Genomgång av anslutningar för lagring – från SATA till PCI Express och M.2

Vad som skiljer en anslutning mot ett gränssnitt är inte självklart, men viktigt att veta vid köp av en SSD. I denna guide går vi igenom skillnaderna och vad du ska tänka på vid köp.

2. Skillnad på gränssnitt och anslutningar

Merparten användare har en tendens att använda gränssnitt och anslutningar som synonymer till varandra. Detta är på vissa sätt ett logiskt tankesätt, men ändå fel. Ett gränssnitt är, när det kommer till SSD:er och mycket enkelt uttryckt, sättet som enheten kommunicerar med moderkortet.

Anslutningen å andra sidan är mer logiskt då det handlar en den fysiska kontakten som ansluter lagringsenhet till moderkort. De vanligaste är idag SATA och M.2, med U.2 som en mer nischad lösning på SSD-sidan. För att föra samman de båda begreppen kan vi ansluta en SSD via en M.2-anslutning, varpå denna kan använda antingen AHCI eller NVM Express för att kommunicera med systemet.

"Svårare än så" är det egentligen inte. Anslutningen är det fysiska kontaktdonet, medan gränssnittet sköter själva kommunikationen.