Crt monitor till nyare grafikkort

Skrivet av Frazeur:

Detta är inget svar på TS:s frågor, utan en fråga jag själv har. Hoppeligen inte alltför OT.

Om jag har förstått saken rätt så är fördelen med CRT minimalt input lag. Skärmen processerar alltså i princip inte signalen alls (signalen är ju analog).

Nu undrar jag om det är så att LCD-skärmar (eller OLED) kräver någon form av processering av själva skärmen för att över huvud taget kunna skapa en bild eller är det så att detta bara görs för att skapa en bättre bild? Skulle man alltså kunna tillverka en analog platt skärm (LCD, OLED eller något) som har ungefär lika minimalt input lag som CRT-skärmar?

En normal "plattskärm" ritar inte upp bilden linje för linje utan växlar hela bilden på en gång men det finns väl egentligen inget större tekniskt problem att rita en pixel i taget för att få ett liknande beteende som en crt, problemet är nog snarare att efterfrågan är så extremt liten att det är totalt ointressant att göra det av ekonomiska orsaker.
Jag är inte heller så övertygad om att det är här man har nått att hämta utan där det kan bli bättre är genom att bli av med lcd paneler, led (oled) och plasma är ju mycket snabbare att ställa om sig och elektroniken är ju inget problem för den är ju i princip utan försröjning alls så eftersom plasma är mer eller mindre utdött så väntar väl alla på bra led-skärmar.
Möjligen skulle bakprojektion med laser kunna ha de tekniska egenskaperna men det komemr också att falla på så små serier att priserna blir för höga, vi får nog vänta på bättre oledpaneler.

Skrivet av Frazeur:

Nu undrar jag om det är så att LCD-skärmar (eller OLED) kräver någon form av processering av själva skärmen för att över huvud taget kunna skapa en bild eller är det så att detta bara görs för att skapa en bättre bild? Skulle man alltså kunna tillverka en analog platt skärm (LCD, OLED eller något) som har ungefär lika minimalt input lag som CRT-skärmar?

Bildskärmssignalen är byggd efter hur en CRT fungerar där spänningen (1 volt, senare 700 millivolt) styr vad som är vitt. Det gör att du kan gå direkt från signal till styrning av intensiteten hos elektronkanonen. Transferfunktion, EOTF är en direkt följd av den hur ljusresponsen hos ett bildrör blir baserat på spänning som appliceras. Den responsen motsvarar en funktion med potens om ca 2.2 ~ 2.4 vilket alltså är grunden för all vår färgstandard. Allt är byggt runt hur ett bildrör fungerar. Därför är bildrör så "optimalt". Inte för CRT råkar vara något magiskt utan därför att man byggt tekniken runt hur CRT fungerar.

En OLED eller LCD-panel har en helt annan respons och transferfunktion. Det går inte att översätta och istället försöker man med olika algoritme, tabeller och lösningar approximera, eller om man så vill, emulera ett bildrör eftersom det är så standarden (Rec.709/sRGB etc.) är utformad – efter hur ett bildrör är utformat. Vilket tar lite tid.

Latensen är heller inte problemet. Idag är man ändå nere på så korta latenstider för hur en LCD-panel ska regleras. De flesta renodlade spelskärmarna ligger på ett par millisekundras latens. Så en TV/bildrör som kör 60 Hz behöver 16,7 ms på att rita upp hela bilden. Då är mitten av bilden där du har hårkorset uppritat vid ca 8 ms. En 240 Hz-skärm ritar upp samma bild på 4,2 ms. Med en latens på säg 2 ms, kommer den rita upp hårkorset snabbare än den klassiska 60 Hz-skärmen.

Och nu fungerar ändå inte våra hjärnor på det sättet. På millisekundnivå uppfattar vi inte världen linjärt. Men det är enkelt att räkna siffror och tänka att 0 är kortare än 2 ms. Därför måste det vara bättre.

Skrivet av mrqaffe:

En normal "plattskärm" ritar inte upp bilden linje för linje utan växlar hela bilden på en gång

LCD och OLED ritar bilden uppifrån och ned rad för rad. Det gör att olika delar av bilden kommer vid olika tillfällen, precis som för CRT. Så en vanlig 60 Hz LCD-skärm tar då 16,7 ms på sig att rita upp bilden och är i ständig förändring, precis som CRT. Kör man 60 FPS på en 120 Hz skärm brukar själva uppritningen ta 8,3 ms och så repeteras bildrutan vid nästa cykel. Effekten är en snabbare uppritning följt av 8 ms stillbild.

Gav från Slo-mo guys visar detta ca 4:30 in i denna video. https://www.youtube.com/watch?v=3BJU2drrtCM

Nu berättas inte om tiden det tar att rita upp panelen och exakt frame time. Men det är tydlig att bilden ritas uppifrån och ned och sedan repeteras bilden innan nästa uppdatering. Själv blir jag mest frustrerad över hur mycket mer jag skulle kunna berätta och förklara med hjälp av en Phantom.

Plasma brukar ha direkt uppdatering över hela panelen. Men den har istället en temporal uppritningscykel där varje puls moduleras i sekventiella halvtonsmönster vilket ger någonstans uppemot 16 ms för att rita upp bilden vid 60 Hz.