Telia – Framtidens nät med 4G, erfarenheter från Norrbotten

Telia – Framtidens nät med 4G, erfarenheter från Norrbotten

Introduktion:

Denna tråd är en guide baserat på mina erfarenheter med byte från ADSL till 4G.

Som flera säkert har förstått vid det här laget håller Telia på att montera ner kopparnät över hela Sverige, främst i landsbygd. Vi hade tidigare ADSL och 5 km till station vilket innebär maxhastigheter på 10/1 Mbit/s.

https://www.telia.se/privat/om/framtidensnat
https://www.telia.se/dam/jcr:be1d31d0-6653-4688-821f-83e1d5d7...

I min by har det under flera års tid figurerat olika planer med olika initiativtagare att bygga fiber. Nu ska det tydligen vara upphandlat och klart, men det krävs 86% täckningsgrad bland fastboende (ca 400 hushåll i småbyar runt Boden) för att det ska byggas över huvud taget. Jag ser det som ganska osannolikt och att villkoren är formulerade så eftersom Telia sannolikt inte vill bygga här. Blir det något fiber alls, kommer det tidigast 2020 och vår kopparledning tas ur drift 2019. Vi är därför i behov av en övergångslösning och vi har valt 4g mobildata med Telia. Med detta inlägg vill jag dela med mig med mina erfarenheter och hur vi har löst allt med tekniken.
Först och främst, om man tillhör ”Framtidens nät” erbjuder Telia idag obegränsad hastighet (vad sändarna klarar av som teoretisk max) samt obegränsad datamängd om man beställer ”plus” tjänsten för 499 kr/mån. Den har vi tagit. Bas-tjänsten är begränsad i datamängd och hastighet (2-10 Mbit/s) för 400 kr/mån. När man tecknar abonnemanget binder man sig i 12 månader och Telia skickar ut ett Huawei B525 4g-modem och router kostnadsfritt. Om man har dåliga signalförhållanden hemma kan Telia komplettera med extern antenn kostnadsfritt. Men det visar sig att för att Telia ska göra detta ska upp/ner-hastigheter ligga i det lägre spannet av Bas hastigheter (någon stans 2-10 Mbit/s). Telia tar alltså under vissa omständigheter ansvar för att man kan ta emot deras signaler av en viss minimi-kvalitet.

Förutsättningar:
Karta med basstationer i förhållande till din position.
https://mim.tele2.com/mim3/mim.html?loginUser=datase&countryC...
Vi har alltså cirka 2,5 km till närmsta sändare, riktning S.

Telia täckningskarta där vi bor (4g+ finns inte):

Av Telias karta kan man snabbt se att förutsättningarna inte är de bästa. Hela området mellan vårt hus och basstationen är skogsbeklätt med fullvuxen gran och tallskog. Trädtoppar cirka 20 meter över markytan.
Jag riggar 4G-modemet inomhus i rummet som vetter mot syd och erhåller 14,65 Mbit/s ner och 8,51 Mbit/s upp. Jag har 4 staplar men ganska dåliga signalvärden (kommer tabell nedan).

Helt klart över förväntan. Dock vet jag från täckningskartan att teoretisk max är 50/50 Mbit/s. Jag börjar med att kontakta Telia support och får tyvärr beskedet att någon extern antenn är dom inte alls villiga att bekosta eller montera. Suck. Jag börjar leta efter en lämplig utomhusantenn och fastnar till slut för en Poynting XPOL-A0002 9dBi MiMo riktantenn för 4G/3G/GSM. Jag köper denna antenn för att jag vill ha god signalförstärkning på samtliga 4g-band eftersom jag inte vet vad Telia sänder ut idag, eller vad man kommer att sända i framtiden. Operatörerna sänder idag på 800, 900, 1800, 2100, 2600 MHz. 700 MHz går ut till försäljning nu i dagarna för 4G.

Antenn monteras, erfarenheter:
Installation på maströret, relativt enkelt men arbete på hög höjd så ta det försiktigt.

Antennen hamnar cirka 10 meter över marken längst upp på maströret. Alltså fortfarande under trädtoppar. Modem flyttat upp på kallvind (ska vara OK enligt Telia), anslutning av externa antenner med SMA-kontakter (2 svarta kablar i bakstycket) samt Ethernet ner till switch i huset. Antennkabel ska vara så kort som möjligt eftersom förlusterna i antennkabel kan vara betydande (<0,5 dB/m). Därför placeras modem på vinden.

Tester och resultat:
Modemet står nu på en "bättre" position än i mina inledande tester inomhus. 4G-modemet går att konfigurera på tre olika sätt vad gäller antenn: intern, mix och extern. Jag testar alla tre (kolumner). Jag kan alltså sitta vid datorn och välja vilka antenner som ska användas utan att fysiskt koppla in eller ut dom. Alla mätningar är gjorda med http://www.bredbandskollen.se/. Signalvärden plockar jag ur Huaweis UI. Band 20 är 800 MHz. Förklaring av RSRQ, RSRP, RSSI och SINR hittar du här:
https://wiki.teltonika.lt/view/Mobile_Signal_Strength_Recomme...

Som ni kan se, sker ganska dramatiska förbättringar av signalförhållande (RSRQ, RSRP, RSSI och SINR) med extern panelantenn jämfört med interna antenner. Det som jag tror begränsar mig mest är mängden skog mellan mig och basstationen. Skogen orsakar tydligen ganska mycket interferens.

Mottagning:
Resultaten visar att mottagningen (hastighet ner) i princip är oförändrad med extern antenn på taket jämfört med intern antenn när modemet är placerat på vinden. I mix läge får jag sämre resultat, då används ett internt antennelement tillsammans med ett externt antennelement. Bäst resultat erhålls trots allt med yttre extern antenn. Jämfört med tidigare ADSL har jag nu 131% förbättring.

Sändning
Nu börjar det hända saker och den externa panelantennen ger värde för pengarna, med externa antenner erhålls en smått otrolig 1865% ökning jämfört med ADSL 1 Mbit/s. Mix läget är faktiskt något bättre här, men jag väljer trots det extern konfiguration eftersom totalen är bättre (23,14/19,65 Mbit/s).

Mätningar
Man ska även komma ihåg att alla mätningar över 4G-nätet är väderberoende och mina resultat har periodvis varierat ganska mycket, främst upp. Som mest har jag mätt 31 Mbit/s med bredbandskollen, och som mest har jag laddat ner torrent med 3,9 MB/s (ca 31 Mbit/s). Värden under 20 Mbit/s är ovanliga. Lantensen i 4G nätet är i mina mätningar mycket bra. Jag mäter konsekvent under 30 ms svarstid.

Sammanfattning
Hela bytet från ADSL till 4G har gått över förväntan, dock är jag lite sne på Telia att man inte monterar antenner till alla vilket jag tycker dom borde göra. ADSL med telefonlina kostade oss tidigare 519 kr/månad. Att för samma månadskostnad få denna prestandaökning är minst sagt bra tycker jag. Det har kostat mig cirka 2000 kr för antenn, ethernetkabel, kontaktdon och switch att komma hit. Jag ska också nämna att det visar sig att Telia endast sänder i 800 MHz på basstationen här, vilket innebär att med en så bredbandig antenn så tar jag förmodligen in en del onödigt brus som försämrar signalen. Det kanske hade varit bättre med en antenn med snävare signalomfång.

Aktuell mätning:

Nätverket principskiss

Trist att att inte alla har möjlighet att få vettigt internet i dagens moderna samhälle. Med vettigt internet så menar jag stabilt oavsett väderlek. I det land vi bor i så tycker jag att man borde få subventionerat att täcka hela lander i fiber, även de mindre samhällena i Norrland.

Glesbygden är redan subventionerad i skatter, bidrag till företag, lägre kostnader för ganska mycket (energiskatter, vägar etc). Jag är inte för det ena eller det andra. Men det är tyvärr så att bor man väldigt glest, så blir det svårt att motivera att andra ska bekosta lyxen att bo stressfritt och nära naturen. Det skulle nog de flesta vilja göra. Men det går inte p.g.a. var jobb finns osv. Det har ju inte med trådskaparens grundämne att göra, men att kräva att alla kunder som bor i tätort, ska bekosta fiber till två stugor i urskogen. Nja, det finns en gräns.

Kul att det funkar bra, grym sammanställning! Får väl hålla med Andreas ovan också. Tycker väl att det inte är så märkligt att Telia inte vill bjuda på en antenn i ditt fall. Du får ju en ganska marginell ökning på din download via antenn genemot utan, som väl är den viktigaste riktningen. En upload på 8 Mbit/s räcker samtidigt för de flesta typer av tex videosamtal, backup etc. Att man kräver en hög anslutningsgrad är en förutsättning för att kunna räkna hem affärer/projekt. Hade det gått att göra billigare hade troligen någon annat byggt ut annars.

Riktigt bra och informativt inlägg!

Tack för er respons. Jag tänkte vi lämnar det politiska utanför 🙂

Skickades från m.sweclockers.com

Det verkar vara begränsad kapacitet i masten, mäter 60 Mbit/s halv tre på natten