Feedback/önskemål: Tråkig modereringsstil där det aldrig utses "syndabockar"

Feedback/önskemål: Tråkig modereringsstil där det aldrig utses "syndabockar"

...jag skulle vilja påstå att "syndabockar" (som tyvärr är behäftat med väldigt negativa konnotationer, därav fnuttarna) är nödvändigt för att tydligare visa var ribban ligger. Som det är nu så är det ganska vanligt att ett fåtal medlemmar gör grova övertramp i en tråd, det hetsiga tonfallet eskaleras och så låses tråden utan mycket mer mer info än hänvisningar till relevanta paragrafer i reglerna. Jag vill se att uppviglarna varnas och nämns vid namn. Jag har full förståelse för att aktiv moderering och trådräddningsaktioner (alltså att man helt sonika bara låser tråden) tar för mycket tid i anspråk men ökad tydlighet och utsortering av rötägg behövs.

Ni gör som ni vill... Men det är mitt önskemål.

Det är sant att trådar av det slag som du beskriver kan vara problematiska på många sätt. Låsningar av dem kombinerar vi ofta med avstängningar eller individuella tillsägelser via pm. Menar du alltså att vi i låsningskommentarerna borde ange vilka medlemmar som vi har vidtagit sådana åtgärder mot, för att det ska bli tydligare för övriga var gränsen för det tillåtna går? Det är en intressant idé, men tyvärr är jag tveksam till om det skulle fungera särskilt bra.

När det handlar om trådar med många inlägg, är det inte alltid det finns tid till att skicka tillsägelser till medlemmar som precis gått över gränsen för vad som är lämpligt, utan ofta får vi fokusera på de allvarligare fallen och på medlemmar som tidigare fått tillsägelser för liknande regelbrott. En lista av det slag som du föreslår skulle alltså kunna ge en lite missvisande bild om man använder den för att få en uppfattning om vad som är tillåtet.

Jag är också tveksam till hur många som faktiskt skulle använda en lista i en låsningskommentar som underlag för egna bedömningar om vad som är tillåtet i vårt forum. Det känns som en rätt krånglig och tidsödande metod. I de flesta fall handlar reglerna om sunt förnuft, men om man är osäker på om något är lämpligt att skriva, kan man naturligtvis alltid höra av sig till oss och fråga.