Internetuppkoppling definieras av myndigheter och organisationer

Internetuppkoppling definieras av myndigheter och organisationer

För första gången sedan år 2000 finns det en konkret definition av vad som utgör en internetuppkoppling. En del av nyheterna är inkluderingen av IPv6.

Läs hela artikeln här

Citat:

Unicast-paket har avsändar- och mottagaradresser mellan 1.0.0.0 och 223.255.255.255, med undantag av de adressrymder som tar upp i IANA:s "IPv4 Special-Purpose Address Registry" [1]" med värdet för "Globally Reachable" satt till "False". Förmedlingen av paket förutsätts vara transparent såtillvida att leverantören förmedlar paket oberoende av vilka protokoll som används i ovanliggande nätverkslager.

Och lite längre ner:

Citat:

Mätning:
Mäts genom att prova sändning och mottagning av TCP-paket mellan en mätserver med globalt adresserbar IPv4-adress placerad utanför internetleverantörens nät och det gränssnitt som har kundens tilldelade IPv4-adress. Om paketen når sina destinationer med oförändrad nyttolast är resultatet godkänt (Ja).

Implicerar inte det att IP-baserad blockering av sidor bryter mot definitionen av en internetuppkoppling?

Yay! Jag har internetuppkoppling hemma!

Skickades från m.sweclockers.com

Jag har alltid funderat på detta, dock kring alla lagar som gäller. Är det fortfarande internet ifall jag skicka signaler genom kablar som inte längre kan läsas utav vanliga standard protokoll. Tänker mig ett internet 2.0. Nya protokoll för all kommunikation. Det fungerar precis som internet, fast med andra regler bara.

Undrar var utländska hotels High Speed Internet på 100 kBit/s kvalar in

Skrivet av Swedishg33k95:

Jag har alltid funderat på detta, dock kring alla lagar som gäller. Är det fortfarande internet ifall jag skicka signaler genom kablar som inte längre kan läsas utav vanliga standard protokoll. Tänker mig ett internet 2.0. Nya protokoll för all kommunikation. Det fungerar precis som internet, fast med andra regler bara.

För att räknas som en del av Internet så behöver du rimligen vara ihopkopplad med resten av Internet samt kunna prata IPv4 och/eller IPv6.
Tämligen luddigt definition, men någon exakt definition av Internet finns inte.

Skrivet av Djhg2000:

Och lite längre ner:
Implicerar inte det att IP-baserad blockering av sidor bryter mot definitionen av en internetuppkoppling?

Jag kan faktiskt inte hitta belägg för den slutsatsen i de stycken du citerar. Kan du specificera dig?

Skrivet av Djhg2000:

Och lite längre ner:
Implicerar inte det att IP-baserad blockering av sidor bryter mot definitionen av en internetuppkoppling?

Om man ska hårddra det så definierar det att man ska nå en mätserver med globalt tillgänglig IPv4-adress och inte en godtycklig server. Det räcker alltså med att leverantören möjliggör tillgång en globalt tillgänglig mätserver för att tillmötesgå kravet. Till exempel den som Netnod tillhandahåller, eller en egen.

Skrivet av Alling:

Jag kan faktiskt inte hitta belägg för den slutsatsen i de stycken du citerar. Kan du specificera dig?

Det är inte specificerat hur formatet på testpaketen mot testservern ska se ut utöver TCP, jag tolkar det inte heller som att servern måste vara explicit ämnad för test av TCP. Alltså skulle HTTPs "GET index.html" vara ett giltigt format på testpaket och till exempel IPv4-adressen för google.se vara en giltig testserver för att verifiera att anslutningen uppfyller kravet för en TCP-anslutning.

Vidare har de specificerat IPv4-adressrymden från 1.0.0.0 till 223.255.255.255 med några undantag ur IANA:s register som adresser du ska kunna nå utan att paketets nyttolast påverkas. Min tolkning av det är att om du filtrerar paket baserat på IPv4-adress så att de inte når fram, tillhandahåller du inte en internetuppkoppling såsom definierat i texten.

Vore glad om någon jurist kunde klargöra om jag har uppfattat saken rätt.

Skickades från m.sweclockers.com

Skrivet av fadelol:

Om man ska hårddra det så definierar det att man ska nå en mätserver med globalt tillgänglig IPv4-adress och inte en godtycklig server. Det räcker alltså med att leverantören möjliggör tillgång en globalt tillgänglig mätserver för att tillmötesgå kravet. Till exempel den som Netnod tillhandahåller, eller en egen.

Fast om leverantören själv ska välja vilka mätservrar man ska kunna nå finns det en uppenbar intressekonflikt. Då skulle de ju kunna släppa på lite extra hastighet mot dem och skruva ner hastigheten för resten av adressrymden.

Skickades från m.sweclockers.com

Vem är det som sköter internet? T.ex. om massor av länder, majoriteten av alla på jorden, skulle rösta för att man skrev internetadresser med kommatecken i stället för punkt, vem skulle då fixa att det blev så?

Skrivet av Överklockad_gasklocka:

Vem är det som sköter internet? T.ex. om massor av länder, majoriteten av alla på jorden, skulle rösta för att man skrev internetadresser med kommatecken i stället för punkt, vem skulle då fixa att det blev så?

https://en.m.wikipedia.org/wiki/ICANN

Skickades från m.sweclockers.com

Skrivet av Djhg2000:

Fast om leverantören själv ska välja vilka mätservrar man ska kunna nå finns det en uppenbar intressekonflikt. Då skulle de ju kunna släppa på lite extra hastighet mot dem och skruva ner hastigheten för resten av adressrymden.

Skickades från m.sweclockers.com

Helt klart. Men det finns inte heller någonting som hindrar operatörer från att göra precis det du nu beskriver idag, men det händer aldrig eller nästan aldrig helt enkelt eftersom det inte ligger i operatörens intresse. Framförallt eftersom dom, om dom gjorde det, väldigt snabbt skulle börja tappa alla sina kunder.

Däremot finns det med all sannolikhet inte någon avsikt, eller i min mening tolkning, bakom formuleringen att använda den till att enligt definition förhindra eller förbjuda blockering av IP-adresser.

@Djhg2000:
Om man kollar på
pdfen får man lite mer kött på benen.

Men bara älskar.
"Förmedlingen av paket förutsätts vara transparent  såtillvida att leverantören förmedlar paket oberoende av vilka protokoll som används i  ovanliggande nätverkslager." Sida 10.
"Definition. Leverantören förmedlar TCP med IPv4 unicast till och från kunden." Sida 10.

Sem som påpekat Unicast till .255
Samma sida. Vad hände med till 224.255.2255.254.
Afrika enligt ripe.net
220.158.200.0 - 255.255.255.255

Har iofs för mig att Telia och 3 brukade använda 255.255.255.254 som defult gateway då de fulade sig med NAT en gång i tiden och körde 10.0.0.0 nät. Telia i alla fall. Vart den del rundgång då de använde 10 nätet för kunder.

https://stat.ripe.net/220.158.200.0%20-%20255.255.255.255?sou...

Skrivet av Djhg2000:

Det är inte specificerat hur formatet på testpaketen mot testservern ska se ut utöver TCP, jag tolkar det inte heller som att servern måste vara explicit ämnad för test av TCP. Alltså skulle HTTPs "GET index.html" vara ett giltigt format på testpaket och till exempel IPv4-adressen för google.se vara en giltig testserver för att verifiera att anslutningen uppfyller kravet för en TCP-anslutning.

Jag förstår. Min tolkning av citaten är att det ska gå att nå en specifik, för ändamålet (mätning) avsedd, server (eller möjligen någon server utanför ISP:ns nät); annars skulle jag förvänta mig en formulering i stil med "godtycklig server" istället för "mätserver".

Citat:

Vidare har de specificerat IPv4-adressrymden från 1.0.0.0 till 223.255.255.255 med några undantag ur IANA:s register som adresser du ska kunna nå utan att paketets nyttolast påverkas. Min tolkning av det är att om du filtrerar paket baserat på IPv4-adress så att de inte når fram, tillhandahåller du inte en internetuppkoppling såsom definierat i texten.

Jag tolkar den första meningen i det citatet ("Unicast-paket har …") som en definition av vad ett unicast-paket är. I den andra meningen ("Förmedlingen av paket …") står det att IP-paketen ska förmedlas "oberoende av vilka protokoll som används i ovanliggande nätverkslager" – alltså TCP/UDP, HTTP/FTP/BitTorrent osv. Det står däremot, såvitt jag kan se, ingenting om att paket inte får blockeras baserat på IP-adress.

Agerar möjligen djävulens advokat här, men ovanstående är den tolkning jag gör. Motbevisa mig gärna!

@Djhg2000:
Har varigt snack om att vissa prioriterat trafik tidigare så folie hatten på.

@Alling:
Nu retas jag med dig men ICMP liger längre ner i OSI modellen än TCP/UDP. Så ... Men det nämns på sida 11,12,14,16, och sidan 30 där det sker at mätning en om paketförlust. "Mätning sker över TCP, UDP och ICMP mot mätservrar utanför  leverantörens nät." "99% av mättillfällena under en månad ska vara utan paketförlust."
Samt sida 34 om vad förkortningar betyder.
Står iofs att ICMP måste kunna skickas via ipv4 eller ipv6.
Inte så säker att jag skulle vilja ha ett nät där man kunde skicka det random, ARP Poison igen.

Hittade inget fel i det du skrev. Läste snarare med i pdf filen.

Skrivet av Överklockad_gasklocka:

Vem är det som sköter internet? T.ex. om massor av länder, majoriteten av alla på jorden, skulle rösta för att man skrev internetadresser med kommatecken i stället för punkt, vem skulle då fixa att det blev så?

Ingen och alla.

Om man skulle välja att börja skriva IP-adresser med kommatecken istället skulle det inte ändra ett smack i hur ett IP-huvud ser ut.

En IP-adress representeras i ett IP-paket av 32 bitar (ettor och nollor). Att det sedan visas genom att man delar upp adressen i fyra grupper om 8 bitar, representerar decimalt och sätter punkt mellan är bara en notation. Du kan skriva dina egna datorprogram som representerar IP-adresser som decimala tal med kommatecken mellan, eller hexadecimalt, eller med kinesiska eller arabiska siffror eller emojisar. Ingen kan stoppa dig. Så länge det blir en 32-bitars adress.

Ska du dock ändra på hur själva ip-huvudet ser ut eller vill uppfinna en alternativ standard (t ex IPv6) så måste du få hela internet (eller i alla fall de du vill kommunicera med och genom) att implementera din standard. Det är svårare. Om det fanns ett centralt styrande organ för internet så hade vi haft IPv6 överallt för länge sedan.

Skickades från m.sweclockers.com

Artikeln beskriver ett mätvärde på nedladdningshastighet över TCP-protokollet. Andra protokoll som UDP då?
Får leverantörer strypa hastigheten till vissa sajter eller måste dom behandla alla sajter lika?
Får leverantören blockera portar och protokoll, filtrera trafik, strypa trafik, omdirigera DNSen när en domän inte hittas, utföra man-in-the-middle attacker, etc?

@pv2b: Jag tycker mig minnas att i konsument-internets begynnelse så kom man inte in på en sida om man inte skrev http://www. först. Några år senare www. Och några år ännu senare behövdes inget före. Vet inte om jag minns detta rätt men i så fall måste ju nån ha "varit in och ändrat".

Skickades från m.sweclockers.com

Skrivet av Överklockad_gasklocka:

@pv2b: Jag tycker mig minnas att i konsument-internets begynnelse så kom man inte in på en sida om man inte skrev http://www. först. Några år senare www. Och några år ännu senare behövdes inget före. Vet inte om jag minns detta rätt men i så fall måste ju nån ha "varit in och ändrat".

Nja. De som ändrade något var tillverkarna av webläsare. Det var ingen som ändrade på Internet som helhet, och det där var ingen förändring som slog igenom överallt.

Om det fanns någon som kunde ta beslut om Internet som helhet så skulle inte övergången från IPv4 till IPv6 vara så långsam som den är.

Skrivet av Överklockad_gasklocka:

@pv2b: Jag tycker mig minnas att i konsument-internets begynnelse så kom man inte in på en sida om man inte skrev http://www. först. Några år senare www. Och några år ännu senare behövdes inget före. Vet inte om jag minns detta rätt men i så fall måste ju nån ha "varit in och ändrat".

Skickades från m.sweclockers.com

Som jag kommer ihåg var det utveckarna tillwebläsare själva som la in det. Så det läggs till automatiskt när du inte mata in www.

Skrivet av Traumklang:

Som jag kommer ihåg var det utveckarna tillwebläsare själva som la in det. Så det läggs till automatiskt när du inte mata in www.

Det är den som driver servern som bestämmer om du behöver www. eller inte. Traditionellt hade www varit namnet på webservern i domänen sweclockers under toppdomänen .com, men det är väldigt flytande nu sen webben blev den dominerande tjänsten. www.sweclockers.com och sweclockers.com behöver egentligen inte ta dig till samma server, eller någon server över huvud taget och så var det ofta förr.

Skickades från m.sweclockers.com

Skrivet av Överklockad_gasklocka:

@pv2b: Jag tycker mig minnas att i konsument-internets begynnelse så kom man inte in på en sida om man inte skrev http://www. först. Några år senare www. Och några år ännu senare behövdes inget före. Vet inte om jag minns detta rätt men i så fall måste ju nån ha "varit in och ändrat".

Skrivet av Erik_T:

Nja. De som ändrade något var tillverkarna av webläsare.

Skrivet av Traumklang:

Som jag kommer ihåg var det utveckarna tillwebläsare själva som la in det. Så det läggs till automatiskt när du inte mata in www.

Såvitt jag vet lägger normala webbläsare bara till http:// automatiskt, inte www.. Det vill säga, slår du in example.com och trycker Enter kommer webbläsaren skicka en förfrågan till http://example.com, inte http://www.example.com.

Notera att http:// och www. utgör två helt olika delar av en URL; det förstnämnda säger att protokollet HTTP ska användas, det andra är en del av domännamnet (www.example.com).

Anledningen till att det i regel fungerar lika bra med example.com som med www.example.com ligger inte i webbläsaren, utan hos namnservern (DNS-servern) som resolvar domänen och webbservern som hostar webbsajten.

DNS-servern

Det vanliga om man sätter upp en webbserver med IP-adressen 1.3.3.7 är att man skapar två DNS records hos DNS-servern som ansvarar för ens domän. Jag har till exempel motsvarande följande records inlagda i Bineros namnservrar (om vi låtsas att min domän är example.com och att min server står på 1.3.3.7):

Subdomän

Typ

Data

@

A

1.3.3.7

*

CNAME

example.com

A-recordet är det som kopplar domännamnet example.com till IP-adressen 1.3.3.7. CNAME-recordet med * som subdomän gör att "alla subdomäner leder till mig" – dvs www.example.com, admin.example.com osv.

Hade jag istället haft

Subdomän

Typ

Data

@

A

1.3.3.7

www

CNAME

example.com

hade www.example.com fungerat, men inte admin.example.com.

Prova själv att besöka admin.example.com. Det finns inget DNS-record som säger att den domänen ska gå någonstans, så man får ERR_NAME_RESOLUTION_FAILED eller ERR_NAME_NOT_RESOLVED i Chrome.

Webbservern

Det räcker inte att DNS-servern resolvar domänen till rätt IP-adress för att det ska gå att besöka webbsajten i fråga. Webbservern som ligger på den IP-adressen måste också vara konfigurerad korrekt. Exakt hur detta görs varierar mellan olika webbservrar (Apache, Nginx etc) och hur de är uppsatta, men essentiellt behöver webbservern vara konfigurerad så att den tolkar både example.com och www.example.com som en förfrågan till sajten i fråga.

Det går att konfigurera en webbserver så att den serverar olika sajter beroende på domänen; man säger då att man kör flera virtual hosts på en och samma server. Detta kan användas både för att hosta olika webbsajter på www.example.com respektive admin.example.com, men lika gärna för att hosta example.com och sweclockers.com på samma server.

Skrivet av fadelol:

Helt klart. Men det finns inte heller någonting som hindrar operatörer från att göra precis det du nu beskriver idag, men det händer aldrig eller nästan aldrig helt enkelt eftersom det inte ligger i operatörens intresse. Framförallt eftersom dom, om dom gjorde det, väldigt snabbt skulle börja tappa alla sina kunder.

Däremot finns det med all sannolikhet inte någon avsikt, eller i min mening tolkning, bakom formuleringen att använda den till att enligt definition förhindra eller förbjuda blockering av IP-adresser.

Majoriteten av kundbasen har ingen koll på vad operatörerna gör innan det tas upp i nyheterna.

Det var dock mer en tanke på om det går att använda i domstol, till exempel av Bahnhof.

Hoppas dom nån gång förbjuder anslutningar med datagränser, det handlar ju inte längre om att nätet inte har kapacitet, utan om att operatörerna är giriga. Se bara på Finland t.ex som har snorbilliga unlimited anslutningar, för Finnar köper inget annat Visst finns det 5 GB anslutningar för gamlingar med de är ofta begränsade till max 1 Mbit/s

Skrivet av Alling:

Jag förstår. Min tolkning av citaten är att det ska gå att nå en specifik, för ändamålet (mätning) avsedd, server (eller möjligen någon server utanför ISP:ns nät); annars skulle jag förvänta mig en formulering i stil med "godtycklig server" istället för "mätserver".

Jag tolkar den första meningen i det citatet ("Unicast-paket har …") som en definition av vad ett unicast-paket är. I den andra meningen ("Förmedlingen av paket …") står det att IP-paketen ska förmedlas "oberoende av vilka protokoll som används i ovanliggande nätverkslager" – alltså TCP/UDP, HTTP/FTP/BitTorrent osv. Det står däremot, såvitt jag kan se, ingenting om att paket inte får blockeras baserat på IP-adress.

Agerar möjligen djävulens advokat här, men ovanstående är den tolkning jag gör. Motbevisa mig gärna!

Kanske var lite otydlig, jag menade att om de har blockerat IPv4-adressen som används för testet så uppfyller de inte definitionen av en internetuppkoppling.

Säg till exempel att min testserver för TCP (till exempel "testserver.se") ligger på en delad IPv4-adress hos ett webhotell, men på samma IPv4-adress ligger också "dåligsida.se". På begäran av domstol blockeras "dåligsida.se" av operatören genom att alla paket till IPv4-adressen kastas bort i operatörens gateway. Då kommer jag inte åt min testserver för TCP och den kritiska frågan uppstår; tillhandahåller de en internetuppkoppling enligt den nya definitionen?

Jag kan ju inte nå min testserver och därmed fallerar testet, men samtidigt bryter de mot domstolens beslut om de skulle tillåta att jag ansluter till min i övrigt helt orelaterade testserver. Om de hade fått tillåta anslutningar mot "testserver.se" men inte "dåligsida.se" hade saken varit klar, men ren IPv4 (eller IPv6 för den delen) ger ju inte den valmöjligheten.

Det är här som tveksamheter uppstår.