttalande med en efterhandskonstruktion. Lite "moving the goalposts" över det hela. Genom att göra nya tolkningar av gamla uttalanden behöver man aldrig erkänna att man haft fel.

Ang ditt påstående om det vidriga i att det inte talas mer om Sveriges misslyckade hantering av Covid-19 på äldreboenden: motsäger du inte dig själv med att du nu skriver att t o m ministrar talat om detta misslyckande?

Ingen kan hindra dig från att uttrycka dig självsäkert i frågor du inte är expert inom. I min mening är det dock mer hedervärt att du faktiskt i efterhand står för det när du har fel!

Okej intressant du tycker det. Dock är det så jag menade som jag förklarade. De flesta som jag diskuterade med trodde vi skulle vara som Italien var då (4000 döda) typ en vecka efter dem. Men det stämde inte. Vi är där nu så det blev inte alls så.

Och vadå erkänna jag hade fel? Här finns det inget rätt eller fel. Det har ju inte ens någon betydelse. Alla har vi haft gissningar. Ingen har kunnat veta hur detta skulle gå.

Folk dvs alla borde prata om hur misslyckade vi var på att skydda våra äldre. Men verkar som de flesta rycker på axeln och ser det som någon sidoskada.

Skrivet av Dizzö:

Okej intressant du tycker det. Dock är det så jag menade som jag förklarade. De flesta som jag diskuterade med trodde vi skulle vara som Italien var då (4000 döda) typ en vecka efter dem. Men det stämde inte. Vi är där nu så det blev inte alls så.

Och vadå erkänna jag hade fel? Här finns det inget rätt eller fel. Det har ju inte ens någon betydelse. Alla har vi haft gissningar. Ingen har kunnat veta hur detta skulle gå.

Folk dvs alla borde prata om hur misslyckade vi var på att skydda våra äldre. Men verkar som de flesta rycker på axeln och ser det som någon sidoskada.

Min poäng är att man inte alls måste göra gissningar. Speciellt inte tvärsäkra sådana. Går du tillbaka i tråden och letar efter gissningar från min sida så hittar du inga trots att jag skrivit en hel del här. Jag skriver till exempel inte under ditt påstående om att vi nu har fler döda här än någon av oss förväntade sig. Valde man att inte gissa hade man inga förväntningar. Man kan vända sig till forskning och expertis istället.

Sen håller jag helt med dig att vi måste kunna prata om hur vi hanterat Covid-19 inom äldrevården och om utfallet hade kunnat bli annorlunda. Men din utgångspunkt är att det är en skandal och ett misslyckande som vi borde skämmas över och du skriver att alla borde diskutera med detta som utgångspunkt.

Vi är nu som sagt mitt i skeendet och jag anser att din dom är prematur. Du kanske har rätt, du kanske har fel. Skall försöka minnas att citera ditt inlägg när vi faktiskt vet.

Suttit och kollat lite på siffrorna gällande immunitet som FOHM presenterade förra veckan och tycker att det finns lite mer att utforska där. Om Stockholm hade 7,3% med antikroppar och Skåne 4,2% betyder det ungefär 171 000 med genomgången sjukdom i Stockholm och cirka 57 000 i Skåne.

Kollar man dödligheten under slutet av perioden testerna samlades in så hade det rapporterats 1430 dödsfall i Stockholm och 70 i Skåne*. Detta ger en dödlighet på ca 0,8% i Stockholm men bara ca 0,1% i Skåne. Frågan är om just äldreboenden är svaret på skillnaden eller om det finns något annat som gömmer sig i skillnaden i siffror.

*Enligt senaste statistiken så var det egentligen 95 döda vid den tidpunkten, men eftersom jag inte hittar någon källa till Stockholm som korrigeras i efterhand på samma sätt som https://www.skane.se/digitala-rapporter/lagesbild-covid-19-i-... har jag gått på siffror rapporterade fram till 3:e maj för båda län.

Skrivet av Vesh:

Suttit och kollat lite på siffrorna gällande immunitet som FOHM presenterade förra veckan och tycker att det finns lite mer att utforska där. Om Stockholm hade 7,3% med antikroppar och Skåne 4,2% betyder det ungefär 171 000 med genomgången sjukdom i Stockholm och cirka 57 000 i Skåne.

Kollar man dödligheten under slutet av perioden testerna samlades in så hade det rapporterats 1430 dödsfall i Stockholm och 70 i Skåne*. Detta ger en dödlighet på ca 0,8% i Stockholm men bara ca 0,1% i Skåne. Frågan är om just äldreboenden är svaret på skillnaden eller om det finns något annat som gömmer sig i skillnaden i siffror.

*Enligt senaste statistiken så var det egentligen 95 döda vid den tidpunkten, men eftersom jag inte hittar någon källa till Stockholm som korrigeras i efterhand på samma sätt som https://www.skane.se/digitala-rapporter/lagesbild-covid-19-i-... har jag gått på siffror rapporterade fram till 3:e maj för båda län.

Den undersökningen gällande antikroppar ska du nog inte lägga alltför stor vikt vid. De har ju själva kommit fram till nu att urvalet de fick genom att välja att använda blod från patienter som lämnat blod av någon anledning på en vårdcentral under en viss period nog inte var ett så bra urval. Med tanke på att man inte får besöka en vårdcentral och lämna prover över huvud taget om du nyligen tror dig ha haft eller har så har du ju selekterat bort en hel del personer som möjligen har haft det. Så du har troligen fått alldeles för mycket friska personer när de gjort som de gjorde.