Lagligheten i nedladdade subtitles?

@improwise: Att det är ett intrång i upphovsmannens ensamrätt tycker jag vi redan har skrivit i tråden, att vi bara haft ett enskilt mål i Sverige spelar inte så stor roll. Vi implementerar internationella fördrag och EUs upphovsrättsdirektiv, det finns fall i andra EU-länder också. Finns ingen anledning att tro att de skulle fria i andra mål, och således godkänna fansubbing och dylikt.

Skrivet av AndreaX:

Undras om rättigheterna är överförbara med varans villkor, eller om landet lagar gällande det överförbara avtalsbrottet begås i gäller.

Om skivan importerats från till exempel Australien kanske det undantas menar jag.

Nej, det är upphovsrätten som reglerar detta.

@Petterk: Det är gränsdragningen som är det intressanta, inte att det blir fällande dom i de mest uppenbara fallen. En av de svåraste uppgifterna med att stifta lagar är att de måste fungera för alla och i alla situationer.

Skrivet av improwise:

@Petterk: Det är gränsdragningen som är det intressanta, inte att det blir fällande dom i de mest uppenbara fallen. En av de svåraste uppgifterna med att stifta lagar är att de måste fungera för alla och i alla situationer.

Fast det finns som sagt flera anledningar till varför det aldrig kommer prövas i mindre omfattande fall. Att driva ett mål om skadestånd på 2000 kr som tvistemål är en förlustaffär då möjligheten att få ersättning för rättegångskostnaden är så begränsad i småmål. Det är ju inte samma sak som att det inte skulle gå att vinna ett sådant mål.

Skrivet av willpower:

Då är det väl bara att acceptera. Jag hade hoppats på att enbart skapandet och spridningen av undertexterna var olagligt, men jag ville ju ha ett tydligt svar på min fråga och det har jag nu fått från flera håll.

Ladda ner undertexter till en film är precis lika olagligt som att ladda ner själva filmen. Ingen som helst skillnad där.

Skrivet av Petterk:

Han som drev undertexter.se blev dömd för upphovsrättsintrång, dialogen ansågs vara en del av filmverket. Han dömdes väl också att betala 217 000 kr utöver skyddstillsyn.

Din blu-rayskiva har du inte mer rättigheter till än att du får stoppa in den i en blu-rayspelare. Att rippa och titta med en spelare som stödjer undertexter är också olagligt även om det nog är omöjligt att bli straffad för det.

Det sagt så använder ibland svenska distributörer pirat-/fansubs. Har man kunnat sett både på DVD-utgåvor och TV-sändningar.

Vilket är helt sinnesjukt med tanke på att det går en avgift till copyswede för att man kan göra kopior på sin skiva.

Skrivet av Nätälskare:

Vilket är helt sinnesjukt med tanke på att det går en avgift till copyswede för att man kan göra kopior på sin skiva.

#17895178

Skrivet av Petterk:

Fast det finns som sagt flera anledningar till varför det aldrig kommer prövas i mindre omfattande fall. Att driva ett mål om skadestånd på 2000 kr som tvistemål är en förlustaffär då möjligheten att få ersättning för rättegångskostnaden är så begränsad i småmål. Det är ju inte samma sak som att det inte skulle gå att vinna ett sådant mål.

Är knappast av vinstintresse i de specifika fallen som Rättighetsalliansen m. fl. driver dessa mål.

Hur är det om man gör subtitles till en video som är på Youtube tex? Till exempel om videon är på något språk som google-translate inte översätter korrekt.

Skrivet av Regert:

Hur är det om man gör subtitles till en video som är på Youtube tex? Till exempel om videon är på något språk som google-translate inte översätter korrekt.

Inte lagligt heller. Den som laddade upp videon har möjliggjort maskinöversättning, det ger inte andra rätten att göra det.

Senast redigerat 2019-05-05 16:07
Skrivet av Regert:

Hur är det om man gör subtitles till en video som är på Youtube tex? Till exempel om videon är på något språk som google-translate inte översätter korrekt.

Skrivet av filbunke:

Inte lagligt heller. Den som laddade upp videon har möjliggjort maskinöversättning, det ger inte andra rätten att göra det.

För att det ska vara en användbar funktion så är det något upphovsmannen måste tillåta på sin video. YT har en funktion där man kan ladda upp översättningar, där den som publicerat videon så vill ha alltså. De som inte vill ha användar-genererade/översatta undertexter aktiverar helt enkelt inte funktionen. Vill du hjälpa någon som inte tillåter det så kontakta dem först och skicka undertexterna till upphovsmannen helt enkelt.

Skrivet av filbunke:

Gäller för en blu-ray-film utan kopieringsskydd. Rätten till privatkopiering ger dig inte laglig rätt att ta dig förbi koperingsskydd.

Finns visst undantag för det med
https://lawline.se/answers/tillatet-att-kringga-en-digital-sp...

Skickades från m.sweclockers.com

Skrivet av Laffe:

Ingen gråzon här heller

Översättningar av verk har ingen självständig upphovsrätt. De är omarbetningar av ett existerande verk som inte är transformativa. Om du översätter någons verk så får du upphovskydd för din översättning i den mening att varken orginalupphovsmannen eller någon annan kan använda din översättning utan ditt tillstånd, men du eller någon annan kan heller aldrig använda din översättning utan tillstånd från orginalupphovsmannen.

Jag tror du menar om man gör det i kommersiellt syfte?
Jag har svårt att tro att man inte får skapa och använda vad som helst som man gör privat. Rätta mig om jag har fel.

Skrivet av Petterk:

Nej, Blu-ray har kopieringsskydd (ingår i standarden) och man får inte gå runt tekniska åtgärder enligt URL 6 a kap, 52 d §.

P.S. Ingen får ersättning för att du olovligen kopierar DVD och Blu-rays, PKE går inte till detta.

Läser man bara första stycket så hade jag också sagt det du säger.

"Det är förbjudet att utan samtycke från upphovsmannen eller dennes rättsinnehavare kringgå en digital eller analog spärr som hindrar eller begränsar framställning av exemplar av ett upphovsrättsligt skyddat verk, kringgå en teknisk skyddsprocess, exempelvis en kryptering, som hindrar eller begränsar tillgängliggörande för allmänheten av ett upphovsrättsligt skyddat verk eller kringgå en annan teknisk åtgärd som hindrar eller begränsar sådant tillgängliggörande."

Läser man andra stycket så blir det däremot ett solklart ja.

"Första stycket gäller inte när någon som lovligen har tillgång till ett exemplar av ett upphovsrättsligt skyddat verk, kringgår en teknisk åtgärd för att kunna se eller lyssna på verket"

Senast redigerat 2019-05-05 19:14
Skrivet av Laffe:

Ingen gråzon här heller

Översättningar av verk har ingen självständig upphovsrätt. De är omarbetningar av ett existerande verk som inte är transformativa. Om du översätter någons verk så får du upphovskydd för din översättning i den mening att varken orginalupphovsmannen eller någon annan kan använda din översättning utan ditt tillstånd, men du eller någon annan kan heller aldrig använda din översättning utan tillstånd från orginalupphovsmannen.

Ja, det kan i och för sig stämma. Kan tycka att man åtminstone själv borde ha rätt att använda sin egenöversatta undertext för personligt bruk. Att man inte får sprida den kan jag däremot köpa. Det du beskriver har dock hänt när Netflix använde undertexter från en av de finska undertext-sidorna för ett antal år sedan, så respekten för upphovsrätten är knappast perfekt från någon sida.

https://www.dn.se/kultur-noje/film-tv/netflix-anvande-pirat-u...

Skrivet av Leedow:

Jag tror du menar om man gör det i kommersiellt syfte?
Jag har svårt att tro att man inte får skapa och använda vad som helst som man gör privat. Rätta mig om jag har fel.

Läser man bara första stycket så hade jag också sagt det du säger.

"Det är förbjudet att utan samtycke från upphovsmannen eller dennes rättsinnehavare kringgå en digital eller analog spärr som hindrar eller begränsar framställning av exemplar av ett upphovsrättsligt skyddat verk, kringgå en teknisk skyddsprocess, exempelvis en kryptering, som hindrar eller begränsar tillgängliggörande för allmänheten av ett upphovsrättsligt skyddat verk eller kringgå en annan teknisk åtgärd som hindrar eller begränsar sådant tillgängliggörande."

Läser man andra stycket så blir det däremot ett solklart ja.

"Första stycket gäller inte när någon som lovligen har tillgång till ett exemplar av ett upphovsrättsligt skyddat verk, kringgår en teknisk åtgärd för att kunna se eller lyssna på verket"

Jag har läst förarbetena, meningen med förbud mot kringgående är att man inte får göra kopior. Stycket har ingen som helst betydelse i praktiken alltså, förbudet går före och har du en dvd/blu-rayspelare behöver du inte kringgå något.

Verktygen för att kringgå något är dessutom olagliga, så de får inte säljas i Sverige eller något annat land som implementerar fördragen kring upphovsrätt.

Skrivet av Petterk:

Jag har läst förarbetena, meningen med förbud mot kringgående är att man inte får göra kopior. Stycket har ingen som helst betydelse i praktiken alltså, förbudet går före och har du en dvd/blu-rayspelare behöver du inte kringgå något.
...

Vet du varför har man med det stycket, om det nu saknar betydelse?

Skrivet av mwi:

Vet du varför har man med det stycket, om det nu saknar betydelse?

För det har mer med alternativa operativsystem att göra, det är dåligt genomtänkt och förbudet har företräde. Ett tag kunde du t.ex. inte köpa en kommersiell DVD-spelarapplikation för Linux, kan du göra idag. Bara för att du har en pryl som nativt inte klarar dvd/blu-ray får du inte göra exemplarframställningar, det är snarare en orimlig tolkning när meningen med förbudet är att det inte är tillåtet att göra exemplarframställningar. Det är hur som helst inget ni betalar för, PKE går inte till filmer utgivna på DVD och Blu-ray, utan bara om filmen har råkat sänts i TV, så ni får hitta på annan anledning till att berättiga ripparna i ert egna huvud.

Skrivet av blunden:

Ja, det kan i och för sig stämma. Kan tycka att man åtminstone själv borde ha rätt att använda sin egenöversatta undertext för personligt bruk. Att man inte får sprida den kan jag däremot köpa. Det du beskriver har dock hänt när Netflix använde undertexter från en av de finska undertext-sidorna för ett antal år sedan, så respekten för upphovsrätten är knappast perfekt från någon sida.

https://www.dn.se/kultur-noje/film-tv/netflix-anvande-pirat-u...

Jo, det är ju rätt sjukt egentligen. Å andra sidan är ju risken att åka dit för att använda sina egna översättningar helt obefintlig om man inte gör det offentligt eller så.

Märk också att det endast gäller (försök till) korrekta översättningar, att parodiera ett verk genom en översättning är fullt tillåtet. Samma sak om du exempelvis spelar in ett eget ljudspår eller liknande. Gränsen för vad som utgör parodi är förstås inte helt solklar, men i alla fall.

Angående Netflix översättningar så är det synd att de inte använder "piratöversättningar" längre då de till stor del verkar ha gått över till maskinöversättningar som är helt katastrofala. Jag tar bort undertexterna normalt men det är inte alltid det går. Funderar på om typ finsk text hade varit lättare att ignorera än den svenska, men jag tror inte det.

@Petterk: Tack för svaret.
Nu frågade jag visserligen inte detta för att jag behöver berättiga rippar, utan ifrån ett intresse av knäppa lagar.
Kan säkert hitta på ett par hundra andra anledningar till att berättiga rippar i mitt huvud om jag skulle behöva det.

Jag har funderat över om det är den som tagit fram undertexten eller om det är filmens upphovsrättsinnehavare som har copyright.

Jag gissar att om jag sätter ihop en undertext till en film är det jag som är upphovsrättsinnehavare på undertexten, men vad vet jag. Lag och rätt är ju ett gytter och skiljer sig från land till land.

Skrivet av Luminous:

Jag har funderat över om det är den som tagit fram undertexten eller om det är filmens upphovsrättsinnehavare som har copyright.

Om du bara skriver ner dialogen rakt av till undertexten så skulle jag tro att det är filmens upphovsrättsinnehavare som har copyrighten fortfarande.

Om du däremot översätter från ett språk till ett annat för undertexten så är det delad copyright. För att använda översättningen krävs tillstånd både från översättaren och från rättighetsinnehaveren till originalet.

Skrivet av mwi:

@Petterk: Tack för svaret.
Nu frågade jag visserligen inte detta för att jag behöver berättiga rippar, utan ifrån ett intresse av knäppa lagar.
Kan säkert hitta på ett par hundra andra anledningar till att berättiga rippar i mitt huvud om jag skulle behöva det.

Lagstiftarna har lite av ett dilemma där, men samtidigt så förbjuder helt andra paragrafer i URL att jag t.ex. säljer ett verktyg för att rippa filmer så att du ska kunna spela upp dem på din Nvidia Shield TV från din NAS. DVDFab och RedFox är tämligen anonyma företag därav, SlyFox som är RedFox föregångare fick t.o.m. problem i Antigua och Barbuda och fick stänga ner, eller ja öarna fick problem och agerade därför, den formella ägaren fick böter och det gamla företaget försvann. Inget som påverkar tillgången av kopior eller hindrar någon som känner till dessa verktyg.

För DVD finns det ju fria verktyg. För BD fungerar inte gratisverktyget lika bra, och du är mer eller mindre hänvisad till betalvarianterna från DVDFab och RedFox (Passkey och AnyDVD HD).

Hade det varit så enkelt att man fick göra vad man ville bara man köpt media:t så skulle inte förbudsparagraferna funnits och det hade varit fritt fram att sälja verktygen.

Skrivet av Luminous:

Jag har funderat över om det är den som tagit fram undertexten eller om det är filmens upphovsrättsinnehavare som har copyright.

Jag gissar att om jag sätter ihop en undertext till en film är det jag som är upphovsrättsinnehavare på undertexten, men vad vet jag. Lag och rätt är ju ett gytter och skiljer sig från land till land.

Undertexten är inte ett självständigt verk.

Skrivet av Petterk:

Lagstiftarna har lite av ett dilemma där, men samtidigt så förbjuder helt andra paragrafer i URL att jag t.ex. säljer ett verktyg för att rippa filmer så att du ska kunna spela upp dem på din Nvidia Shield TV från din NAS. DVDFab och RedFox är tämligen anonyma företag därav, SlyFox som är RedFox föregångare fick t.o.m. problem i Antigua och Barbuda och fick stänga ner, eller ja öarna fick problem och agerade därför, den formella ägaren fick böter och det gamla företaget försvann. Inget som påverkar tillgången av kopior eller hindrar någon som känner till dessa verktyg.

För DVD finns det ju fria verktyg. För BD fungerar inte gratisverktyget lika bra, och du är mer eller mindre hänvisad till betalvarianterna från DVDFab och RedFox (Passkey och AnyDVD HD).

Hade det varit så enkelt att man fick göra vad man ville bara man köpt media:t så skulle inte förbudsparagraferna funnits och det hade varit fritt fram att sälja verktygen.

Är detta en tandlös lag eller har lagen applicerats på någon person någonsin? Privatpersoner som privatkopierar sina egna DVD/BD kan omöjligtvis anses vara brottslingar i någon bemärkelse förutom enligt en tokig lag. Det är inte den fysiska skivan man köper utan innehållet på den. Fysiska skivan är extremt ömtålig och har inget som helst värde i övrigt. Man kan ju även då argumentera för att det är bättre att piratkopiera än att privatkopiera då båda är brottsliga?

Skrivet av Söderbäck:

Har du fått tillåtelse av upphovsrättinnehavaren att tillgängliggöra dig texter på annat sätt så är det lagligt.
Det är alltså upp till upphovsrättsinnehavaren att avgöra. De bestämmer hur de vill distribuera och paketera respektive del av produkten. Har de inte givit tillåtelse så har man inte tillåtelse.

I know, svaret är lite stelt. Men det är i runda svängar så lagen är utformad så det är en bra grund för att avgöra vad man får, inte får göra.

Skickades från m.sweclockers.com

Men om Pelle skriver egna då?

Skrivet av Leedow:

Är detta en tandlös lag eller har lagen applicerats på någon person någonsin? Privatpersoner som privatkopierar sina egna DVD/BD kan omöjligtvis anses vara brottslingar i någon bemärkelse förutom enligt en tokig lag. Det är inte den fysiska skivan man köper utan innehållet på den. Fysiska skivan är extremt ömtålig och har inget som helst värde i övrigt. Man kan ju även då argumentera för att det är bättre att piratkopiera än att privatkopiera då båda är brottsliga?

Du kan inte privatkopiera en kopieringsskyddad film, du kan bara göra olovliga exemplarframställningar. Ensamrätten är grunden i upphovsrätten.

Sen kan självklart ingen lämna in en stämningsansökan eller anmälan hos Polisen som bevisar att du framställt olovliga exemplar av dina filmer. Du måste ju ha någon form av teknisk bevisning att gå på. Laddar du ner något lämnar du däremot massor spår.

@AdoringFan: "Men om Pelle skriver egna då?"

Måste väl rimligen vara lagligt, på samma sätt som man får läsa en engelsk bok för sina barn och direktöversätta till svenska? Vilket ju leder tankarna till intelligenta spelare som i realtid översätter dialog och/eller subs, det borde i en vettig värld vara tillåtet? Det är väl egentligen spridningen som är kirminell.

F.ö kan man ju hävda att spridda custom-subs rycker undan marknaden för en framtida riktig svensk release, vilket kanske är viktigare än eventuella legaliteter för en del.

VLC har numera en inbyggd funktion som låter dig ladda ner undertexter till dina filmer och serier, nyfiken på hur pass lagligt detta är, och om ägarna av VLC kommer få problem PGA detta.

Senast redigerat 2019-08-30 18:28
Skrivet av muSashi:

VLC har numera en inbyggd funktion som låter dig ladda ner undertexter till dina filmer och serien, nyfiken på hur pass lagligt detta är, och om ägarna av VLC kommer få problem PGA detta.

Har Kodi fått några problem med detta?