Så fungerar snabb DNS – optimera din surfhastighet

Med rätt DNS-server blir internet snabbare. I veckans avsnitt förklarar Karl Emil Nikka hur DNS-systemet fungerar och hur det går till att optimera anslutningen med gratistjänster såsom Google, Cloudfare och Quad9.

4. Välja snabbaste DNS-servern

Ingen DNS-server är bäst för alla. Hur snabb en DNS-server är varierar från klient till klient. Prestandan beror nämligen på tre faktorer:

  • Avståndet till servern

  • Serverbelastningen i förhållande till serverkapaciteten

  • Antalet relevanta, servercachade domännamn

När det gäller avståndet kommer operatörens DNS-servrar alltid att vinna. Publika DNS-servrar kommer per definition alltid vara minst ett steg längre bort. För många användare kommer därför också operatörens DNS-servrar att vara de bästa ur prestandaperspektiv.

Ifall operatörens DNS-servrar är tungt belastade kommer de dock inte att kunna leverera lika snabba svar som kraftfullare, publika DNS-servrar. Operatörens DNS-servrar kan också förlora mot de publika alternativen om de inte cachar en stor uppsättning relevanta domännamn. Ifall operatörens DNS-servrar ständigt måste hämta IP-adresser från andra DNS-servrar spelar dess närhet till klienten ingen roll.

Webbtjänsten DNSPerf ger en god indikation på vilka DNS-tjänster som är hyfsat snabba. DNSPerf gör över 40 miljoner test varje dag från över 200 platser runt omkring i världen. Tjänsten testar enbart de publika DNS-tjänsterna och kan av förklarliga skäl inte ge svar på hur olika DNS-tjänster presterar för enskilda användare. För att få svar på den frågan krävs mätning från det lokala nätverket.

webb_dnsperf.png

DNSPerf mäter publika DNS-servrars prestanda från hela världen.

Windows-programmet DNS Benchmark från GRC är ett av de bästa verktygen för att hitta de snabbaste DNS-servrarna utifrån ens egna förutsättningar. Det kan laddas ned kostnadsfritt från GRC:s officiella webbplats.

Såväl webbplatsen som programmet ser ut som en kvarleva från 90-talet, men det beror på att programmeraren Steve Gibson har en faiblesse för att skriva små, effektiva program i Assembler. Programmet är enbart 166 kB stort (bara bilden här under är 65 kB stor).

dns_benchmark.png

DNS Benchmark testar vilken DNS-server som är bäst under rådande, lokala förutsättningar.

Vid uppstart testar DNS Benchmark ett urval av de mest populära DNS-servrarna. Om så önskas kan programmet därefter köra ett fullständigt test av alla DNS-servrar som det känner till, vilket tar drygt 30 minuter.

För de flesta räcker snabbtestet gott och väl då det testar den förinställda DNS-servern (d.v.s. troligtvis operatörens), Google Public DNS, Cloudflare 1.1.1.1 och Quad9. Användare som vill lägga till specifika DNS-servrar kan göra det manuellt.

DNS Benchmark visar tre staplar för varje DNS-server (ju kortare staplarna är desto bättre).

  • Den röda stapeln visar hur lång tid det tog att få svar på cachade DNS-frågor. Detta är den viktigaste stapeln då de mest populära webbsidornas domännamn och IP-adresser ligger cachade på DNS-servrarna. Det innebär att stapeln visar hur lång tid det tar att få svar på våra vanligaste DNS-frågor, det vill säga de vi oftast gör.

  • Den gröna stapeln visar de mer sällan förekommande uppslagen där DNS-servern tvingas vända sig till en annan DNS-server för att kunna ge svar.

  • Den blå stapeln visar hur lång tid det tar för DNS-servern att få svar på var den kan hitta IP-adresserna till de andra DNS-servrarna som den kan behöva fråga.

Utgå från den röda stapeln. Låt den vara vägledande i valet så länge den gröna och blå stapeln inte är abnormt långa i förhållande till konkurrerande DNS-servrar. Mer information om hur mätresultaten ska tolkas ges både inuti programmet och på den tillhörande webbsidan.

Obs! Ifall det dyker upp en röd stapel ovanpå IP-adressen indikerar det att DNS-servern är svarsmässigt opålitlig. En röd stapel ovanpå IP-adressen är alltså ett varningstecken.