Guide till moderkort: Teknikgenomgång

Ingen dator utan moderkort. Vilken roll fyller denna klassiska komponent egentligen, och hur skiljer sig olika varianter åt? Testpiloten Alling reder ut begreppen.

2. Vad är ett moderkort?

Lejonparten av läsarna kan rimligen med fog antas ha en relativt god uppfattning om vad ett moderkort är och vad det används till, men för mindre insatta följer en kort förklaring.

En dator innehåller flertalet komponenter med olika syften, exempelvis en processor som exekverar kod, en eller flera lagringsenheter som lagrar data, ett grafikkort för grafikberäkningar och så vidare. All kommunikation mellan dessa samt till och från externa enheter som mus och tangentbord går via moderkortet. ”Spindeln i nätet” är inte en helt galen analogi.

ALNG1058.jpg

Därför är det knappast förvånande att de flesta moderkort är alldeles fullspäckade med portar och expansionsplatser för allt från minnesmoduler (RAM) och grafikkort till fläktar och lagringsenheter – för att inte tala om minst en processorsockel. Att bygga en dator handlar till stor del om att ansluta komponenterna till dessa.

Ett moderkort är dock inte bara ett kretskort med en massa anslutningar, utan bär huvudansvaret för datorns grundläggande funktionalitet. Detta har sedan urminnes tider delvis skötts av den för användaren relativt osynliga mjukvaran Basic Input/Output System (BIOS), som ansvarar för att datorn startar upp korrekt och att kommunikation med anslutna enheter fungerar. Mer om detta senare i guiden.

ALNG1038.jpg

För den vanlige datorbyggaren är moderkortet en alldeles nödvändig och för byggprocessen helt central komponent. På nästkommande sidor förklaras detta närmare, och jag ska även gå igenom vilka skillnader som finns mellan olika modeller. Först en kort historielektion.