Säng framför eluttag, brandrisk?

Säng framför eluttag, brandrisk?

Nån som vet om det kan börja brinna om sängen är styrd mot ett eluttag i väggen utan några kontakter i?

nej
om du så tejpar igen det eller sätter igen helt så kan inget hända om du inte har någon sluten krets inkopplad.

Kan och kan, risken är väl kanske lite högre än om det var mindre brännbara material i närheten. Men sålänge elen i huset är ok så är ändå risken närmare 0 än en på en googol.

Elen hoppar inte ut ur uttaget utan vidare. Det skulle vara om du skulle råka slå sönder uttaget och hamna så oturligt att kablarna inne i det kortsluts.

Men nej, realitstiskt sett är det ingen som helst fara.

Om sängen står direkt mot uttaget så att den riskerar att skada det är det naturligtvis inte bra, du får tänka på att sängen rör sig och står den dikt an så fixa nån typ av distans som gör att det alltid finns en spalt mellan uttag och säng, det går tex att lägga en bräda på golvet som hindrar benen från att hamna för nära väggen.
Det finns också en risk att det uppstår en ljusbåge i uttaget vid åsknedslag och brandrisken ökar om du har nått brännbart i närheten av uttaget.

Om en säng rör sig så pass att det har sönder ett vägguttag, då har det gått ORDENTLIGT hett till i den sänghalmen.

Skrivet av Golbez:

Nån som vet om det kan börja brinna om sängen är styrd mot ett eluttag i väggen utan några kontakter i?

Jag får bara plats med min säng på ett ställe i rummet och det är precis vid eluttaget. 3 år med noll olyckor

Styrd mot eluttaget? Vad betyder det? Är det en elektrisk säng? Nej, jag har elektrisk ställbar säng inkopplad i ett el uttag bakom sängen. Brandrisken beror ju på vad du kopplar in i eluttaget, om det är en trasig förbrukare som blir varm eller så. Du ska inte tejpa på eller för eluttag som någon skrev..