Så fungerar grafikkortskylare – MSI Twinfrozr VI

I veckans avsnitt hamnar MSI Twinfrozr VI på slaktbänken när Karl Emil Nikka förklarar hur dagens grafikkortskylare designas för att balansera prestanda och ljudnivå.

2. Principerna bakom grafikkortskylare

Grafikkortet är ofta datorns mest värmealstrande komponent, åtminstone i datorer som är utrustade med mer påkostade grafikkort i mellan- eller prestandasegmenten. Chassikylningen kan därför inte ensam ansvara för kylningen, likt den gör för primärminnena och lagringsenheterna.

Grafikkortet behöver en egen kylare som avleder värmen från den värmealstrande grafikprocessorn och dess kringkomponenter. Detta syns tydligt om datorn inspekteras med en värmekamera eller en visuell IR-termometer.

Värmeutvecklingsbild på Twin Frozr IV-utrustat Geforce GTX 1060

Värmeutvecklingen från Geforce GTX 1060 syns tydligt i värmekameran.

För att leda av värmen används någon typ av grafikkortskylare. Dessa kan konstrueras på många olika sätt, men för enkelheten skull kan vi dela upp dem i två huvudgrupper: öppna grafikkortskylare och slutna grafikkortskylare (vi begränsar oss till luftkylare i detta avsnitt).

Referensgrafikkorten från Nvidia och AMD brukar ha slutna grafikkortskylare medan partnertillverkarna brukar satsa på mer eller mindre öppna kylare. I Prisjakts lista över populära grafikkort dröjer det till plats 40 innan vi hittar ett grafikkort i standardlängd med sluten kylare.

Slutna kylare

Slutna kylare, såsom den på Nvidias referensmodell av Geforce GTX 1060, är utrustad med ensam fläkt vars uppgift är att suga in luft. Väl inne i kylaren tvingas luften över en kylfläns, som därmed kan avleda värme. Avslutningsvis åker den uppvärmda luften ut på baksidan av grafikkortet.

Luftflöde med sluten grafikkortskylare

Referensmodellen av Nvidia Geforce GTX 1060 har en sluten kylare, vilket ger detta luftflöde.

Öppna kylare

Öppna kylare, såsom den på MSI Geforce GTX 1060 Twin Frozr VI, har ofta två eller tre fläktar. Dessa fläktar arbetar tillsammans för att pressa ned kall luft på kylarens kylfläns. Därifrån sprids den uppvärmda luften ut, delvis genom fläkthål på baksidan av grafikkortet och delvis inuti chassit.

Luftflöde med öppen grafikkortskylare

Partnertillverkarna satsar mest på öppna kylare, vilket ger denna typ av luftflöde.

Fördelen med en öppen kylare är att den kan dra nytta av flera fläktar. Det gör i sin tur att fläktarna inte behöver snurra lika snabbt och att ljudnivån därmed kan hållas nere. Nackdelen med en öppen kylare är att den måste samspela med resten av datorns kylning.

Ifall chassikylningen är dimensionerad för en sluten kylare (eller för en mindre värmeutvecklande grafikprocessor), kommer grafikkortet att bli för varmt med sänkt prestanda som första konsekvens.

Slutna kylare påverkas inte alls i samma utsträckning av chassikylningen. Nackdelen med slutna kylare är att den enskilda fläkten behöver snurra snabbare för att kylaren ska bli lika effektiv som en öppen motsvarighet.