Python3 complains about pip is old in venv

Python3 complains about pip is old in venv

Har kört: python3 -m pip install --upgrade pip (och även python -m pip install --upgrade pip)

Men varje gång jag öppnar en ny venv (python3 -m venv env) och kör "pip install <....>" så klagar den på följande. Går det uppdatera pip så man slipper köra det varje gång i venv innan man börjar installera packet?

WARNING: You are using pip version 19.2.3, however version 20.0.2 is available.
You should consider upgrading via the 'python -m pip install --upgrade pip' command.

How to reproduce:

Steg 1: Upgrade pip (already upgraded)
PS C:\Temp\temp> python3 -m pip install --upgrade pip
Requirement already up-to-date: pip in c:\users\gunde\appdata\local\packages\pythonsoftwarefoundation.python.3.7_qbz5n2k
fra8p0\localcache\local-packages\python37\site-packages (20.0.2)

Steg 2: Activate the venv
PS C:\Temp\temp> python3 -m venv env
PS C:\Temp\temp> .\env\Scripts\activate

Steg 3: Install some lib
(env) PS C:\Temp\temp> pip install requests
Collecting requests
....
Installing collected packages: idna, chardet, urllib3, certifi, requests
Successfully installed certifi-2019.11.28 chardet-3.0.4 idna-2.9 requests-2.23.0 urllib3-1.25.8

Error message:
WARNING: You are using pip version 19.2.3, however version 20.0.2 is available.
You should consider upgrading via the 'python -m pip install --upgrade pip' command.

Any suggestions on how to avoid this error message? Its gone if I run the pip install, but should like to avoid it (even if its not much work)

@gunde82:

Hjälper följande länk?
https://datatofish.com/upgrade-pip/

Några grejer att hålla koll på:
- Pekar dina PATHs på aktuell version av pip/python?
- Har din användare skrivrättigheter till dessa sökvägar?
- Med tanke på UAC, kan det hända att du behöver starta kommandoprompten som administratör innan du får lov att uppgradera pip?

testat pip3 istället för pip?
har för mig att jag hade sådant problem själv en gång i tiden, men pip3 fungerade.