Behov av 3D-skrivare för visirhållare

Skrivet av mats42:

Nix.
Det var paragrafryttarna på AMV som satte stop då det saknades CE märkning plus att AMV anser att den inte uppfyller AMV:s krav.

https://www.av.se/nyheter/2018/darfor-stoppas-skyddsmask-90/

Som tur är så är de nu överkörda

AMV satte stopp då de har(de) som krav att utrustningen skulle vara CE märkt och för att vara CE-märkt ska du ha uppfyllt EU-direktiv, så ska man vara petig så hade Johan helt rätt i att det var EU-regler som initialt stoppade användningen.

Jag gissar att försvarsmakten har kunnat använda skyddsmask 90 då AMV inte har lika mycket att säga till om där, men vad försvarsmakten måste förhålla sig till har jag inte läst på. Där kanske Johan blandade ihop vad som föranledde vilket.

Skrivet av Nightcrawl:

AMV satte stopp då de har(de) som krav att utrustningen skulle vara CE märkt och för att vara CE-märkt ska du ha uppfyllt EU-direktiv, så ska man vara petig så hade Johan helt rätt i att det var EU-regler som initialt stoppade användningen.

Jag gissar att försvarsmakten har kunnat använda skyddsmask 90 då AMV inte har lika mycket att säga till om där, men vad försvarsmakten måste förhålla sig till har jag inte läst på. Där kanske Johan blandade ihop vad som föranledde vilket.

Direkt citat "Den uppfyller inte kraven i Arbetsmiljöverkets föreskrifter". Svensk föreskrift, inte EU.
Sen är det också AMV som vägrade godkänna CE märkning i efterskott. Återigen ett 100% svenskt beslut och 100% paragrafrytteri.

Hade de gjort ett seriöst arbete så hade testat masken och verifierat att den uppfyller kraven med råge + moms och godkänt den.

Skrivet av Nightcrawl:

AMV satte stopp då de har(de) som krav att utrustningen skulle vara CE märkt och för att vara CE-märkt ska du ha uppfyllt EU-direktiv, så ska man vara petig så hade Johan helt rätt i att det var EU-regler som initialt stoppade användningen.

Jag gissar att försvarsmakten har kunnat använda skyddsmask 90 då AMV inte har lika mycket att säga till om där, men vad försvarsmakten måste förhålla sig till har jag inte läst på. Där kanske Johan blandade ihop vad som föranledde vilket.

Känns lite surt att dem inte utför en CE-märkning i efterhand (Edit: som ju inte är möjlig), nu kanske inte AMV är dom smartaste med tanke på att dom haft uppe doc. och guider om CE-märkning från 1999.
Speciellt då nya EU förordningar kommit ut i omgångar sen dess och guiden motverkade sitt syfte.

Då det ursprungliga användningsområdet är ändrat så öppnar det för en ny CE-märkning.
Kanske lite av en gråzon då dessa masker aldrig varit CE-märkta.
Exempel. Om en CE-märkt maskin ändras i funktion och/eller användning (byggs om) så gäller inte den ursprungliga CE-märkningen, då är det den/dom som förändrat maskinen som har ansvaret för att en CE-märkning sker = blir gjord och gällande.

Däremot så kunde AMV gett en tillfällig dispens
Finns viljan så finns möjligheten...

Skrivet av mats42:

Direkt citat "Den uppfyller inte kraven i Arbetsmiljöverkets föreskrifter". Svensk föreskrift, inte EU.
Sen är det också AMV som vägrade godkänna CE märkning i efterskott. Återigen ett 100% svenskt beslut och 100% paragrafrytteri.

Hade de gjort ett seriöst arbete så hade testat masken och verifierat att den uppfyller kraven med råge + moms och godkänt den.

Svenska föreskrifter är harmoniserade (anpassade) enligt gällande EU-förordningar.
Något som klart och tydligt kan utläsas ur AMV's föreskrifter.

Där finns ingen råge, det är antingen att förordningen uppfylls eller inte uppfylls.

Möjligen
33% Paragrafrytteri
33% Dumhet
33% Okunskap
1% Poff

Senast redigerat 2020-04-05 08:43
Skrivet av alfs:

Hur stor ska 3d-skrivaren vara för att klara av skriva ut dessa hållare? Min är så liten att jag misstänker att den inte klarar av att skriva ut så här stora prylar. Finns modellen att ladda ner på Thingsgiverse?

Här har du all info du behöver för att skriva ut;

https://3dverkstan.se/protective-visor/

@Bengt-Arne:

100% paragrafrytteri fortfarande tyvärr. Eller kanske 80% och 20% vill inte

MSB har utrett frågan och anser att 90 masken uppfyller kraven lika bra som de godkända alternativen på marknaden. Därmed hade den vettiga hanteringen varit att godkänna masken med MSB:s data som underlag.

CE märka kan man göra i efterhand, be regeringen om akut ändring av lag eller direktiv eller smidigast "komma på" ett nytt avändningsfall tex intensivvård och CE märka med det som grund.

En annan variant är att tillåta masker tillverkade före -95 med hänvisning till afs 2006 och därmed inte kräver CE alls

AMV valde att stolt sätta sig på sina paragrafer istället. Som tur är vart de tillplattade men jag undrar hur många liv den förseningen kommer kosta oss

Skrivet av mats42:

@Bengt-Arne:

100% paragrafrytteri fortfarande tyvärr. Eller kanske 80% och 20% vill inte

MSB har utrett frågan och anser att 90 masken uppfyller kraven lika bra som de godkända alternativen på marknaden. Därmed hade den vettiga hanteringen varit att godkänna masken med MSB:s data som underlag.

CE märka kan man göra i efterhand, be regeringen om akut ändring av lag eller direktiv eller smidigast "komma på" ett nytt avändningsfall tex intensivvård och CE märka med det som grund.

En annan variant är att tillåta masker tillverkade före -95 med hänvisning till afs 2006 och därmed inte kräver CE alls

AMV valde att stolt sätta sig på sina paragrafer istället. Som tur är vart de tillplattade men jag undrar hur många liv den förseningen kommer kosta oss

Nu är inte "Conformité Européenne" något som regeringen styr över, förutom då genom representanter i EU-parlamentet och att en harmonisering med lokala regler sker och upprätthålls. Beslutsprocessen i parlamentet tar normalt flera år i anspråk och det med all rätt, vid kris kan det pushas genom så länge det inte strider mot grundlagar eller äventyrar rättssäkerheten.

Förstår inte ens hur en märkning i efterhand ens skulle vara möjlig, eller för den delen vara praktiskt genomförbar.

Däremot så är det fullt möjligt att ge en tidsbegränsad dispens/undantag att använda produkter vid exceptionella situationer, något som nu råder.

Man ska samtidigt inte glömma AMV's uppgift, ur det perspektivet så handlade AMV helt rätt.
Myndigheten svänger om stoppad skyddsmask
AMV har följt beslutsordningen helt i enlighet av vad dom har som uppgift, däremot så kunde regering/riksdag gått in direkt och gett ett undantag, något som även kan ske fristående från EU vid kris.
Normalt bonnförnuft säger att AMV borde vänt sig till uppdragsgivaren (regeringen) med en begäran om undantag från uppdrag, om det skett vet vi inte. Men rimligt är att någon form av kommunikation skett...

Märk att dom Skyddsmask 90 som redan finns INTE per automatik får en CE-märkning, CE-märkningen är inte retroaktiv.
Det är endast nyproduktionen av Skyddsmask 90 som kan få en godkänd CE-märkning.

@Bengt-Arne:

För det första så sade AMV alltså nej primärt med hänvisning till sina egna regler. Inte CE. Detta då trots att det finns fakta som säger motsatsen så grunden i deras nej har primärt inte med CE-direktivet att göra

För det andra så är det frågan om CE overhuvudtaget är tillämpligt
Normalt är att en produkt ska bedömmas mot den lag som gällde när produkten tillverkades. Dvs masker tillverkade före -95 bör enbart omfattas enbart av Svensk lag, inte EU - direktiv
Då är det AFS 2006 som gäller och då är det brukaren som ska avgöra om standard är uppfylld - något MSB har gjort redan.

Edit: verkar i princip bara vara provserierna som var tillverkade så tidigt så volymen är klart begränsad

för det tredje så CE märks det i efterhand löpande när det gäller maskiner och båtar osv så det går. Rent praktiskt så går man till swedac och ber om en lista på vilka som är godkända för att genomföra en en CE-märkning/verifiering och sen anlitar man ett av dessa företag för jobbet. Sen har du då dokumentation på att din vara uppfyller CE

I just det här fallet så borde man kunna godta FMV:s befintliga testdata istället och så var det klart. CE kräver inte skyddsnivå mot sarin och VX men det gör FMV

Vill man absolut hitta skäl till en ny CE märkning så går det med.
Regelverken säger att en sammansatt produkt ska ce märkas som helhet så tar man då en väska, en mask och tex ett par skyddshanskar och om de går att få tag i c-vätskeskydd 89 och packar i väskan så har man skapat en ny produkt och det är den helheten som ska godkännas. Eftersom man då får en ny "tillverkare" av kitten så kan denne CE märka

Vill man verkligen vara paragrafryttare så kan exportera ut en mask ur EU för att sen importera den. Nu ska den absolut CE märkas av importören och problemet löst

för det fjärde så beror det på om återupptar produktionen enligt exakt samma specifikation. Då är det samma produkt och det är ju produkten och inte exemplaret som godkänns

Lämnar man CE så är masken godkänd för Polisen, utöka det permanenta undantaget så var det klart och det är ett 100% CE fritt beslut.

Beslutsordning har inte med saken att göra - den reglerar hur man tar beslut, inte innehållet i beslutet

MSB begärde att AMV skulle sluta upp med paragrafrytteriet och börja bidra till problemlösningen men AMV satt så bra på sina paragrafer så MSB har pratat med regeringen i frågan och vilka konsekvenser AMV:s agerande kunde leda till (utslagen ambulansverksamhet tex)

Senast redigerat 2020-04-05 10:20

@Fluf: Tar vården i Norrbotten emot den delade varianten av visirhållaren? Jag har avstått att skriva ut eftersom 3Dverkstan skrev att de ej gjort någon delad variant eftersom vården tycker det är för svårt att hålla rent i de små skrymslen som blir på dessa. Om det även fungerar med den delade varianten så börjar jag gärna printa.

Skrivet av Reckie:

@Fluf: Tar vården i Norrbotten emot den delade varianten av visirhållaren? Jag har avstått att skriva ut eftersom 3Dverkstan skrev att de ej gjort någon delad variant eftersom vården tycker det är för svårt att hålla rent i de små skrymslen som blir på dessa. Om det även fungerar med den delade varianten så börjar jag gärna printa.

Har inte fått det bekräftat, men med tanke på de miljontals engångsartiklar vården behöver så printar jag allt vad jag kan tills vidare.

Skrivet av Fluf:

Har skrivit ut ett 30tal än så länge, det är pressfit. Med låg upplösning låser printränder i varandra riktigt bra. Inget lim eller smält behövs, tryck ihop bara.

Fungerade förvånansvärt bra med pressfit. Fick ta framdelen med lite mer marginal. Fick dock fila bort lite kanter. Blev ändå så att jag gjorde om originalet så att den passar en 165x165 platta. Provade att stacka 3st med 2 lager i mellan (0.5mm)men det blev inte så bra. Kanske provar med 0.25 mm i mellan nästa gång.

@Mats42

Ja, när personlig skyddsutrustning i kategori II och III ska CE-märkas måste ett anmält organ anlitas.

Ett anmält organ är ett oberoende företag som bekräftar att produkten uppfyller kraven i förordningen 2016/425. Ofta görs det med hjälp av harmoniserade standarder. Anmälda organ utför även kontinuerlig uppföljning av personlig skyddsutrustning i kategori III.

Anmält organ hittar man på EU's databas NANDO

Skyddsmask 90 är en personlig skyddsutrustning av kategori III. För att godkännas måste dessa produkter genomgå den striktaste av CE-märkningsprocesser som innefattar årlig kontroll av produkten eller tillverkningen.

En produkt ska ha godkänts innan den sätts på marknaden – inte i efterhand. Det är detta som är CE-märkning.

Källa 5 November 2018: https://www.av.se/nyheter/2018/ce-markt-andningsskydd-livsvik...

Där är en orsak till att AMV följer reglerna och skulle vara "paragrafryttare" enligt dig, inte mitt ord då motsatsen vore att reglerna frångås in absurdum om man börjar tumma på reglerna.

Fortfarande så är den enda fungerande vägen att "tumma" på reglerna, en tidsbegränsad tillfällig dispens, vilket även skett!
Nägot som rapporterades den 18'e Mars Myndigheten svänger om stoppad skyddsmask
Samma länk som i mitt förra inlägg!

Edit: En gasmask är en färskvara vilket även framgår av länken till AMV, en grundläggande orsak varför kategori II och III ska kontrolleras och testas kontinuerligt. Skyddsutrustning kan annars ge ett intryck av ett falskt skydd
Exempel. Öm gummit åldrats och inte sluter tätt eller har någon spricka så ges inte det eftersträvade skyddet, gas, smitta och liknande kan då nå luftvägarna via läckan.

Det är inte så många år sedan som beredskapslager med 7,8 miljoner gasmasker avsedda för svenska folket tömdes. Det var då konstaterat att endast 30% av folkgasmasken fortfarande hade någon form av skyddande funktion, 70% av maskerna, eller runt 5,5 miljoner gav inget skydd als.
Liknande form av problem (orsakad av ålder) lider gasmask 90 av, effekten av att icke fullgott skydd är inte svår att räkna ut.

Senast redigerat 2020-04-08 05:24

@Bengt-Arne:

Fortfarande så sa AMV nej för att 90 masken primärt inte uppfyllde deras regler. Det då trots att MSB har visat att det är felaktigt

CE var sekundärt nej.
Du fick i mitt förra inlägg tre olika sätt att hantera det enligt gällande regler. plus ett fjärde som unanröjer CE kravet helt. Det ska räcka med att produktionen var startad före 95 för att skipa ce. Så därmed så är samtliga hinder förrutom rent paragrafrytteri unanröjda.
Nu borde det ju uppstå skador i mängder pga användande av skyddsmask 90 eller så får vi mer bevis dag för dag på hur fel AMV har.

Din länk är ett utmärkt exempel på just paragrafrytteri där man med svepskäl och bortförklaringar försöker skylla ifrån sig istället för att ändra sitt felaktiga beslut. Granskar man artikeln så:

Första delen handlar om metodfel och sannolik inandning av kolmonoxid. Det skyddar ingen skyddsmask mot så det är irrelevant utfyllnad som inte har med just skyddsmask 90 att göra.

"Tillverkaren måste tala om hur utrustningen ska användas och skötas för att fungera optimalt. Allt detta för att garantera att den ger ett fullgott skydd och är säker att använda."
M7786-009031 Ibok skyddsmask 90
Instruktioner som försvarsmakten och blåljusmyndigheterna har använt i ca 25 år. Instruktioner som är testade på någon miljon värnpliktiga, poliser, brandmän och sjukvårdspersonal eller så.
Finns tom på nätet https://www.msb.se/siteassets/dokument/aktuellt/pagaende-hand...
Kravet är uppfyllt sen -95

"Skyddsutrustningen ska vara personligt utprovad, för att passa den enskilda och ge tillräckligt skydd. ”One size fits all” duger inte."
Hade AMV brytt sig om att läsa instruktionsboken så hade de vetat att skyddsmask 90 kommer i olika storlekar och hur man enkelt testar tillpassningen.
Kravet uppfyllt sen 25 år

"Det är genom CE-märkningen som användarna vet att de kan lita på att produkten skyddar från de kemikalier, gaser, smittoämnen och strålning som annars skulle kunna döda eller skada dem allvarligt."
Så två bokstäver på ett klistermärke skyddar?
Det är kravspecifikationen på produkten som styr det. Sen kan CE påverka kravspecen. I det här fallet har MSB verifierat att FMV:s krav överstiger AMV:s krav. Dessutom skarpt testat i militär verksamhet och i blåljuspersonalens arbete under 20 år.
Kravet uppfyllt

"Försvaret tog fram Skyddsmask 90 för att användas i krigstid som skydd för civilbefolkningen. Specifikationerna – vad den skyddar mot – är hemliga."
Det underlättar ju om AMV ens begriper vilken produkt de pratar om men det var tydligen för svårt.
Befolkningen skyddas med folkskyddsmask 33B.
Operativ personal inom totalförsvaret nyttjar skydsmask 90
Att dela hemliga handlingar är rutin mellan myndigheter men innebär ett personligt ansvar för den som tar emot dem -troligen där det vart jobbigt för paragrafryttarna.
Sen står det ju i klartext på försvarets hemsida

"Sannolikt skyddar den mot de risker man kunde förutse i början på 1990-talet. Arbetsgivare kan alltså inte med säkerhet veta att masken ger det skydd som de anställda, i detta fall polisen och räddningspersonal, behöver idag."
Rent trams från AMV. Eftersom den har använts av blåljuspersonal i över 20 år så vet vi att den skyddar - avsaknaden av arbetsskador är defacto bevis. Det handlar egentligen bara om masken är gastät eller inte (vilket den är och testad mor sarin och VX - långt värre än några civila krav) - resten är en filterfråga.

Man försöker blanda bort korten genom att sprida osäkerhet eftersom man inte har gjort sitt jobb och tagit rätt på fakta. Tex genom att begära FMV:s spec eller ta del av de tester MSB har gjort i samarbete med FMV och Foi. Diarienummer hos FMV 18FMV6759-99:1. Bara be om en kopia.

Kopplar man sen in tankeförmågan och vet att FMV tänker köpa fler så utgör det bevis för att den klarar morgondagens behov också.

kravet mycket väl uppfyllt

"Skyddsmask 90 tillverkades för 23 år sedan. Gummit i den kan ha blivit hårdare och mindre följsamt, vilket kan försämra de skyddande egenskaperna så att masken inte sluter tätt."
Inget krav utan ren spekulation som inte har i ett beslut att göra.
Hade paragrafryttarna läst instruktionsboken eller gjort värnplikt så hade de vetat att man testar detta i tillpassningen

vill man vara ännu säkrare så https://www.msb.se/siteassets/dokument/aktuellt/pagaende-hand.... Det militära alternativet är/var tårgasfackla 4 där det framgår mycket tydligt om någon har en otät mask

Hanterat i instruktionsboken sen -95

Konkurens och ekonomifrågor har ingenting med skyddsförmågan att göra och AMV har dessutom ingenting med de frågorna att göra utan det är återigen utfyllnad i ett försök att skyla över pinsamheterna ovan.

Sammanfattat så kvarstår alltså grunderna:
AMV påstår att deras krav inte är uppfyllda - motbevisat av FMV/FOI och MSB
CE märkning i sig är inget hinder, svepskälen motbevisade och det är tom oklart om CE krävs beroende på när tillverkning startade

Dvs det enda hindret är och förblir paragrafrytteri

Påstående om 70% problem med skyddsmask 90 vill jag gärna se en verifierbar källa på med tanke på att det är okänt bland de som utbildar och nyttjar den (med fara för sina liv ibland).

Då du i övrigt framför samma felakigheter som MSB så anser jag dem besvarade (och överbevisade) ovan.

Senast redigerat 2020-04-08 16:28
Skrivet av kdk_warhead:

Fungerade förvånansvärt bra med pressfit. Fick ta framdelen med lite mer marginal. Fick dock fila bort lite kanter. Blev ändå så att jag gjorde om originalet så att den passar en 165x165 platta. Provade att stacka 3st med 2 lager i mellan (0.5mm)men det blev inte så bra. Kanske provar med 0.25 mm i mellan nästa gång.

Kolla så att det inte blir för löst med den större mittdelen.
Jag körde med den först men märkte att pusselbitarna glider ur läge om man vickar på skalmen. Körde sedan standardstorleken och pressar man rejält så gick att pussla ihop och de sitter sedan som berget.

Speciellt tydligt är det på en provbit som legat monterad ett par dagar och som inte sitter ihop särskilt bra längre.

Senast redigerat 2020-04-08 11:34
Skrivet av Reckie:

Kolla så att det inte blir för löst med den större mittdelen.
Jag körde med den först men märkte att pusselbitarna glider ur läge om man vickar på skalmen. Körde sedan standardstorleken och pressar man rejält så gick att pussla ihop och de sitter sedan som berget.

Speciellt tydligt är det på en provbit som legat monterad ett par dagar och som inte sitter ihop särskilt bra längre.

Har inte trimmat in min ender-2 riktigt för PETG än. Har kontrollerat extrusion men sakerna blir något förstora ändå. Ev. får jag köra med XY compensation men känns som det är lite synd.

Skrivet av kdk_warhead:

Har inte trimmat in min ender-2 riktigt för PETG än. Har kontrollerat extrusion men sakerna blir något förstora ändå. Ev. får jag köra med XY compensation men känns som det är lite synd.

Får inte heller det att stämma riktigt när jag provar stansa hål i ett A4, tycker jag får sträcka pappret en hel del för att nå fram till hållarna på sidorna. Pappret sträcks så mycket att det spricker men kanske är OH-filmen tåligare och det är gjort så för att den ska sitta fast ordentligt?

Jag kör PLA så kanske därför mina gav med sig efter några dagar under tryck. Provar skriva ut solida delar nu för att jämföra.

Finns det någon organiserad insamling dit vi utan 3D-printers kan bidra?
Sen...om man får fart på formsprutningen, är inte det bättre än 3D-printing och då skulle man kunna printa annat som behövs?
Förresten..hur mycket OH-papper finns det egentligen?

Skrivet av Regert:

Finns det någon organiserad insamling dit vi utan 3D-printers kan bidra?
Sen...om man får fart på formsprutningen, är inte det bättre än 3D-printing och då skulle man kunna printa annat som behövs?
Förresten..hur mycket OH-papper finns det egentligen?

Finns redan ett flertal formsprutare som kommit igång med tillverkningen av skyddsvisir, tar inte alls många dagar att få igång produktionen.

Själva visiret behöver man förstås inte göra av OH-papper, finns grossister som lagerhåller PMMA och PC i lämplig tjocklek. Bara att skära ut lämplig form i vattenskärare.

I andra länder så har man valt att modifiera snorkelmasker genom att förse dem med gasmaskfilter.

Alltså den här typen av snorkelmasker:
https://www.decathlon.se/snorkelmask-easybreath-500-id_849126...

Skrivet av Regert:

Finns det någon organiserad insamling dit vi utan 3D-printers kan bidra?
Sen...om man får fart på formsprutningen, är inte det bättre än 3D-printing och då skulle man kunna printa annat som behövs?
Förresten..hur mycket OH-papper finns det egentligen?

Kvalitén på formsprutade detaljer är helt överlägsen.

En 3D printer lägger ut varmt material lager på lager.
En formspruta pressar in materialet med ett tryck på 500 eller 1000 bar, t ex.

Vilken detalj blir mest homogen tror du?

Sen går det betydligt fortare att formspruta en detalj.

Vid relativt normala godstjocklekar kan du få ut en detalj var 20-30sekund. Är det mer komplicerade bitar kan det handla om några minuter. Extremt tunna detaljer körs i specialbyggda formsprutor på under 3 sekunder.

Beroende på hur stor detaljen är och hur höga krav på precision man har kan man bygga ett formvertyg med många kaviteter. 2,4 eller 8 kaviteter är vanligt men är det produkter med stora volymer kan verktyget ha 32, 64 eller 128 kaviteter, eller mer.

Tänk er en maskin som får ut 128 bitar var 20e sekund. Det är 23 tusen bitar per timme, eller en halv miljon per dygn. Jag känner till produkter som går i såna volymer i ett flertal maskiner nästan året runt. Hur många 3D printers motsvarar det?

3D print är lite kexchoklad.. Men bra till rätt saker.

Skrivet av Cad_edis:

Finns redan ett flertal formsprutare som kommit igång med tillverkningen av skyddsvisir, tar inte alls många dagar att få igång produktionen.

Själva visiret behöver man förstås inte göra av OH-papper, finns grossister som lagerhåller PMMA och PC i lämplig tjocklek. Bara att skära ut lämplig form i vattenskärare.

I andra länder så har man valt att modifiera snorkelmasker genom att förse dem med gasmaskfilter.

Alltså den här typen av snorkelmasker:
https://www.decathlon.se/snorkelmask-easybreath-500-id_849126...

Om du har verktyg för att spruta så tar det bara några timmar.

Har du inget formverktyg så tar det veckor. Om du har resurserna att bygga ett på kort tid.

Senast redigerat 2020-04-08 18:45

@Karaff: Jag säger inte emot. Kan inte sådant.
Men det borde innebära att just nu får man köra 3D-printing, medan det satsas på att ta fram formsprutningsmallar (eller vad det nu kallas) för att sen övergå till formsprutning och då låta 3D printers ta annat som de är bättre på och det kanske uppstår brist på?

@Cad_edis: Schysst. Har du länkar?

Skrivet av Karaff:

Om du har verktyg för att spruta så tar det bara några timmar.

Har du inget formverktyg så tar det veckor. Om du har resurserna att bygga ett på kort tid.

Veckor för en formsprutningsform i aluminium för en sådan här enkel del? Har man resurser för verktygsframtagning så handlar det snarare om dagar.

I Finland så tog det 5-6 dagar för Prevex
https://www.vaasainsider.fi/luovat-ratkaisut-koronakriisiin/s...

https://www.plastnet.se/article/view/710568/covid19_allt_fler...
https://www.plastnet.se/article/view/712644/svenska_bolag_lev...

@Cad_edis:

Om man jobbar 24h per dygn.

Men vem vill ha aluminiumverktyg?

Stål ska det vara.

Dessutom står det omprogrammering, det är väldigt förvirrande.

Jag hade satt i ett sånt verktyg och ställt in processen på 2 timmar. Med robotplockning kanske 3h.

Skrivet av Reckie:

Får inte heller det att stämma riktigt när jag provar stansa hål i ett A4, tycker jag får sträcka pappret en hel del för att nå fram till hållarna på sidorna. Pappret sträcks så mycket att det spricker men kanske är OH-filmen tåligare och det är gjort så för att den ska sitta fast ordentligt?

Jag kör PLA så kanske därför mina gav med sig efter några dagar under tryck. Provar skriva ut solida delar nu för att jämföra.

Jag har inget OH-papper. Har använt lamineringsfilm (om man laminerar det så blir det glasklart och styvt). Eftersom det är något större än A4 fick jag dra ut pinnen på hålslaget lite extra (skrev ut en liten distans till hålslaget). Kanske år dit hålslag som är fel? Eller kanske inte OH-pappret är exakt A4?

Skrivet av mats42:

Rent trams från AMV. Eftersom den har använts av blåljuspersonal i över 20 år så vet vi att den skyddar - avsaknaden av arbetsskador är defacto bevis. Det handlar egentligen bara om masken är gastät eller inte (vilket den är och testad mor sarin och VX - långt värre än några civila krav) - resten är en filterfråga.

Vet inte vad du håller på med, det du kallar trams från AMV länken (från 2018) är utdrag från anmälda arbetsskador.

Citat från länken:
Orsak: Antändning. Rökutveckling. Kabelbrand. Antändning av ångor.

Utdrag ur arbetsskadeanmälan från räddningspersonal, 2017.

De senaste fem åren har 161 arbetssjukdomar anmälts bland brandmän och annan räddningspersonal. Drabbade kan få åkommor som akut förgiftning, kemisk lunginflammation, astma, KOL och olika cancerformer.

Det är +30 anmälda arbetsskador per år.

Å nu lägger jag ner att svara på fler påståenden, då det inte hör hemma i denna annars eminenta tråd. Där folk gör det bästa av situationen och visar den godaste av sidor <3 <3 <3

Skrivet av Bengt-Arne:

Vet inte vad du håller på med, det du kallar trams från AMV länken (från 2018) är utdrag från anmälda arbetsskador.

Hur många av dem är vållade av skyddsmask 90 och hade gått att undvika med en annan filtermask? Allt annat är och förblir trams som underlag till att hävda att skyddsmask 90 har sämre skyddsförmåga än andra filtermasker.

Tar vi en titt på vad du citerar

Skrivet av Bengt-Arne:

Citat från länken:
Orsak: Antändning. Rökutveckling. Kabelbrand. Antändning av ångor.

Utdrag ur arbetsskadeanmälan från räddningspersonal, 2017.

De två avgörande menningarna utelämade du "Vid en insats i gamla industrilokaler tog luftflaskorna slut". Det togs beslut att använda filtermask."

Man väljer alltså att byta till en otillräcklig skyddsnivå (filtermask) i stället för luft från flaska.
Det har inte ett dugg att göra med säkerheten hos skyddsmask 90 kontra andra filtermasker. Möjligen kan det ha en koppling till vilka filter man använder men då de köps lösa så har det fortfarande ingen som helst relevans på varför skyddsmask 90 skulle vara farligare än andra filtermasker.

Skrivet av Bengt-Arne:

De senaste fem åren har 161 arbetssjukdomar anmälts bland brandmän och annan räddningspersonal. Drabbade kan få åkommor som akut förgiftning, kemisk lunginflammation, astma, KOL och olika cancerformer.

Det är +30 anmälda arbetsskador per år.

Trots att skyddsmask 90 har använts i 20 år inom blåljusverksamheten så redovisar alltså AMV inte ett enda fall där man visar att användningen av just skyddsmask 90 är orsaken till skadan och där den hade undvikits genom nyttjande av en annan filtermask.

Därmed konstaterar jag återigen att 20 års användande inte verkar ha gett upphov till en enda arbetsskada som hade gått att undvika med annan mask. Det i sig är defacto bevis på att masken är minst lika bra som alternativen.

Att man lägger in en massa generell icke relevant information är ett klassiskt sätt att försöka skyla över pinsamheten i faktafelen och paragrafryttarnas felaktiga hantering av ärendet

Skrivet av Bengt-Arne:

Å nu lägger jag ner att svara på fler påståenden, då det inte hör hemma i denna annars eminenta tråd. Där folk gör det bästa av situationen och visar den godaste av sidor <3 <3 <3

Så du vill alltså inte stå för ditt påstående om att 70% av skyddsmask 90 skulle vara defekta då?

Skrivet av Bengt-Arne:

Liknande form av problem (orsakad av ålder) lider gasmask 90 av, effekten av att icke fullgott skydd är inte svår att räkna ut.

Vi lär iofs märka det rätt snabbt om 35000 skulle vara defekta av de vården har fått https://www.dn.se/nyheter/sverige/militar-skyddsutrustning-na...
Personligen så tror jag att det är samma kvalitet på den siffran som på paragrafryttarnas trams ovan

Sammanfattar man så har det alltså visat sig att paragrafryttarna verkar ha svårt att läsa publika specifikationer (maskens skyddsnivå), instruktionsbok (användning, täthet och storlek), sina egna regler (sammansatt produkt - mask plus ny filtermodell =ny tillverkning och ny CE) eller plocka upp en telefon och fråga de som vet (FMV,Foi eller MSB). Dvs klart fall av att inte tjäna folket utan enbart stolt paragrafrytteri

Senast redigerat 2020-04-11 20:57

Med risk för att frågan redan är uppe:
"Erfarenheter av formsprutad visirbåge sökes. Vi fick vår första laddning formsprutat av samma variant som 3d-printats precis innan påskhelgen. Dock är plasten mjukare (dels plasten och dels rundare i formen) och första intrycket är att den trillar ner om man inte har glasögon. Tyvärr lyckades sändningen hamna i ett låst lager över påskhelgen.
Har någon liknande erfarenheter?"
https://www.facebook.com/groups/494650038080423/permalink/508...

Skrivet av Cad_edis:

Veckor för en formsprutningsform i aluminium för en sådan här enkel del? Har man resurser för verktygsframtagning så handlar det snarare om dagar.

I Finland så tog det 5-6 dagar för Prevex
https://www.vaasainsider.fi/luovat-ratkaisut-koronakriisiin/s...

https://www.plastnet.se/article/view/710568/covid19_allt_fler...
https://www.plastnet.se/article/view/712644/svenska_bolag_lev...

Hej!
Skall man förstå detta som att företag i Finland redan är klara eller håller på ställer om till att kunna producera formsprutade visir etc? Vet man vilken kapacitet de kommer ha (dvs oblyg fråga om du eller någon annan tror de kommer kunna exportera hit)?

Skrivet av Regert:

Hej!
Skall man förstå detta som att företag i Finland redan är klara eller håller på ställer om till att kunna producera formsprutade visir etc? Vet man vilken kapacitet de kommer ha (dvs oblyg fråga om du eller någon annan tror de kommer kunna exportera hit)?

Sprutas 15k st bågar i dygnet, snart hälften mer om jag förstått rätt, folien stansas ut av ett förpackningsföretag som jag tror sköter om montering och leverans.