Guide: Överklockning med MSI Afterburner

Att klämma fram mer prestanda behöver inte vara svårt. Med verktyg som MSI Afterburner kan vem som helst överklocka sitt grafikkort med några enkla handgrepp.

2. MSI Afterburner

Verktyget MSI Afterburner är lite av ett multifunktionsprogram. Användaren kan göra väldigt många prestandaorienterade inställningar i programmet, men även spela in video och logga prestanda. I denna guide är det dock överklockningen som står i fokus.

Guide_MSI_OC_01.png

När MSI Afterburner startas syns följande fönster.

Guide_MSI_OC_02.png

Inställningarna för programmet nås genom att klicka på kugghjulet.

Guide_MSI_OC_03.png

Ett nytt fönster för inställningar visas.

Guide_MSI_OC_04.png

I överkant finns de olika flikarna med inställningar.

Guide_MSI_OC_06.png

Användare kan sätta en manuell fläktkurva förutsett att grafikkortet och drivrutiner stödjer detta.

Guide_MSI_OC_08.png

Utöver att spara all data i logg-fil kan användare även välja vilka som skall loggas och visas i programmets grafer.

Guide_MSI_OC_10.png

MSI afterburner kan visa information när man är inne i ett program så som FPS.

Guide_MSI_OC_11.png

Programmet kan även användas för att logga data under tidsbestämt intervall för att räkna ut genomsnittlig FPS med mera.

Guide_MSI_OC_12.png

Vill man spela in video-klipp eller ta bilder i program så kan programvaran även göra detta.

Guide_MSI_OC_13.png

Ett gäng med inställningar finns för videoinspelning.

Guide_MSI_OC_14.png

Även stöd för flera ljudkällor.

Guide_MSI_OC_15.png

Om användaren har sparat flera överklockningsprofiler kan så kan användaren växla mellan dessa om så önskas med snabbknappar.

Guide_MSI_OC_16.png

Användaren kan välja utseende på gränssnittet.

Guide_MSI_OC_18.png

Jag byter till standardgränssnittet då det är lite mer överskådligt.

Den som känner att gränssnittet är "för mycket" kan alltid byta till det klassiska utseendet, som enligt undertecknad ger en tydligare överblick av programmets många funktioner.

Guide_MSI_OC_19.png

Som synes finns en mängd reglage och mätare. Det ritas även grafer i realtid för viktiga värden, som grafikkortets temperatur, belastning, använt grafikminne samt klockfrekvenser över tid.

Guide_MSI_OC_20.png

Det vänstra fönstret är främst för inställningar.

Guide_MSI_OC_21.png

Högst upp finns information om drivrutin och vilket grafikkort som inställningarna avser.

Guide_MSI_OC_22.png

I mitten sitter reglagen för överklockning men även manuell fläkthastighet.

Guide_MSI_OC_23.png

Längst ned applicerar eller återgår användaren till inställningar. Färdiga inställningar kan även sparas och återaktiveras.

Guide_MSI_OC_24.png

Om MSI Kombustor är installerat på systemet finns det en snabbknapp för start av stresstest.

Guide_MSI_OC_25.png

Den lilla knappen bredvid effekt begränsningen ger tillgång till fininställningar av effektbegränsningen.

Guide_MSI_OC_26.png

Begränsningen kan sättas till effekt eller måltemperatur.

Guide_MSI_OC_27.png

En sista knapp möjliggör fristående måltemperatur och effektanvändning.

MSI Afterburner kan delas upp i två huvudvyer – ett för inställningar och ett annat för övervakning av värden. Den vänstra rutan innehåller reglage och inställningar. Det går att justera grafikprocessorn och grafikminnets klockfrekvenser, men även sätta måltemperatur och göra en egen fläktkurva. Med det sistnämnda är det möjligt att själv finjustera balansen mellan temperatur och ljudnivå.

Guide_MSI_OC_28.png

Den högra halvan av programmet visar grafer med mätvärden över grafikkortet.

Guide_MSI_OC_29.png

Knappen "Detach" möjliggör frikopplande av detta fönsterelement.

Guide_MSI_OC_30.png

Det frikopplade fönstret kan flyttas men även förstoras för att visa fler grafer samtidigt.

Fönstret som övervakar grafikkortets värden kan "frikopplas" och justeras. Till exempel brukar jag personligen ta bort alla grafer som inte är relaterade till just grafikkortet, som processoraktivitet för CPU.

Det går att placera muspekaren på respektive graf för att få ut mätvärdet för just den enskilda punkten. Samtidigt visas en liten hjälptext som förklarar mätvärdets betydelse. Detta kan underlätta en del för den som ännu inte är helt invigd i alla termer och begrepp.