Så fungerar Asus Aimesh – förvandlar vanlig router till mesh

I det första avsnittet av SweClockers nya satsning "Så fungerar" förklarar Karl Emil Nikka hur tekniken Asus Aimesh gör det möjligt att koppla ihop flera routrar för att utöka räckvidden i det trådlösa nätverket.

2. Förbättra räckvidden i det trådlösa nätverket

Det finns många olika sätt att förbättra Wifi-täckningen. Att sätta starkare antenner på routern kan kännas som en simpel utväg, men det är sällan den bästa lösningen. En router som kan sända starkare gör inte att klienterna kan svara starkare.

I och med att merparten av trafiken går från routern till klienterna kan starkare antenner ge en viss prestandavinst ändå, men den prestandavinsten kan vara förrädisk. Den sanna bilden visar sig när flera klienter ansluter samtidigt. Klienter som är långt bort och belastar nätverket tungt kommer då att dra ned prestanda för alla andra klienter.

En router ger aldrig fullgod täckning.

En ensam router är sällan tillräcklig för stora hem.

Starka Wifi-antenner är lämpliga att använda när exempelvis trådlös signal ska skickas mellan byggnader. För att få bättre täckning inomhus står smartare lösningar till buds. Gemensamt för alla välfungerande lösningar är att de bygger på flera utspridda basstationer i stället för en enda stark.

I företagssammanhang har vi alltid löst problemet genom att placera ut accesspunkter runt omkring i byggnaderna. Accesspunkter kan självfallet även användas i hemmiljö, men de förutsätter att det finns möjlighet till kabelanslutning, något som saknas i många fastigheter som byggts före millennieskiftet.

Flera basstationer ger bra täckning.

I professionella sammanhang används alltid flera basstationer som arbetar tillsammans.

Fristående repeatrar har länge varit populära för hemanvändare som vill ha en simpel lösning. De är lätta att konfigurera och kräver ingen kabeldragning. Fristående repeatrar används än idag och de kan leverera varierande prestanda beroende på modell.

Nackdelen med denna lösning är att den lätta konfigurationen ackompanjeras av komplicerat underhåll. Vid framtida byte av trådlöst nätverksnamn (SSID), lösenord eller firmware behöver den nya konfigurationen läggas in manuellt i både router och repeater.

Nu fullkomligen exploderar marknaden för en ny typ av wifi-lösning: mesh. Även mesh-system, där utspridda mesh-noder repeterar signalen trådlöst till varandra, har länge använts i företagssammanhang.

Det speciella med dagens mesh-system är att tillverkarna har konsumentanpassat produkterna och gjort konfigurationen oerhört enkel. Administratören behöver enbart fylla i önskade uppgifter i en app. Sedan sköter mesh-systemet resten.

Idag erbjuds mesh-paket från i princip alla nätverksprodukttillverkare. Dessa paket består vanligtvis av två eller tre mesh-noder som är programmerade att arbeta tillsammans.

Produkttypen lämpar sig för hemanvändare då den ger möjlighet att sprida Wifi-signal med flera basstationer utan att behöva dra kablar. Det gör inte bara att avståndet mellan basstation och klient minskar. Det gör också att signalen kan skickas förbi tjocka betong- och stenväggar.

Mesh-noder ger täckning tillsammans.

Mesh-noder arbetar tillsammans och skickar signalen trådlöst till varandra.

Mesh-paket dras också med nackdelar. När produkttillverkarna utvecklade sina mesh-produkter började de om från noll. Mesh-paketens tillhörande konfigurationsappar är därför, än så länge, funktionsfattigare än våra routrars klassiska webbgränssnitt som har utvecklats under många år. Fundamentala funktioner såsom möjlighet att öppna brandväggsportar och koppla routern till en dynamisk DNS-tjänst saknas ofta.

En annan klar nackdel är att mesh-noder från olika tillverkare inte fungerar med varandra. Den sällan skådat goda kompatibilitet som har rått inom Wifi-området är som bortblåst när det kommer till mesh-paket. Produktutbudet för den som vill bygga ut sin mesh-lösning är därför minst sagt skralt.