Hur blir man bättre på errorhantering och felhantering?

Hur blir man bättre på errorhantering och felhantering?

Detta är en typisk metod som jag har skrivit i Java.

/** * Create a new table row inside the table view */ private void createNewTableRow() { String modelName = dialogs.input("New", "Enter new name"); if (modelName.contains(delimiter) == false && modelName.equals("") == false && modelName.equals("0") == false) { boolean exist = networkTableCSV.exist(modelName, "Name"); System.out.println("Model exist? :" + exist); if (exist == false) { if (createModel(modelName) == true) { reloadTable(); networkTable.getSelectionModel().selectLast(); selectedRowIndex = networkTable.getSelectionModel().getSelectedIndex(); } else { dialogs.alertDialog(AlertType.ERROR, "Creation", "Could not create model!"); } } else { dialogs.alertDialog(AlertType.ERROR, "Exist", "File name already exist."); } } else { if (modelName.contains(",")) dialogs.alertDialog(AlertType.ERROR, "Cannot use ','", "Select another file name."); else if (modelName.contains("0")) dialogs.alertDialog(AlertType.ERROR, "Cannot use '0'", "Select another file name."); else dialogs.alertDialog(AlertType.INFORMATION, "Missing name", "Select a file name"); } }

Metoden beskriver alltså en funktionalitet att skriva in en ny rad. Jag tycker att koden ser grötig ut och skulle helst vilja minimera koden, helst till ett fåtal rader.

Men hur gör ni, när ni håller på med errorhantering och hindra användaren att göra fel?

Jag brukar skriva varje Javafil i ca 200-300 rader.

Senast redigerat 2019-08-17 13:24

Jag hade först och främst skrivit den yttersta if-satsen som:

if (modelName.isEmpty()) { // namnet är tomt } else if (modelName.contains(delimiter)) { // namnet innehåller delimiter } else if (modelName.contains("0")) { // namnet innehåller 0 } else { // namnet är ok! }

Detta gör att du inte behöver kontrollera strängen två gånger när det är något fel på den som du gör nu, och du undviker felet du gjorde i din kod med att du kollar om den innehåller delimiter första gången men "," den andra.

Om du vill förenkla koden ytterligare så kan du dela upp metoden i en metod som läser in ett namn och kontrollerar att det har rätt format, samt en metod som försöker lägga till ett namn i databasen.

Det går väl också att använda ett reguljäruttryck för att kontrollera om strängen har rätt format, men då är det svårt att få reda på den exakta orsaken till varför strängen inte är giltig. Har du ett lite mer komplicerat format så är dock troligtvis reguljäruttryck vägen att gå.

Skrivet av perost:

Jag hade först och främst skrivit den yttersta if-satsen som:

if (modelName.isEmpty()) { // namnet är tomt } else if (modelName.contains(delimiter)) { // namnet innehåller delimiter } else if (modelName.contains("0")) { // namnet innehåller 0 } else { // namnet är ok! }

Detta gör att du inte behöver kontrollera strängen två gånger när det är något fel på den som du gör nu, och du undviker felet du gjorde i din kod med att du kollar om den innehåller delimiter första gången men "," den andra.

Om du vill förenkla koden ytterligare så kan du dela upp metoden i en metod som läser in ett namn och kontrollerar att det har rätt format, samt en metod som försöker lägga till ett namn i databasen.

Det går väl också att använda ett reguljäruttryck för att kontrollera om strängen har rätt format, men då är det svårt att få reda på den exakta orsaken till varför strängen inte är giltig. Har du ett lite mer komplicerat format så är dock troligtvis reguljäruttryck vägen att gå.

Okej. Så det finns inget "python"-sätt i Java t.ex. "Do this" och sedan är det klart?
Det jag berömmer Python för är att man kan typ skriva en hel funktionalitet på en enda rad.

Skrivet av heretic16:

Okej. Så det finns inget "python"-sätt i Java t.ex. "Do this" och sedan är det klart?
Det jag berömmer Python för är att man kan typ skriva en hel funktionalitet på en enda rad.

Python är definitivt bra på det. Det finns dock saker du kan göra för att förenkla din kod som gör det snyggare och kanske inte mer lättläst men iaf mer snabbläst. Tex att if(condition) {} snarare än if(condition == true). Denna kan du t.ex ändra från if (createModel(modelName) == true) till if(createModel(modelName)){} och om exist är false kan du kolla med if(!exist).

Har förvisso inte med felhantering att göra men en sak jag såg direkt när jag kollade koden

Skrivet av buddiie:

Python är definitivt bra på det. Det finns dock saker du kan göra för att förenkla din kod som gör det snyggare och kanske inte mer lättläst men iaf mer snabbläst. Tex att if(condition) {} snarare än if(condition == true). Denna kan du t.ex ändra från if (createModel(modelName) == true) till if(createModel(modelName)){} och om exist är false kan du kolla med if(!exist).

Har förvisso inte med felhantering att göra men en sak jag såg direkt när jag kollade koden

Jag värderar lättläshet mer än snyggare här faktiskt

Okej. Men då förstår jag att det handlar bara om att träna och träna och det finns inga smarta knep, förutom lambdauttryck som jag ofta använder mig utav.

Kör fortfarande Java 8. Ska gå över till Java 11 när GluonHQ släpper stabila java versionen för Iphone och Android.

Jag förstår inte vad du menar med Python-sätt i det här läget.

Så här hade jag refaktorerat din kod i ett första steg:

/** * Create a new table row inside the table view */ private void createNewTableRow() { String modelName = dialogs.input("New", "Enter new name"); if (modelName.contains(",")) { dialogs.alertDialog(AlertType.ERROR, "Cannot use ','", "Select another file name."); return; } if (modelName.contains("0")) { dialogs.alertDialog(AlertType.ERROR, "Cannot use '0'", "Select another file name."); return; } if (modelName.equals("")) { dialogs.alertDialog(AlertType.INFORMATION, "Missing name", "Select a file name"); return; } if (networkTableCSV.exist(modelName, "Name")) { dialogs.alertDialog(AlertType.ERROR, "Exist", "File name already exist."); return; } /* * kanske refaktorera createModel så att den kastar en exception istället? * den här sortens felkontroll känns väldigt "C"-ig */ if (!createModel(modelName)) { dialogs.alertDialog(AlertType.ERROR, "Creation", "Could not create model!"); return; } reloadTable(); networkTable.getSelectionModel().selectLast(); selectedRowIndex = networkTable.getSelectionModel().getSelectedIndex(); }

Jag hade sedan övervägt att faktorera ut kontrollen som validerar om modellnamnet är giltigt som en egen hjälpfunktion. Eller kanske flytta denna kontroll till createModel? Och sedan kasta ett fel från createModel beroende på vad det är för slags fel... idag returnerar du bara sant/falskt från createModel, här kan du utnyttja exceptions och kasta olika sorters fel som du sedan presenterar grafiskt i själva felhanteringskoden.

(Du kanske till och med kan göra en metod i dina exceptions som visar en dialogruta för felet!)

Posta createModel också så får vi se vad vi kan köra, känns som att det är där all felkontrollen egentligen ska ligga, medan createNewTableRow borde foka på GUI-meck. För egentligen borde din kod kunna vara typ:

/** * Create a new table row inside the table view */ private void createNewTableRow() { String modelName = dialogs.input("New", "Enter new name"); try { createModel(modelName); reloadTable(); networkTable.getSelectionModel().selectLast(); selectedRowIndex = networkTable.getSelectionModel().getSelectedIndex(); } catch (MissingModelNameException e) { dialogs.alertDialog(AlertType.INFORMATION, "Missing name", "Select a file name"); } catch (InvalidModelNameException e) { dialogs.alertDialog(AlertType.ERROR, e.message, "Select another file name."); } catch (FileAlreadyExistsException e) { dialogs.alertDialog(AlertType.ERROR, "Exist", "File name already exist."); } catch (ModelCreationException e) { dialogs.alertDialog(AlertType.ERROR, "Creation", "Could not create model!"); } }

Ett tredje steg i refaktorering är att fundera på om det ens är createNewTableRow som ska ha ansvaret att faktiskt visa felmeddelandedialogerna. Beror ju helt på var den anropas. Då skulle createNewTableRow kunna se ut så här:

/** * Create a new table row inside the table view */ private void createNewTableRow() { String modelName = dialogs.input("New", "Enter new name"); createModel(modelName); reloadTable(); selectedRowIndex = networkTable.getSelectionModel().getSelectedIndex(); }

(Eventuellt med en throws-del i själva metodsignaturen.) Sedan skulle själva felvisningsdelen kunna ligga i den kod som anropar.

Senast redigerat 2019-08-17 15:16
Skrivet av pv2b:

Jag förstår inte vad du menar med Python-sätt i det här läget.

Så här hade jag refaktorerat din kod i ett första steg:

/** * Create a new table row inside the table view */ private void createNewTableRow() { String modelName = dialogs.input("New", "Enter new name"); if (modelName.contains(",")) { dialogs.alertDialog(AlertType.ERROR, "Cannot use ','", "Select another file name."); return; } if (modelName.contains("0")) { dialogs.alertDialog(AlertType.ERROR, "Cannot use '0'", "Select another file name."); return; } if (modelName.equals("")) { dialogs.alertDialog(AlertType.INFORMATION, "Missing name", "Select a file name"); return; } if (networkTableCSV.exist(modelName, "Name")) { dialogs.alertDialog(AlertType.ERROR, "Exist", "File name already exist."); return; } /* * kanske refaktorera createModel så att den kastar en exception istället? * den här sortens felkontroll känns väldigt "C"-ig */ if (!createModel(modelName)) { dialogs.alertDialog(AlertType.ERROR, "Creation", "Could not create model!"); return; } reloadTable(); networkTable.getSelectionModel().selectLast(); selectedRowIndex = networkTable.getSelectionModel().getSelectedIndex(); }

Jag hade sedan övervägt att faktorera ut kontrollen som validerar om modellnamnet är giltigt som en egen hjälpfunktion. Eller kanske flytta denna kontroll till createModel? Och sedan kasta ett fel från createModel beroende på vad det är för slags fel... idag returnerar du bara sant/falskt från createModel, här kan du utnyttja exceptions och kasta olika sorters fel som du sedan presenterar grafiskt i själva felhanteringskoden.

(Du kanske till och med kan göra en metod i dina exceptions som visar en dialogruta för felet!)

Posta createModel också så får vi se vad vi kan köra, känns som att det är där all felkontrollen egentligen ska ligga, medan createNewTableRow borde foka på GUI-meck. För egentligen borde din kod kunna vara typ:

/** * Create a new table row inside the table view */ private void createNewTableRow() { String modelName = dialogs.input("New", "Enter new name"); try { createModel(modelName); reloadTable(); networkTable.getSelectionModel().selectLast(); selectedRowIndex = networkTable.getSelectionModel().getSelectedIndex(); } catch (MissingModelNameException e) { dialogs.alertDialog(AlertType.INFORMATION, "Missing name", "Select a file name"); } catch (InvalidModelNameException e) { dialogs.alertDialog(AlertType.ERROR, e.message, "Select another file name."); } catch (FileAlreadyExistsException e) { dialogs.alertDialog(AlertType.ERROR, "Exist", "File name already exist."); } catch (ModelCreationException e) { dialogs.alertDialog(AlertType.ERROR, "Creation", "Could not create model!"); } }

Smart sätt! Jag brukar sällan använda return vid void metoder! Jag ska införa detta! Blir mycket smidigare då

Känns som om metoden har ett större ansvar än den utger sig för att ha. Den heter createNewTableRow men gör koller och hanterar utskrifter. Försök att plocka isär den tills den enbart gör det den utger sig för att göra, det kommer också göra det enklare att återanvända kod i framtiden.

Skickades från m.sweclockers.com

Skrivet av Jsandahl:

Känns som om metoden har ett större ansvar än den utger sig för att ha. Den heter createNewTableRow men gör koller och hanterar utskrifter. Försök att plocka isär den tills den enbart gör det den utger sig för att göra, det kommer också göra det enklare att återanvända kod i framtiden.

Skickades från m.sweclockers.com

Så här blev mitt resultat! Renare kod.

import java.io.File; import com.gluonhq.charm.glisten.animation.BounceInRightTransition; import com.gluonhq.charm.glisten.application.MobileApplication; import com.gluonhq.charm.glisten.control.AppBar; import com.gluonhq.charm.glisten.mvc.View; import com.gluonhq.charm.glisten.visual.MaterialDesignIcon; import javafx.beans.property.SimpleStringProperty; import javafx.collections.FXCollections; import javafx.collections.ObservableList; import javafx.fxml.FXML; import javafx.scene.control.Alert.AlertType; import javafx.scene.control.TableColumn; import javafx.scene.control.TableView; import javafx.scene.input.MouseEvent; public class ModelsPresenter { @FXML private View models; @FXML private TableView<String> tableView; @FXML private TableColumn<String, String> columnName; /* * Fields */ private FileHandler fileHandler = new FileHandler(); private Dialogs dialogs = new Dialogs(); private final String modelPath = "/Deeplearning2CStorage/Models/"; private ObservableList<String> list; public void initialize() { /* * Run this test so we make sure that we can create and delete files */ fileHandler.runCreateDeleteTest(modelPath + "test" + ".zip"); /* * Slide smooth in and out */ models.setShowTransitionFactory(BounceInRightTransition::new); /* * Listener for leaving and enter the page */ models.showingProperty().addListener((obs, oldValue, newValue) -> { if (newValue) { /* * Enter the page */ AppBar appBar = MobileApplication.getInstance().getAppBar(); appBar.setTitleText("Models"); appBar.setNavIcon(MaterialDesignIcon.MENU.button(e -> MobileApplication.getInstance().getDrawer().open())); appBar.getActionItems().add(MaterialDesignIcon.CREATE.button(e -> createModel())); appBar.getActionItems().add(MaterialDesignIcon.SAVE.button(e -> saveModel())); appBar.getActionItems().add(MaterialDesignIcon.DELETE.button(e -> deleteModel())); }else { /* * Leaving the page */ } }); /* * ObservableList to table view */ columnName.setCellValueFactory(data -> new SimpleStringProperty(data.getValue())); list = FXCollections.observableArrayList(); tableView.setItems(list); /* * Update the table view if we have files and select first row */ int totalFiles = fileHandler.countFiles(".zip", modelPath); if(totalFiles > 0) { updateTableView(); tableView.getSelectionModel().selectFirst(); } } /** * Delete our model and update table */ private void deleteModel() { if(dialogs.question("Delete", "Do you want to delete?") == true) { String modelName = tableView.getSelectionModel().getSelectedItem(); int selectedRow = tableView.getSelectionModel().getSelectedIndex() + 1; int totalFiles = fileHandler.countFiles(".zip", modelPath); fileHandler.deleteFile(modelPath + modelName + ".zip"); updateTableView(); if(selectedRow == totalFiles) // selectedRow can never be larger than totalFiles tableView.getSelectionModel().selectLast(); else tableView.getSelectionModel().select(selectedRow-1); } } /** * Save the configurations */ private void saveModel() { } /** * Create a new model */ private void createModel() { /* * Pop-up dialog that ask for a name */ String modelName = dialogs.input("New", "Enter new name"); /* * Exceptions */ if(modelName.equals("test") == true) { dialogs.alertDialog(AlertType.INFORMATION, "Cannot use 'test'", "Select another file name."); // Look at initialize() return; } if(modelName.equals("") == true) { return; } /* * Create the file and update the table and then select last row */ fileHandler.createNewFile(modelPath + modelName + ".zip"); updateTableView(); tableView.getSelectionModel().selectLast(); /* * Insert a real basic model into that .zip file we just created. Then save it. */ DL4JModel dL4JModel = new DL4JModel(); dL4JModel.createBasicModel(modelPath + modelName + ".zip"); } /** * This method will update the table view */ private void updateTableView() { list.clear(); File[] files = fileHandler.scanFolder(".zip", modelPath); if(files != null) for(File file : files) list.add(file.getName().replace(".zip", "")); } /** * When we click on the table view, e.g on a row, then we going to load a model * @param event Mouse event */ @FXML void clickedOnTableView(MouseEvent event) { } }

Skrivet av heretic16:

Jag värderar lättläshet mer än snyggare här faktiskt

Det är inte lättläst att skriva x == true. Eller vad sägs om följande?

if (createModel(modelName) == true == true == true) { // … }

modelName.contains(delimiter) == false kan jag se anledning att skriva, då det är lätt hänt att läsa !modelName.contains(delimiter) som modelName.contains(delimiter) eller vice versa. Har själv i ett liknande sammanhang använt en funktion isFalse (i TypeScript) just för att minimera risken att en läsare missar ett ! före ett lite större booleskt uttryck, men vet inte hur vanligt eller accepterat det är i verkligheten. Kände mig lite löjlig när jag gjorde det.