Det här är på gång i Wifi 6 – nästa generations trådlösa nätverk

Nästa generations trådlösa nätverk börjar sakta men säkert nå marknaden. I denna artikel går Yoshman igenom tekniken och vad den tillför jämfört med tidigare versioner.

6. Prestandamätning

IMG_2213.jpg

Förutsättningar

Då jag inte har några enheter med stöd för Wifi 6 är alla prestandamätningar gjorda mellan två stycken ASUS RT-AX88U-routers. Nätverkstopografin består av två PC-maskiner kopplade till varsin router via 1 Gbit/s Ethernet. Dessa routers placerades på varsitt våningsplan i ett trähus, där det fysiska avståndet är ca 5 meter.

wifi6_topo.png
wifi6_topo2.png

Bandbreddsmätningar utfördes med programmet Goben. Programmet fungerar ihop med Windows, Mac OS och Linux-distributioner. Det kan även köras direkt på ASUS routers, om någon i forumet vill veta hur detta går till är det bara att ställa en fråga.

Visar inte de riktiga styrkorna i Wifi 6

Som nämnts tidigare handlar de viktigaste nyheterna i Wifi 6 primärt om effektiv hantering av miljöer med riktigt många anslutna klienter samt miljöer med många överlappande trådlösa nätverk.

IMG_2215.jpg

Asus RT-AX88U på bilden.

Mätningarna här ger mer en antydan om som kan väntas av nätverk där routers används som trådlösa bryggor av LAN-nätverk.

Våra mätningar

Ett i sammanhanget angenämt problem uppstod vid mätningen. Ethernet-anslutningen är begränsad till 1 Gbit/s per riktning, vilket blir en flaskhals när data flödar i en riktning och kanalbredden är 80 MHz eller mer.

De två ASUS RT-AX88U har fyra antenner vardera och använder sig av 4x4 MIMO. Wifi 5-klienten är en bärbar dator med en typisk 2x2 MIMO-konfiguration. Wifi 5 är därför mest med som en referenspunkt för ge en känsla för hur en trådlös brygga står sig mot dagens Wifi-nätverk.

Fallet med 20 MHz kanalbredd visar att det är möjligt att nå fulla potentialen hos Wifi 6, detta då 4x4 MIMO har dubbelt så hög teoretisk kapacitet som 2x2 MIMO. Ovanpå det har Wifi 6 ca 40 procent högre effektivitet.

143 Mbit/s * 2 * 1,4 = 400 Mbit/s, vilket är det som uppmättes.

Då Ethernet via kabel har separat kanal i varje riktning testades också fallet när PC-klienterna skickar och tar emot data parallellt.

Detta är första gången undertecknad sett över 1 Gbit/s i bandbredd på applikationsnivå över ett trådlöst nätverk. Redan fallet med 80 MHz begränsades av Ethernet-länken när trafiken flödade i en riktning.

Frågan om varians

Dessa grafer ger en illustration av hur bandbredden varierade över tid i fallet med 80 MHz kanalbredd och data flödande i en riktning.

wifi6_80mhz_send.png
wifi6_80mhz_send2.png
wifi6_80mhz_send3.png

På det stora hela får det anses vara stabil prestanda, då den varierar mindre än 5 procent. Variansen är högre med 160 MHz medan den var nära nog noll vid 20 MHz kanalbredd. Spridningen i bandbredd och latens beror väldigt mycket på Wifi-miljön kring nätet. En av fördelarna med Wifi 6 är att omgivande faktorer kommer i de flesta fall ha en mindre påverkan jämfört med tidigare.