Guide: Sleeving – tillverka och klä dina egna strömkablar

Har du gått i tankarna om att tillverka egna strömkablar, även kallat sleeving, till datorn? Moddaren Laine guidar genom djungeln av verktyg, material och metoder.

4. Tillverkning av kablar

Då har vi kommit till själva tillverkningen av kablar och här går jag steg för steg igenom processen. Först en snabb sammanfattning av vad som behövs.

Det här behöver du:

Verktyg

  • Crimptång

  • Kabelskalare

  • Eventuellt extraktionsverktyg

Material

  • Kontaktstift

  • Kontakthus

  • Kabel

Tillverka en kabel

Laine_Sleeve_B1.jpg

1. Skala av kabelisolering.

Börja med att skala av fyra till fem millimeter av isoleringen med ett så rakt snitt som möjligt. Det kan vara en bra idé att testa sig fram till precis hus mycket isolering som är lämpligt att lämna för din kabeltyp, diameter och kontaktstift. Det viktiga är att kontaktstiftet kan klämmas runt både isoleringen och ledaren.

Laine_Sleeve_B2.jpg
Laine_Sleeve_B3.jpg
Laine_Sleeve_B4.jpg

2. Positionera kabeln i kontaktstiftet.

Kontrollera hur kabeln och isoleringen ligger i kontaktstiftet. Eventuellt kan du behöva kapa av lite mer av ledaren för att positionera stiftet bättre. De bakre vingarna på kontaktstiftet ska ligga mitt för isoleringen och de främre, mindre vingarna ska kunna klämma runt koppartrådarna.

Laine_Sleeve_B5-Rev2.jpg
Laine_Sleeve_B6.jpg

3. Placera kontaktstiftet i crimptången.

4. Tryck ihop crimptången tills låset klickar en gång.

5. För in kabeln i stiftet.

Kontaktstiftet har två flikar av metall som sticker upp framför vingarna som viks runt kabeln. Stiftet ska positioneras i crimptången så att flikarna ligger utanför, om flikarna ligger fel och kläms av tången går det inte längre att föra in stiftet i kontakthuset.

Med kontaktstiftet positionerat trycker jag ihop tången väldigt löst till dess att spärrlåset klickar till en gång. Därefter för jag in kabeln in stiftet som är placerat i verktyget.

Laine_Sleeve_B7.jpg
Laine_Sleeve_B8.jpg

6. Tryck ihop crimptången helt till låser släpper.

Därefter kan jag trycka ihop tången helt till dess att spärrlåset öppnar och kabeln släpps fri.

Laine_Sleeve_B9.jpg
Laine_Sleeve_B9-2.jpg

7. Kontrollera kontakten.

En korrekt utförd crimpning ska ha de bakre, större vingarna rejält inbäddade i isoleringen, de främre mindre vingarna ska sluta runt koppartrådarna och metallflikarna framför ska stå rakt upp. Det kan vara en god idé att dra lite i kabeln för att säkerställa att allt sitter fast.