Om avstängningar...

Om avstängningar...

När det står att någon är avstängd, är det tillfälligt?
Står det annorlunda om det är på livstid?

Vissa avstängningar är tidsbegränsade, medan andra är permanenta. Den som är avstängd ser ett meddelande där det framgår om och i så fall när avstängningen upphävs.

Skrivet av Albert:

Vissa avstängningar är tidsbegränsade, medan andra är permanenta. Den som är avstängd ser ett meddelande där det framgår om och i så fall när avstängningen upphävs.

Okej, så utomstående kan inte se om det är tillfälligt eller permanent?

Skrivet av Loxus:

Okej, så utomstående kan inte se om det är tillfälligt eller permanent?

Det är rätt uppfattat.

Skrivet av Albert:

Det är rätt uppfattat.

Det borde man egentligen kunna göra. Vad för skäl finns det att inte visa det?

Skrivet av Cenorida:

Det borde man egentligen kunna göra. Vad för skäl finns det att inte visa det?

Vi brukar inte för utomstående kommentera vilka åtgärder vi vidtagit mot andra medlemmar, utan anser att det är en sak mellan oss och dem. Jag tror att många skulle känna sig alltför utlämnade om vi skulle gå ut med för mycket information. Dessutom är det inte säkert att alla icke tidsbestämda avstängningar är fullständigt permanenta. Ibland väljer vi exempelvis att stänga av utan tidsbegränsning, men säger att medlemmen kan kontakta oss igen senare och att vi då kan ta ställning till om det finns skäl för att tidsbestämma avstängningen. Det kan också hända att vi gör på liknande sätt med någon som valt ett mycket olämpligt användarnamn. I så fall brukar vi häva avstängningen så fort medlemmen angett ett bättre namn som den vill byta till. Jag tror att det skulle vara svårt att visa de här skillnaderna utåt på ett tydligt sätt.

Hur kommer det sig att du vill kunna se detta?

Skrivet av Albert:

Vi brukar inte för utomstående kommentera vilka åtgärder vi vidtagit mot andra medlemmar, utan anser att det är en sak mellan oss och dem. Jag tror att många skulle känna sig alltför utlämnade om vi skulle gå ut med för mycket information. Dessutom är det inte säkert att alla icke tidsbestämda avstängningar är fullständigt permanenta. Ibland väljer vi exempelvis att stänga av utan tidsbegränsning, men säger att medlemmen kan kontakta oss igen senare och att vi då kan ta ställning till om det finns skäl för att tidsbestämma avstängningen. Det kan också hända att vi gör på liknande sätt med någon som valt ett mycket olämpligt användarnamn. I så fall brukar vi häva avstängningen så fort medlemmen angett ett bättre namn som den vill byta till. Jag tror att det skulle vara svårt att visa de här skillnaderna utåt på ett tydligt sätt.

Hur kommer det sig att du vill kunna se detta?

Vill veta varför strejf är bannad och hur länge xD

Skrivet av Cenorida:

Vill veta varför strejf är bannad och hur länge xD

Som sagt lämnar vi inte ut sådana uppgifter.

Skrivet av Albert:

Vi brukar inte för utomstående kommentera vilka åtgärder vi vidtagit mot andra medlemmar, utan anser att det är en sak mellan oss och dem. Jag tror att många skulle känna sig alltför utlämnade om vi skulle gå ut med för mycket information. Dessutom är det inte säkert att alla icke tidsbestämda avstängningar är fullständigt permanenta. Ibland väljer vi exempelvis att stänga av utan tidsbegränsning, men säger att medlemmen kan kontakta oss igen senare och att vi då kan ta ställning till om det finns skäl för att tidsbestämma avstängningen. Det kan också hända att vi gör på liknande sätt med någon som valt ett mycket olämpligt användarnamn. I så fall brukar vi häva avstängningen så fort medlemmen angett ett bättre namn som den vill byta till. Jag tror att det skulle vara svårt att visa de här skillnaderna utåt på ett tydligt sätt.

Hur kommer det sig att du vill kunna se detta?

Ett förslag skulle ju kunna vara att använda benämningen "tills vidare" istället för "permanent".

Skrivet av Gibbe:

Ett förslag skulle ju kunna vara att använda benämningen "tills vidare" istället för "permanent".

Det skulle ändå bli missvisande eftersom "tills vidare" skulle kunna betyda så många olika saker. Det känns som att funktionen skulle kunna skapa missförstånd och dessutom riskera att leda till irritation och urspårade trådar. I vilket fall känns det som sagt inte som att det av hänsyn till den avstängda medlemmen inte skulle vara lämpligt att lämna ut så mycket information.

Skrivet av Albert:

Det skulle ändå bli missvisande eftersom "tills vidare" skulle kunna betyda så många olika saker. Det känns som att funktionen skulle kunna skapa missförstånd och dessutom riskera att leda till irritation och urspårade trådar. I vilket fall känns det som sagt inte som att det av hänsyn till den avstängda medlemmen inte skulle vara lämpligt att lämna ut så mycket information.

Missvisande? Det betyder bara att avstängningen inte är tidsbestämd.
Missförstånd? Urspårade trådar? Har jag dålig fantasi eller vad? Det låter mest som repressiv paranoia med de argumenten, á la Kina.

Skrivet av Gibbe:

Missvisande? Det betyder bara att avstängningen inte är tidsbestämd.

Det stämmer, men problemet är att en icke tidsbestämd avstängning vissa gånger är kortare än tidsbestämda och andra gånger längre. I och med att det inte skulle framgå hur det ligger till i ett visst fall, tror jag att informationen mest skulle framstå som förvirrande.

Skrivet av Gibbe:

Missförstånd? Urspårade trådar? Har jag dålig fantasi eller vad? Det låter mest som repressiv paranoia med de argumenten, á la Kina.

Risken är bl.a. att en del skulle dra alltför långtgående slutsatser av den här informationen, vilket skulle kunna leda till missförstånd. Mer detaljerad information av detta slag skulle troligen också öka risken för att medlemmar skulle börja diskutera andras avstängningar öppet i forumet. Det skulle i sin tur riskera att leda till urspårade trådar, otrevliga inlägg, personangrepp m.m. Kanske skulle det inte hända så ofta, men risken skulle troligen öka.

Åter igen vill jag betona att detta inte är den enda anledningen till att vi inte visar den här informationen. Framför allt handlar det som sagt om att vi bedömer att det vore olämpligt av hänsyn till den som blivit avstängd. Dessutom skulle det kräva arbete för vår programmerare att skapa en sådan här funktion. I och med att det inte skulle finnas några direkta fördelar med funktionen, men däremot troligen flera nackdelar, känns det inte särskilt vettigt att be honom att lägga ner tid på det.

Väcker tråden igen då jag funderat på en sak under ett tag.
Vad specifikt behöver en person göra för att bli permanent bannad? Jag frågar inte ang en specifik medlem eller fall.
Har dock lagt märke till att det finns 2 medlemmar, nämner inte vilka, som verkar vara avstängda för gott. Det måste väl till att man hotat någon eller liknande? För vanligt munhugg förekommer ju i varenda tråd nu för tiden och man ser till och från medlemmar som blir avstängda.

Men vad krävs för att bli permanent avstängd? Har inga planer på att ta upp tipsen in hand så att säga utan är bara nyfiken

Skickades från m.sweclockers.com

@Bruce Wayne
Som jag förstått så räknas en person fortfarande som avstängd även om tiden gått ut men medlemmen inte loggat in sedan dess. Medlemmen måste logga in och aktivera sitt konto igen med ett knapptryck och vänta en minut för att häva avstängningen.

Skrivet av Bruce Wayne:

Väcker tråden igen då jag funderat på en sak under ett tag.
Vad specifikt behöver en person göra för att bli permanent bannad? Jag frågar inte ang en specifik medlem eller fall.
Har dock lagt märke till att det finns 2 medlemmar, nämner inte vilka, som verkar vara avstängda för gott. Det måste väl till att man hotat någon eller liknande? För vanligt munhugg förekommer ju i varenda tråd nu för tiden och man ser till och från medlemmar som blir avstängda.

Men vad krävs för att bli permanent avstängd? Har inga planer på att ta upp tipsen in hand så att säga utan är bara nyfiken

Skickades från m.sweclockers.com

Som GilbertG var inne på upphävs inte tidsbegränsade avstängningar förrän medlemmen i fråga loggat in. Det kan alltså ibland vara orsaken till att vissa avstängningar inte verkar försvinna. Annars kan det variera en hel del vad som resulterar i permanenta avstängningar. Naturligtvis stänger vi permanent av konton som registrerat sig endast för att skapa spamtrådar eller liknande. Annars kan det exempelvis röra sig om upprepade regelbrott trots tidigare tillsägelser och tidsbegränsade avstängningar, misstänkt kapade konton, misstänkt bedrägeri i marknaden eller enstaka allvarliga regelbrott. Som jag varit inne på tidigare i tråden, kan permanenta avstängningar både användas när avstängningen verkligen är tänkt att vara på obestämd tid och när vi vill att medlemmen i fråga ska vidta någon åtgärd och sedan höra av sig till oss. En avstängning p.g.a. misstänkt kontokapning brukar vi exempelvis upphäva när problemet är avhjälpt.

Det hela kan alltså variera en hel del, och vi gör alltid en bedömning från fall till fall.

Tack för tydligt svar
Skrivet av Albert:

Som GilbertG var inne på upphävs inte tidsbegränsade avstängningar förrän medlemmen i fråga loggat in. Det kan alltså ibland vara orsaken till att vissa avstängningar inte verkar försvinna. Annars kan det variera en hel del vad som resulterar i permanenta avstängningar. Naturligtvis stänger vi permanent av konton som registrerat sig endast för att skapa spamtrådar eller liknande. Annars kan det exempelvis röra sig om upprepade regelbrott trots tidigare tillsägelser och tidsbegränsade avstängningar, misstänkt kapade konton, misstänkt bedrägeri i marknaden eller enstaka allvarliga regelbrott. Som jag varit inne på tidigare i tråden, kan permanenta avstängningar både användas när avstängningen verkligen är tänkt att vara på obestämd tid och när vi vill att medlemmen i fråga ska vidta någon åtgärd och sedan höra av sig till oss. En avstängning p.g.a. misstänkt kontokapning brukar vi exempelvis upphäva när problemet är avhjälpt.

Det hela kan alltså variera en hel del, och vi gör alltid en bedömning från fall till fall.

Skickades från m.sweclockers.com